Vyberte si svou polohu:

Země

Třecí svařování promíšením

Třecí svařování promíšením je optimální metoda spojování neželezných kovů s nízkou tavnou teplotou a pro kovové spoje různorodých materiálů.


Třecí svařování promíšením: metoda

Při třecím svařování promíšením (anglicky: Friction Stir Welding) je mezi kontaktními plochami podél obrobků veden rotující čep. Třecím teplem materiál plastifikuje a je vzájemně svařen.

Metoda je vhodná zejména pro spojování neželezných kovů s nízkou tavnou teplotou a pro spoje různorodých materiálů. Třecím svařováním promíšením lze vzájemně spojovat i těžko svařitelné nebo různorodé materiály jako jehliník, hořčík, měď, titan nebo ocel.

Přehled procesu: 01 Najetí a zanoření; 02 Doba setrvání pro zahřátí; 03 Svařovací proces; 04 Stažení zpět na konci švu

Vysoce kvalitní svařování neželezných kovů a spojování různorodých materiálů

Třecí svařování promíšením je vhodné pro spojování nejrůznějších materiálů.

Rozsáhlé oblasti použití

Metoda třecího svařování promíšením se používá v různých oborech. Oblasti použití sahají od výroby automobilů, ke které patří také trh elektromobility, přes letectví až po elektronický průmysl.

 • Všeobecný průmysl

  • Hospodárné spojování komplexních 3D švů, např. chladicích systémů pro výkonovou elektroniku nebo pouzdra mobilních telefonů.

  • Odlitky s hliníkovými plechy nebo profily

  • Spoje s vysokou vodivostí u transformátorů a baterií

  • Spojování různých kombinací materiálů – typicky slitin hliníku, mědi a hořčíku

 • Výroba automobilů

  • Hospodárné spojování komplexních 3D švů, na součástech chladicích systémů, karosérii a hnacím ústrojí včetně komponentů elektromobility.

  • Spojování typických slitin hliníku 4000/5000/6000 a také těžko svařitelných kombinací materiálů, např. hliníkových plechů, kontinuálně litých profilů a odlitků

 • Letectví a kosmonautika

  • Spojování vysoce spolehlivých a plynotěsných švů, např. u částí trupu letadel nebo raketových komponent

  • Nízká deformace teplem a mimořádná kvalita povrchu stejně jako vlastnosti materiálu (např. pevnost v tahu) na velmi vysoké úrovni díky nízké teplotě spojování

  • Typické materiály: Vysoce pevné hliníkové slitiny skupin 2000 a 7000

 • Výroba kolejových vozidel

  • Spojování bočních stěn a střešních konstrukčních skupin vysokorychlostních vlaků a hliníkových plechů a profilů (dvoustěnné desky)
  • Vysoce hospodárné spojování díky portálovým systémům FSW a integraci dalších obráběcích procesů, např. frézování a vrtání
  • Typické materiály: Hliníkové slitiny skupiny 6000

Třecí svařování promíšením: výhody

Maximální kvalita svařování 
 • Žádné chyby svařování jako póry a trhliny 
 • Možné spojování různých materiálů
 • Srovnatelně nízký vnos tepla
 • Vysoká pevnost švu při minimální deformaci při svařování 

Hospodárnost
 • Hospodárné spojování komplexních 3D geometrií 
 • Úspora materiálu díky optimalizaci součástí
 • Žádné spotřební materiály jako ochranný plyn a plnicí drát 

Zelená technologie 
 • Ekologicky příznivé díky nízké spotřebě energie
 • Nevyžaduje odsávání kouře nebo ochranná opatření proti oslnění

Bílá kniha: Svařování hliníku? Žádný problém.

Hliník je díky ideální kombinaci lehkosti a pevnosti důležitým prvkem v oblasti elektromobility. Při svařování a spojování klade hliník vysoké nároky na použité technologie. Se svým rozsáhlým procesním know-how a vhodnými výrobky Vás KUKA dokonale připraví na technologický přechod na elektromobilitu. Na příkladu bateriové skříně je zjevné, jak roboty umožňují výrobu hliníkových dílů na nejvyšší úrovni jakosti.

Přečtěte si, co je při svařování hliníku v elektromobilitě důležité.

Stáhnout Bílou knihu

Přejete si individuální řešení?

Na základě našeho odborného know-how a našich zkušeností v oblasti svařování vám rádi poradíme a najdeme ideální řešení pro vaše individuální požadavky na procesy svařování.

Vše z jedné ruky: od inženýrinku až po servis

Společnost KUKA nabízí celou paletu služeb pro třecí svařování promíšením, od prověření realizovatelnosti a procesů, přes zkušební svary, volbu a optimalizaci parametrů až po koncepční dimenzování, výrobu a dodávku zařízení.
 • Preview 1
 • Preview 2
 • Preview 3

Nyní se zde blíže informujte!

Stáhnout brožuru (PDF)