Vyberte si svou polohu:

Země

Vítejte v Průmyslu 4.0 – s digitálními službami a roboty značky KUKA

Roboty a lidé pracují ruku v ruce. Data a procesy jsou digitálně přístupné pro každého. Internet věcí (Internet of Things, IoT) je nyní součástí světa průmyslu a digitalizace značně pokročila. Společnost KUKA svými produkty a digitálními službami ukazuje, jak mohou společnosti co nejvíce těžit z Průmyslu 4.0.


Co znamená Průmysl 4.0?

Internet of Things přináší revoluci do našeho každodenního života – a Industrial Internet of Things (IIoT) do celého průmyslového sektoru. Stroje a produkty jsou stále více propojené a autonomní: Vyměňují si data a optimalizují tak procesy. Do těchto procesů je bezproblémově zapojen celý tzv. Ecosystem od výroby přes prodej až po vývoj, ale také jednotlivé firmy a jejich partneři. Celá výroba je rozsáhle digitalizována.

Jednou větou: Průmysl 4.0 probíhá. Nyní je k dispozici Smart Factory, kde jsou produkty vyráběny flexibilněji, energeticky efektivněji, šetrněji ke zdrojům, individuálněji a levněji.

 • Robotics

  Průmyslové roboty jsou jedním z nejdůležitějších pilířů Průmyslu 4.0. Provádějí manuální a opakující se úkoly efektivně a přesně a díky pokroku v technologii jsou stále propojenější, inteligentnější a kolaborativnější.

 • Umělá inteligence (Artificial Intelligence - AI)

  Pomocí umělé inteligence lze automatizovat složité procesy a analyzovat různé souvislosti. Systém se přitom dokáže sám optimalizovat. U společnosti KUKA se například AI používá ke zjednodušení údržby robotů nebo k automatizaci akcí robotů.

 • Big Data & Computing Power

  Pomocí technologií Big Data lze kombinovat a analyzovat velké množství různých dat z různých zdrojů (např. dynamická data z robotického systému, kmenová data, výrobní data, servisní data atd.).

 • Digitalizace

  Digitalizace výroby znamená, že stroje, roboty, výrobní procesy, ale i dodavatelé, partneři a zákazníci jsou digitálně propojeni a data jsou digitálně zaznamenávána a zpracovávána.

 • Rozšířená realita (Augmented Reality - AR) a Virtuální realita (Virtual Reality - VR)

  Rozšířená realita (AR) a Virtuální realita (VR) mění a rozšiřují vnímání reality. AR znamená, že informace jsou prezentovány vizuálně, např. obrázky, texty, videa nebo virtuální objekty se zobrazují do reálného světa. VR označuje kompletně počítačově generované, interaktivní a virtuální prostředí, které je řízeno v reálném čase.

 • Computer Aided Manufacturing, Inc. 3D tisk

  Computer Aided Manufacturing (CAM) tradičně znamená, že výrobní proces je automatizován pomocí softwaru a počítačem řízených CNC strojů. Patří sem také 3D tisk jako moderní výrobní proces.

 • Simulace a digitální dvojče

  Výrobní procesy, stroje a jednotlivé komponenty lze přesně simulovat v digitálním světě. Vzniká tak „digitální dvojče“, které mapuje všechny detaily důležité pro plánování. Tímto způsobem lze virtuálně plánovat, testovat a optimalizovat reálné výrobní procesy.

 • 5G

  Předchozí rádiové technologie jako WLAN nebo 4G často nestačí pro objemy dat generované v digitalizované továrně. 5G nabízí výrazně vyšší šířku pásma ve spojení s větší spolehlivostí.

Výhody Průmyslu 4.0

Digitalizace výroby přináší nejen mnoho výhod, ale je také dlouhodobou a udržitelnou investicí. Nárůst automatizace a zkrácení výrobních časů například vedou k enormnímu nárůstu efektivity.

