Vyberte si svou polohu:

Země

Robotický testovací systém od firmy KUKA testuje sedadla v automobilovém průmyslu

Dva měřicí roboty KUKA OccuBot jsou používány v závodech firmy Ford v Kolíně nad Rýnem. Průmyslové testovací roboty provádějí plně automatizované testy nastupování a vystupování u sedadel aut. Při tom realisticky napodobují lidské pozadí.


Ať už se jedná o jablko, meruňku nebo hrušku – škála variant v případě lidského pozadí je velká. Sedadla aut musí nejrůznějším tvarům poskytovat maximální komfort a potřebnou bezpečnost. K tomuto účelu musí výrobci automobilů zajistit kvalitu a životnost sedadel. Proto patří k automobilovým dílům, které jsou podrobeny nejintenzivnějším testům. Ve vývojovém středisku společnosti Ford ve městské části Merkenich v Kolíně nad Rýnem je část tohoto procesu prováděn 2 robotickými testovacími systémy KUKA. Oba systémy testují nová sedadla aut v rámci přibližně 25 000 cyklů. V této souvislosti jsou simulovány nejrůznější profily zatížení při nastupování a vystupování. Pokud sedadla v tomto testu uspějí, jsou předány do výroby.

Měřicí robot KUKA zaručuje účinnou kontrolu jakosti

Proces simulace se ve společnosti Ford provádí pomocí dvou systémů KUKA OccuBot. Nejnovější zařízení bylo uvedeno do provozu na začátku roku 2018. Součástí robotického testovacího systému je KR QUANTEC Prime. Na robotickém ramenu průmyslového testovacího robota je připevněna figurína OccuForm. Tato figurína zatěžuje sedadlo auta na předem stanovených styčných bodech a při tom zaznamenává průběhy síly/cesty. Laboratoř pro testování sedadel umožňuje provádění testů ve vlastním závodě na jednom místě. Z toho vyplývají rozmanité výhody pro společnost Ford. Na jedné straně si výrobce díky vlastním testům zajišťuje rozsáhlé know-how. Na straně druhé může Ford mnohem lépe kontrolovat testy kvality sedadel. Současně dochází ke snižování nákladů: Pracovní postupy jsou totiž rychlejší, cesty a expediční doby kratší.

Průmyslový testovací robot KUKA OccuBot v akci.

Individuální chování sedadla jako základ robotického měřicího systému

Na začátku rozsáhlého testu kvality společnost Ford provádí analýzu způsobu nastupování a vystupování osob. K tomuto účelu tlakové podložky na sedadlech zaznamenají podrobné informace. „Každý člověk zatěžuje sedadlo auta jiným způsobem. U nás ve společnosti Ford proto zaznamenáváme chování sedadla různých probandů nejrůznější velikosti a postavy“, říká testovací inženýrka společnosti Ford Svenja Fröhlich. Ze shromážděných dat vytvářejí inženýři Ford reprezentativní pohybový profil, který pak naprogramují u robota společně s rozložením sil.

Flexibilní test sedadla auta s pomocí měřicího robota KUKA

Měřicí robot umožňuje dlouhodobé testy

Takto získané datové snímky jsou následně napodobovány prostřednictvím robota KUKA. Z toho vyplývající informace pak inženýři používají k tomu, aby přezkoumali reakci sedadla s ohledem na zatížení, pohyb a tlak. V této souvislosti figurína doslova 25 000krát nastupuje a vystupuje. To znamená: Měřicí robot napodobuje různé scénáře nastupování a vystupování v rámci testovací fáze trvající asi tři týdny. Podle zjištěných dat robotický testovací systém tlačí figurínu do sedadla. Správná poloha je dotazovaná senzorem síly a momentu každých dvanáct milisekund. Tímto způsobem lze v krátké době simulovat a analyzovat opotřebení při deset let trvajícím zatěžování. Pokud konstrukce nevykazuje žádné poškození nebo změny, sedadlo je odesláno do výroby.
Měřicí robot kontroluje přesnou polohu sedadla každých dvanáct milisekund.

Flexibilní použití robotického testovacího systému KUKA

Firma Ford je velmi spokojená s novým měřicím robotem. Přesvědčivá je zejména flexibilita testů založených na využívané robotice. Další výhodou robotického měřicího systému je lepší srovnatelnost dat. Kompletní řešení, které nabízí KUKA prostřednictvím OccuBota, používá také řada dodavatelů v automobilovém průmyslu. Standardizace dat je tak mnohem snadnější. Firma Ford tuto testovací metodu aplikovala na všechna nová vozidla v rámci evropské výroby.


Roboty KUKA nabízí potřebnou flexibilitu k realizaci volně programovatelných testů. Jiné testovací varianty, jako například lineární portály, disponují výrazně omezenějším pohybovým profilem.

Peter Fornoff, KUKA

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.