Vyberte si svou polohu:

Země

Megatrend: Přesun ekonomické síly

Globální ekonomický řád se za uplynulá desetiletí změnil: Z nově vyspělých i klasických rozvojových zemí se stala důležitá odbytiště, která rozhodující měrou přispívají ke globálnímu hospodářskému růstu. Šance a zároveň výzva pro budoucnost výroby.


Narůstající komplexnost globální produkce

Mnoho zemí, které dříve převážně vyráběly výrobky na export do průmyslových zemí, mezitím samo vyzrálo v atraktivní odbytiště. Zejména v nově vyspělých zemích se kupní síla stále více blíží kupní síle průmyslových národů – a tím zároveň stoupá poptávka po spotřebním zboží. 

Aby bylo možno reagovat na celosvětovou poptávku a specifické, lokální požadavky zákazníků, stala se naprostou nezbytností globální výrobní stanoviště a sítě. Ty umožňují diferencovanou výrobkovou a cenovou politiku, stejně jako nárůst efektivity díky lokalizovaným dodavatelským a distribučním řetězcům.

Zároveň se zvyšuje složitost řízení a monitorování výrobních procesů. Normy a procesy se musejí zavádět a kontrolovat globálně – a přitom musejí poskytovat dostatečnou flexibilitu pro adaptaci a další rozvoj.

Úspěšné řízení globálních výrobních stanovišť

Jak mohou výrobní podniky celosvětově optimalizovat své procesy a zároveň při tom zohlednit požadavky a podmínky lokálních výrobních stanovišť?

Odpověď na tuto otázku spočívá v nasazení flexibilních automatizačních a IIoT řešení, vhodných pro daná stanoviště.

Standardizace je nutná do té míry, aby se dalo zaručit řízení výroby nad rámec stanoviště. Současně se výrobní řešení musejí dát plynule integrovat do lokálních infrastruktur a být i za hranicemi jednotlivých zemí srozumitelná a uživatelsky přívětivá.

Globální stanoviště vyžadují správnou rovnováhu mezi standardizací a lokalizací.

Jsou vaše systémy a procesy připraveny na globální výrobu v budoucnosti?

Nezáleží na tom, jakým výzvám musíte čelit: Společnost KUKA podpoří váš podnik směrodatnými, flexibilními technologiemi a týmy odborníků, které vám jsou k dispozici po celém světě.

Ať už se jedná o instalaci výrobního zařízení na novém stanovišti, nalezení vhodných automatizačních řešení pro jednotlivé výrobní kroky nebo o aktualizaci softwaru kdekoli na světě bez přerušení výroby: Připravte se s pomocí firmy KUKA pořádně již dnes na výrobní svět zítřka.