Vzhledem k tomu, že Smart Factory se může v případě každé součásti autonomně rozhodnout, jakou cestou se vydá a který stroj ji zpracuje, lze požadavky zákazníků začlenit do výroby v reálném čase. Výroba přizpůsobitelných produktů již není žádný problém.

A zvláště důležité pro budoucnost naší planety: Průmysl 4.0 také znamená, že spotřebu energie každé oblasti a každého jednotlivého zákazníka ve společnosti lze přesně zaznamenávat a optimalizovat. To zaručuje vyšší energetickou účinnost a zvyšuje tak nejen konkurenceschopnost, ale také šetrnost ke klimatu.

Think big, act now

Výzvy pro společnosti jsou v dnešní době obrovské. Výroba se musí stát šetrnější ke klimatu, dodavatelské řetězce se staly zranitelnějšími, je zapotřebí větší odolnosti. Zatímco výroba byla po desetiletí poznamenána globalizací, nyní se stále více posouvá zpět – klíčovým slovem je v této souvislosti „reshoring“. Odpovídající infrastruktury musí být modernizovány nebo nově vytvořeny. Všichni musí jednat hned teď. Nejdůležitějším a nejslibnějším prvkem je v této souvislosti digitální transformace na chytrou továrnu Smart Factory. KUKA je v čele tohoto procesu – a má inovativní a chytrá řešení pro celý hodnotový řetězec.

Digitální transformace pomocí digitálních služeb KUKA


Individuální vyhodnocení dat

Digitální služby jsou jedním z příkladů toho, jak společnost KUKA podporuje digitální transformaci. Umožňují firmám individuálně vyhodnocovat data z jejich strojů a robotů. Na tomto základě digitální služby významně přispívají ke zvýšení efektivity a dostupnosti strojů, což v konečném důsledku také snižuje výrobní a zaměstnanecké náklady.

Úplná flexibilita

Jakkoli jsou řešení digitálních služeb odlišná, obvykle mají jedno společné: Všechna jsou součástí Průmyslu 4.0. Výrobní stroje jsou vzájemně propojeny a monitorovány pomocí nástrojů pro vzdálenou diagnostiku. V závislosti na konkrétních požadavcích jsou možné různé modely: Data lze již nyní ukládat a vyhodnocovat v cloudu, ale v blízké budoucnosti to bude možné i přímo na místě (On Premises) nebo v pověřeném datovém centru.

Více efektivity

Pohled na obrábění ve výrobní hale společnosti KUKA v Augsburgu ukazuje, jak lze ke zvýšení efektivity využít řešení zaměřené na roboty. Transparentní data vedou ke snížení nákladů na údržbu a organizaci údržby. Kromě toho lze cíleně zaznamenávat události, aby bylo možné rozpoznat vzory a provádět tak udržitelné optimalizace na dílně. A v neposlední řadě lze pomocí řešení Průmyslu 4.0 pohodlně odesílat diagnostické soubory KUKA přímo do společnosti KUKA pouze třemi kliknutími.

Bezpečnost od samého začátku

Používání cloudových modelů a síťování celých společností a organizací přirozeně umocňuje všechny aspekty bezpečnosti – od zabezpečení dat a integrity až po zabezpečení OT (Operation Technology). Řešení Průmyslu 4.0 mohou dosáhnout své plné přidané hodnoty pouze tehdy, je-li zaručena trvalá výměna dat, aby byl software stále aktuální a z aktuálních dat byla pak odvozena doporučení pro konkrétní opatření. Bez zabezpečení není bezpečnost. Společnost KUKA proto poskytuje nejen příslušný bezpečnostní a zabezpečovací software, ale nabízí také fundované poradenství v této oblasti. Naše kompetence je založena na síti strategických aliancí s mezinárodními experty a našimi vlastními odbornými odděleními.

Více informací

Od chytrého simulačního softwaru pro větší zabezpečení plánování po digitální znalostní databázi a nástroj pro monitorování IIoT: S digitálními službami od KUKA může každý implementovat technologie Průmyslu 4.0. Zde se přesvědčte sami o kompletní paletě možností.

