Vyberte si svou polohu:

Země

Robotické třecí svařování promíšením

Zákaznicky uzpůsobená řešení na klíč pro spojování neželezných kovů s nízkou tavnou teplotou, ale také pro smíšené sloučeniny jako hliník s ocelí.


Individuální zařízení pro třecí svařování promíšením pro maximální hospodárnost a procesní bezpečnost

Pro robotické třecí svařování promíšením Vám KUKA nabízí na míru uzpůsobená kompletní řešení z jedné ruky: od prověření proveditelnosti a procesů přes zkušební svařování, volbu nástrojů a optimalizaci parametrů až po koncepční dimenzování, výrobu a dodání zařízení.

Kromě toho Vám nabízíme také všechny procesy týkající se integrace procesů třecího svařování promíšením v již stávajících výrobních zařízeních – a to na základě Vašich individuálních požadavků.

Buňka pro výrobu baterií třecím svařováním s promíšením: Aplikace na uzavření chladicího kanálu

Třecí svařování promíšením KUKA – Inovativní technologie pro rostoucí trh s elektromobilitou

Rozhodující výhoda robotického třecího svařování promíšením: spojování 3D švů pro malé a velkoplošné hliníkové díly

  • Ke spojování komplexních 3D švů  
  • Použití vysokonosných a těžkotonážních robotů s procesně specifickými doplňky 
  • Vhodné pro spojování tenkostěnných neželezných kovů 
  • Velký pracovní prostor, rozšiřitelný pomocí lineárních os
  • Nízké investiční náklady
Robotické třecí svařování promíšením: nákladově výhodná a hmotnostně lehčí alternativa k běžným procesům nýtování

KUKA cell4_FSW

Robotová buňka s modulárním třecím mícháním: moderní řešení s nízkými investičními náklady

Revoluční technika řízení a monitorování procesů Made by KUKA

Aby bylo vždy zajištěno přesné vedení svaru, používáme důmyslné kalibrační algoritmy. Tyto algoritmy navíc podporují rychlé a snadné nastavení systému. Internetový KUKA RemoteService je standardně integrovaný do všech zařízení, aby Vám včasně pomohl v případě chyby.

Nový systém KUKA PCD (Process Control and Documentation) byl vyvinutý speciálně pro procesy dráhy třecího svařování promíšením. Vedle správy dat o dílech a produktech poskytuje numerické a grafické monitorování parametrů. Export dat, procesní diagnostika a elektronická archivace všech procesních dat kompletují funkčnost systému KUKA PCD a umožňují další analýzy, např. v cloudových systémech. Tím je systém KUKA PCD kompatibilní s Průmyslem 4.0 a zajišťuje vyšší produktivitu, reprodukovatelnou kvalitu a transparentnost dat. 

Jedinečný systém KUKA PCD zajišťuje:

  • 100% reprodukovatelnost
  • 100% monitorování kvality v reálném čase 
  • 100% procesní bezpečnost (minimalizace zmetků)
  • 100% dokumentování procesu sváření

KUKA PCD: Řízení a monitorování parametrů procesu