Vyberte si svou polohu:

Země

Megatrend: Nedostatek zdrojů

Přírodní zdroje jako kovy nebo průmyslově zpracovávané minerály se kvůli nárůstu světové populace a celosvětového blahobytu dostávají na samou mez své dostupnosti. Výrobní podniky musejí s těmito zdroji zacházet efektivně a s trvalou udržitelností, aby tak snížily zatížení životního prostředí a zůstaly dlouhodobě konkurenceschopné.


Nedostatek zdrojů vlivem stoupající poptávky

Minerální, kovové a fosilní suroviny se na světě nacházejí pouze v omezené míře a nemohou se samy obnovovat. Stoupající počet obyvatel a narůstající globální poptávka po průmyslovém a spotřebním zboží má za následek úbytek těchto přírodních zdrojů.

Kvalitu dalších přírodních zdrojů jako vody, vzduchu a půdy může trvale nepříznivě ovlivnit jejich hospodářské využívání. Kvůli zvýšenému a často bez ohledu na trvalou udržitelnost nastavenému používání jsou i tyto zdroje ve vysoce kvalitní podobě ohroženy stále větším úbytkem.

Vedle kritických a zčásti nevratných škod na životním prostředí způsobuje zvýšená spotřeba zdrojů také zdražení na trhu. Toto zdražení pociťují hlavně výrobní podniky s vysokou potřebou energie a materiálu.

Z tohoto důvodu nabývá stále více na významu efektivní, trvale udržitelné zacházení se zdroji a používání alternativních zdrojů energie a materiálů, aby si podniky zachovaly globální konkurenceschopnost.

Trvale udržitelné využívání zdrojů: Hlavní aspekt pro společnost a průmysl.

Moderní technologie a inovace umožňují efektivní využívání zdrojů

Moderní technologie, stejně jako strategické zakotvení trvalé udržitelnosti a progresivně orientovaného myšlení umožňují průmyslovým podnikům využívat přírodní zdroje efektivněji a s vyšším stupněm trvalé udržitelnosti – od obstarávání přes produkci až po distribuci, likvidaci a recyklaci.

Díky optimalizaci procesů a toků materiálu lze např. snížit náklady na materiál, energii a vodu, stejně jako zredukovat množství odpadu a zmetků. Inteligentní továrny a průmyslový internet věcí umožňují realizaci vysoce účinných a v reálném čase optimalizovaných výrobních procesů, v nichž je pevně zakotveno šetrné a cílené zacházení se zdroji.

Rovněž inovace designu výrobků a vývoj alternativních materiálů přispívají ke zmírnění globální hospodářské soutěže o nedostatkové zdroje a k vytváření pozitivní ekonomické a ekologické přidané hodnoty.

Efektivní využívání zdrojů firmou KUKA

Zaměstnanci společnosti KUKA pracují každý den na vývoji a realizaci inteligentních automatizačních řešení, která pomáhají podnikům na celém světě, aby optimalizovaly své procesy tvorby hodnot, které zvyšují hospodářskou efektivitu a zároveň umožňují odpovědné zacházení se zdroji.

Jako příklad mohou posloužit flexibilně použitelné, energeticky účinné výrobky jako třeba průmyslový robot KR QUANTEC nebo inteligentní softwarová řešení pro optimalizaci výroby a spotřeby energie jako třeba KUKA Connect. Společnost KUKA nabízí rovněž služby pro trvale udržitelnou likvidaci a recyklaci výrobků.

Na vlastních stanovištích jsou realizovány ekologické a energetické programy zaměřené na trvalou udržitelnost, aby byly i ve vlastním výrobním a dodavatelském řetězci plněny nebo předstihovány normy šetřící zdroje.

Zelená robotika: Společnost KUKA klade důraz na trvale udržitelná automatizační řešení.