Vyberte si svou polohu:

Země

Virtuální nůž: Přesná léčba nádorů a metastáz pomocí robotů

Zavedením radioterapie došlo k poklesu použití kovových nožů při léčbě nádorů. Nyní se nůž vrací zpět na scénu – a to v podobě systému CyberKnife® od firmy Accuray, robotického systému pro přesné ozařování. Nejedná se ovšem o obyčejný nůž.


Roboty KUKA pro lékařské aplikace činí ze systému CyberKnife® účinný nástroj při léčbě nádorů

Virtuální nůž, více známý pod názvem CyberKnife®, představuje alternativu k běžné radioterapii. „S tímto systémem provádíme radiochirurgii – tedy léčbu zářením na nejvyšším stupni přesnosti. Prostřednictvím integrace systému snímání robotickou technikou jsme schopni dosáhnout přesnosti ozařování v hodnotě pod milimetr“, vysvětluje Prof. dr. Alexander Muacevic, radiochirurg a neurochirurg v centru CyberKnife v Mnichově.

První nápad k výrobě tohoto zařízení vznikl už v roce 1987 na americké univerzitě ve Stanfordu. První komerční systém tam byl představen v roce 2001, přičemž byl už tehdy použit integrovaný robot od firmy KUKA. V té době se většina výrobců robotů obávala použití svých systémů u pacientů. Jinak tomu ale bylo u lídra na trhu z Augsburgu, který měl navíc silnou podporu od firmy Accuray, výrobce systému CyberKnife®.

Počet pacientů robotického systému pro přesné ozařování CyberKnife® stále roste

V roce 2005 bylo otevřeno centrum CyberKnife v Mnichově ve spolupráci s klinikou Großhadern. Z prvního centra CyberKnife se vyvinulo dalších devět center v Německu. Po celém světě jich je 350. V Mnichově se používá již třetí generace virtuálního nože. „V současné době jsme schopni provádět přesné ozařování nádorů pomocí robotiky a snímků v celém těle – od mozku přes páteř a různé tělesné orgány jako plíce, játra nebo ledviny až po prostatu“, zdůrazňuje Prof. Alexander Muacevic.
Roboty KUKA s vysokou nosností se používají v systému CyberKnife®.

Bodově přesné ozařování pomocí kamer a robotem ovládaného lehátka

Kromě robotické komponenty je integrováno několik digitálních rentgenových kamer a jedna infračervená kamera, které jsou nutné pro sledování léčby mozku a páteře i pohybu orgánů. Tak je možné vypočítat model dýchání, na jehož základě proběhne bodově přesné ozařování, aniž by došlo k poškození okolní tkáně. Kromě toho integrovaný systém RoboCouch, tj. robotem ovládané lehátko, které je rovněž založené na robotice KUKA, umožňuje inteligentní polohování pacienta do požadované polohy z kontrolní místnosti bez nutnosti ručního manipulování s pacientem. To zkracuje dobu léčby a zajišťuje vysokou přesnost v radiochirurgii.

Díky rozpoznání přirozených dýchacích pohybů je možné plicní nádory ozařovat s bodovou přesností.

Úspěšná spolupráce na základě vývojářské kompetence a spolehlivosti

Společnost Accuray oceňuje především vývojářský tým svého dlouholetého partnera, který se zásadním způsobem zasloužil o etablování nových generací přístrojů. „Vždy mám pocit, jako by byl robot v systému CyberKnife® poněkud málo vytížený, že při vší přesnosti dokáže mnohem více – a to zejména co do rychlosti“, chválí technologii KUKA Prof. Alexander Muacevic. Jeho názor je posílen skutečností, že se systémem CyberKnife® nebyl v mnichovském centru nikdy ani nejmenší problém. „V průběhu let se osvědčil jako výjimečně stabilní a není vůbec náchylný na technické problémy. Za posledních 15 let jsme nezaznamenali ani jeden výpadek. To je vskutku vynikající bilance, říká radiochirurg.

Pomocí robotického systému lze ozařovat nádory v celém těle.

Rychlá a přesná léčba nádorů a metastáz pomocí robotů

Před léčbou lékař vymezí nádor na základě obrazových dat pořízených metodou CT a MRT a oznámí radiologickému fyzikovi dávku k ozařování nádoru. Ten na základě těchto informací vypracuje plán léčby, který je následně přenesen do softwaru. Poté je léčba zahájena a probíhá plně automaticky. „A to s takovou přesností, jaké není schopen žádný chirurg na světě. Dosáhnout ručně přesnosti 0,5 milimetrů, to je takřka nemožné“, vysvětluje Prof. Alexander Muacevic. 

Robotem ovládané lehátko umožňuje inteligentní polohování pacientů.

Menší zátěž pro pacienty díky robotu pro lékařské aplikace

Právě tato přesnost ozařování je hlavním přínosem robotu v systému CyberKnife®, který se používá například při léčbě nezhoubných nádorů mozku, takzvaných neurinomů akustiku nebo meningeomů. Tyto nádory by se jinak odstraňovaly v rámci až šestihodinového zákroku; s následnou nutností týdenního pobytu v nemocnici a osmitýdenní rehabilitace. Pomocí systému CyberKnife® lze léčbu výrazně zkrátit:

Pomocí našeho virtuálního nože jsme schopni léčit malé a středně velké nádory a vyhnout se tak operačnímu zákroku. To znamená, že pacient může jít do práce hned následující den.

Prof. dr. Alexander Muacevic, radiochirurg a neurochirurg v centru CyberKnife v Mnichově

Jedinečné možnosti v radioterapii

Na trhu není nic, co by bylo srovnatelné, protože robot v systému CyberKnife® zajišťuje flexibilitu, jaké běžný radioterapeutický přístroj prostě nemůže dosáhnout. V centru CyberKnife se technika přizpůsobuje pacientům, a ne obráceně. CyberKnife® disponuje více než 1600 různými možnostmi ozařování pomocí dynamických komponent. „Toho nelze dosáhnout běžným radioterapeutickým přístrojem, který je přece jen v pevné poloze a otočitelný maximálně přes jednu nebo dvě osy“, zdůrazňuje Prof. Muacevic.

Od ostatních radioterapeutických přístrojů se systém CyberKnife® liší svou jedinečnou flexibilitou.
Od roku 2005 se v centru CyberKnife v Mnichově léči pacienti s pomocí technologie od firmy KUKA.

Systém CyberKnife® ještě není na konci vývoje

V současné době se lékaři v Mnichově pokoušejí aplikovat systém v léčbě srdeční arytmie. Prof. Alexander Muacevic navíc vidí velký potenciál v boji proti neurohormonálním onemocněním. Už od minulého roku se systém CyberKnife® používá v Mnichově při léčbě karcinomu prostaty. „Alternativně k rozsáhlému operačnímu zákroku jsme schopni dobu léčby v délce osmi týdnů radikálně zkrátit na jediný týden – a při tom je vědecky prokázáno, že dosahujeme minimálně srovnatelných, ne-li dokonce lepších výsledků“, říká Prof. dr. Alexander Muacevic.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.