Aplicarea automatizată a adezivilor și materialelor izolatoare pe caroserii