Vyberte si svou polohu:

Země

Zvolte jazyk:

 • Španělština / Spanish
 • Holandština / Dutch
 • Čeština / Czech
 • Angličtina / English
 • Italština / Italian
 • Holandština / Dutch
 • Polština / Polish
 • Španělština / Spanish
 • Angličtina / English
 • Angličtina / English

Robot: Jak funguje?

Roboti se dnes vyskytují ve všech průmyslových odvětvích. Tento naprogramovaný systém, který umožňuje automatizovat a optimalizovat výrobu prováděním různých úkolů, se často zdá být ideálním řešením pro mnoho podniků. Pojďme si rozluštit, jak funguje a jak si vybrat toho nejlepšího.


Robot: průkaz totožnosti 

Průmyslový robot, tak jak jej definuje Mezinárodní organizace pro standardizaci, je automaticky ovládaný, multi-aktivní a všestranný systém, který je možné naprogramovat ve třech a více osách. Existují dva typy průmyslových robotů: Kartézské roboty a více-kloubové roboty.

 • Kartézský systém je lineární robot, který se dokáže pohybovat ve třech ortogonálních osách (X, Y a Z) podle kartézských dat. Je tvořen formou lineárních aktuátorů.

 • Více-kloubový robot se dokáže pohybovat ve 3D prostředí díky svým rotačním kloubům. Obvykle má 6 os.

 

Cartesian and polyarticulated robots
2 typy klasických průmyslových robotů: lineární a Kartézský robot (vlevo) a více-kloubový robot (vpravo).

Každý robot má své specifické vlastnosti. Nejdůležitějšími z nich jsou akční rádius a maximální nosnost, které určují limity využitelnosti stroje. Tyto prvky umožňují výběr nejvhodnějšího průmyslového robota. Výkon robota je možné zvýšit pomocí přídatných os: lineárních os, polohovadel, nebo měnit jeho umístění díky mobilní plošině.

Trocha historie: Slovo robot se poprvé objevilo v roce 1920. Jeho předchůdcem bylo slovo automat, které označovalo zařízení poháněné interním mechanismem, který napodoboval lidské pohyby. Tyto automaty byly postupně zdokonalované a v roce 1954 vznikl Unimate, první kloubové robotické rameno patentované Georgem Devolem. První elektrický robot FAMULUS vznik v roce 1973 v dílnách společnosti KUKA.

Jak takový robot funguje?

Robotický systém se skládá ze tří hlavních součástí: 

 • Mechanické části: samotného ramene s motory v každé ose

 • Elektronické části: kontrolní skříňky s centrální jednotkou zajišťující ovládání serva, jeho sensorů a měniče rychlosti

 • Počítačové části: ve formě specifického programovacího jazyka, který umožňuje ovládání robota propojením s uživatelem a jeho okolím. Tato počítačová část obsahuje kalkulačku, která převádí kódovaná data motoru na kartézské hodnoty.

Právě programování umožňuje propojit jednotlivé prvky a vytvořit z holého robota nástroj pro automatizaci průmyslových operací. Existují tři metody:

 • Nejstarší vyvinutou metodou je metoda programového učení. Ta spočívá ve vytváření trajektorií pomocí uložených kartézských souřadnic. Ty určují pracovní a průjezdové polohy robota. Tato metoda funguje nastavením samotného robota pomocí řídícího boxu, u společnosti KUKA tedy pomocí smartPADu, nebo ručním naváděním prostřednictvím tomu určených nástrojů jakým je například ready2_pilot.

 • Jako další na řadu přišla výpočtová metoda. Ta spočívá ve schopnosti robota určit polohu bodů pomocí vzorců založených na znalosti prvního definovaného bodu.

 • Třetí metoda pak kombinuje a modifikuje praxi prvních dvou. Off-line programování je založeno na vytvoření a simulaci trajektorií v off-line programovacím softwaru. Tímto způsobem je vytvořeno pracovní prostředí robotického programu, které umožňuje širokou škálu testů.

Programming illustration
Simulační software pro zjednodušené programování.

K čemu slouží robot?

Robot je významným nástrojem v mnoha průmyslových odvětvích, jako například automobilovém, potravinářském, elektronickém, metalurgickém či plastikářském průmyslu a také ve zdravotnictví. Toto robotické rameno je vhodné pro řadu různých aplikací v závislosti na jeho vnitřních vlastnostech a nástroji, který má robot k dispozici. Mezi hlavní využití patří například:

 • Montáž a stavba

 • Paletizace

 • Manipulace

 • Balení

 • Obrábění

 • Slévání a kování

 • Svařování a řezání všech materiálů

 

Existují také verze robotických ramen určené pro specifické úlohy a prostředí, jako jsou například hygienické roboty pro čisté prostory nebo speciální slévárenské roboty.

Future production
Příklad využití průmyslového robota.

Výhody používání

Průmyslová robotika poskytuje rychlejší provedení úkolů než člověk a dlouhodobě opakovatelnou přesnost. Z toho plyne mnoho výhod:

 • Zlepšení efektivity

 • Maximalizace produkce

 • Optimalizace kvality

 • Téměř dokonalá a opakovatelná přesnost

 • Snížení rizik pro zaměstnance

 • Zlepšení pracovních podmínek a méně zranění způsobených opakovanou zátěží

 • Garantovaná rychlost a zpracování

 • Zvýšená flexibilita

Sortiment robotů KUKA

Průmyslové roboty

Prozkoumejte náš obrovský sortiment průmyslových robotů – v různých provedeních, s různými doplňky a ve všech dimenzích.

Jak vybrat nejlepšího průmyslového robota

Nejlepší robot je ten, který nejlépe vyhovuje konkrétním potřebám projektu. K tomu je důležité znát některá klíčová kritéria:

 • Jaká úloha má být automatizována

 • Požadovaný dosah

 • Zatížení (hmotnost přenášeného dílu…)

 • Doba cyklu

 • Pracovní prostředí

 

Při integraci průmyslového robota, ať už konvenčního nebo kolaborativního, patří bezpečnost k nezbytným podmínkám a je nutné předem provést analýzu možných rizik. Až poté se zaměřte na průzkum nabízených robotů nebo využijte tento nástroj, který spočítá, který z průmyslových robotů se nejlépe hodí pro vaše potřeby.

V případě potřeby personalizované podpory se, prosím, přímo obraťte na naše odborníky. Ve zkratce, nic jako nejlepší robot neexistuje, za to existují robotická ramena vhodná pro všechny situace a využití.

 

KUKA robot range
Přehled sortimentu KUKA: od malých robotů až po velko-zátěžové roboty, pokrývající všechny možné druhy využití.