Roboty jako klíčový prvek Průmyslu 4.0

I v propojeném světě Industrial Internet of Things (IIoT) a Průmyslu 4.0 musí tovární stroje dělat svou práci co nejefektivněji. Nelze ovšem opomenout další dvě důležité dovednosti:

 • musí se rychle přizpůsobit novým rámcovým podmínkám

 • musí sdílet získané znalosti s jinými systémy

Jinými slovy: Stroje se učí komunikovat a reagovat. Řešení IIoT a cloud jim umožňují vyměňovat si informace s výrobou, s jednotlivými obrobky nebo s jinými zařízeními – například s 3D tiskárnami, CNC stroji nebo roboty, nejpřizpůsobivějšími a nejinteligentnějšími stroji ze všech.

Jejich dovednosti se také enormně rozvíjejí v důsledku pokroku Průmyslu 4.0 a průmyslového internetu věcí (angl. Industrial Internet of Things): Zvyšuje se jejich citlivost a autonomie, stejně jako jejich mobilita. V neposlední řadě je jejich ovládání stále snadnější a intuitivnější, což z nich dělá spolehlivé zaměstnance v každodenní práci výrobních zařízení.

Informace okamžitě zpracovávají a odesílají je zpět do výroby. To umožňuje společnostem optimalizovat svou výrobu jako nikdy předtím. Žádná jiná součást výrobního procesu nemůže v současnosti tak dobře plnit tuto klíčovou roli.

V továrně budoucnosti jsou možnosti jejich použití téměř nevyčerpatelné. Koboty značky KUKA to dokazují při každodenním používání. Roboty pracují ruku v ruce s lidmi: obrovský přínos v oblasti ergonomie, přesnosti a efektivity.

Například nový robot LBR iisy lze použít v široké řadě aplikací, kde hrají klíčovou roli přesnost, rychlost a citlivost. Také bezproblémově spolupracuje s lidmi ve stejném prostoru a snadno se programuje díky integrovanému ručnímu navádění.

Ruku v ruce s roboty

Jak spolupráce člověka s robotem usnadňuje práci zaměstnancům a zvyšuje produktivitu.

Nový operační systém pro novou éru

Technologie Průmyslu 4.0 dramaticky mění prostředí výroby. Objevují se zcela nové výzvy, které vyžadují nové koncepty. Například robotika už nebude tématem pro hrstku specialistů, ale pro mnoho uživatelů. Je zapotřebí uživatelské prostředí, které je co nejvíce intuitivní, výkonné, rychlé a škálovatelné.

To je důvod, proč společnost KUKA, coby globální hráč v oblasti automatizačních řešení, uvedla na trh nový operační systém iiQKA.OS a související iiQKA Ecosystem. Umožňuje rychlé, intuitivní uvádění do provozu a rozšíření a zároveň zajišťuje intuitivní a spolehlivý provoz. Intuitivní obsluha ve spojení s profesionálním automatizačním prostředím urychluje manipulaci a výrobní procesy.

Díky otevřeným, stabilním a jednotným rozhraním lze robotický systém snadno propojit s celou řadou dalších aplikací Průmyslu 4.0.

Náš nový operační systém iiQKA.OS zajišťuje konektivitu našich robotických systémů.

Artificial Intelligence of Things: s umělou inteligencí uprostřed budoucnosti

Infrastrukturu internetu věcí stále více obohacují technologie umělé inteligence. Proto se také hovoří o „Artificial Intelligence of Things“ (AIoT). Přesně na tom pracuje digitální dceřiná společnost KUKA Device Insight. Cílem je vylepšit inteligentní automatizaci průmyslových výrobních procesů – a plně tak využít potenciál pro vyšší efektivitu a kvalitu v budoucnosti. Další informace o budoucnosti Průmyslu 4.0 a inovačních projektech společnosti KUKA naleznete zde.