Vyberte si svoje miesto:

Štát

Vstřikování plastů pomocí robotického vstřikovacího stroje

Zpracování plastů vstřikováním je vrcholnou disciplínou procesu vstřikování. Rodinná firma Hauff kompletně zautomatizovala výrobu koleček horního koše do myček nádobí. To umožňuje robot KUKA a multifunkční výrobní kostka.


Proces vstřikování plastů a rozsáhlé know-how v Pforzheimu

Pokaždé, když Jörg Vetter zajede do průmyslové zóny v jihoněmeckém Pforzheimu, jeho pohled ihned zamíří k oknům budovy. „Vždy ho rád vidím při práci." Buňka, která vykouzlí úsměv na tváři technického vedoucího společnosti pro vstřikování plastů Hermann Hauff GmbH & Co. KG, je vstřikovací stroj Arburg Allrounder Cube 2900. Od roku 2019 vyrábí ve společnosti Hauff kolečka horního koše do myčky nádobí. Tyto plastové prvky se skládají ze dvou spojených částí, volně pohyblivého kola a pevně instalovaného nástrčného pouzdra. Kolečka, která jsou nezbytná pro snadné nakládání a vykládání myček nádobí, jsou odlévány ve vstřikovacím stroji. Odlévání a montáž probíhá v plně automatizovaném procesu, který společnost Hauff zrealizoval společně s firmou Arburg, výrobcem vstřikovacích strojů.
KR QUANTEC PA tvaruje plast pomocí vstřikovacího stroje.

Unikátní zařízení s velkoobjemovými vstřikovacími stroji

„Naše zařízení a všechny související procesy jsou ve světě jedinečné,“ říká Jörg Vetter, „díky nim ušetříme čtyři až pět vstřikovacích strojů a zbavíme naše zaměstnance monotónních výrobních úkolů.“ Každoročně společnost Hauff strojem Cube jen pro firmu BSH Hausgeräte GmbH vyrábí kolem 60 milionů součástek a výroba má být během příštích tří let navýšena až na 75 milionů kusů. Rodinná firma byla založena v roce 1966 Hermannem Hauffem v Pforzheimu a dnes vyrábí vysoce kvalitní přesné plastové vstřikované díly a formy pro procesy vstřikování pod vedením dcer Andrey Hauffové a Carmen Hauff-Bischoffové. Zákazníci společnosti Hauff pocházejí se svým „bílým zbožím“ z oblasti domácí techniky a techniky spotřebičů, z automobilového sektoru a ze zdravotnické techniky.
Společnost Hauff v Pforzheimu vyrábí plastové díly na vstřikovacích strojích

Skrytý šampión s nejvyššími požadavky v oblasti vstřikování plastů

„Zpracováním plastů začínáme tam, kde ostatní končí,“ popisuje firemní filozofii Jörg Vetter. Po 20 letech práce ve společnosti už ví: „Výroba lžiček na zmrzlinu může být snadná a levná. Ale pokud jde o sofistikované a filigránové high-tech komponenty s hmotností výlisku od 0,0004 do 400 gramů, musíte se plně spolehnout na kvalitu – a to prostě neumí každý.“ K tomu, aby tento nárok byl splněn ve Pforzheimu každý den, přispívá vedle společnosti Arburg také firma robomotion GmbH.
Plast se zpracovává kvalitními a vhodnými nástroji
Tato technologická vývojářská společnost se specializuje na návrh a konstrukci zákaznických řešení automatizace, a to zejména pro plastikářský průmysl. Ve společnosti Hauff jsou proto odborníci na robotiku vyhledávanými a uznávanými vývojovými partnery, pokud jde o vytváření automatizovaných výrobních procesů.

Autonomní proces jako „One Piece Flow“

Úkolem bylo přepracovat výrobu a montáž koleček horního koše do myčky nádobí s cílem dosáhnout vyššího množství vyrobených kusů a vysoké účinnosti při současném optimálním využití omezené výrobní plochy. To umožnila společnost Arburg, a to svým integrovaným „Reverse Cube“ od firmy Foboha. „Jednalo o rozloučení s manuální činností a nastavení autonomní výroby od vstřikovacího lisu až po paletu - jako „One Piece Flow“, tedy jako průběžný, nepřerušovaný proces,“ vysvětluje jednatel společnosti robomotion Andreas Wolf. Společně s Jörgem Vetterem a jeho týmem se společnost Arburg podrobně podívala na celý proces, aby následně vyvinula systém, který integruje vstřikovací stroj a „Cube“ od firmy Foboha, přidružené robotické buňky a požadované chapadla a spolu s robomotion i paletizátor .
Přesnost a rychlost v oblasti vstřikování plastů

Stroj na míru pro vstřikování plastů

„Vývoj celého systému trval více než dva roky, samotný software zabral celý rok,“ hlásí Jörg Vetter. „Byl to proces neustálého zvažování a přehodnocování." V podobě stroje „Cube“ nakonfigurovala firma Foboha nástroj speciálně pro zvláštní požadavky společnosti Hauff, který kombinuje výrobu dvou součástí s jejich montáží. Název vstřikovacího stroje „Reverse Cube 2900“ mluví za vše: Ocelová kostka se může otáčet v opačném směru kolem své středové osy, takže zde odlévané díly lze pomocí speciálního chapadla spojovat k sobě ve dvou pracovních krocích, než jsou dále transportovány dopravním pásem do balicí a paletizační buňky. „To je jedinečné na světě a v tomto provedení dostupné pouze tady u nás," říká hrdě Vetter.
Od výroby po balení: Roboty provádějí práci ve velmi krátkém časovém úseku

Tvarování plastu pomocí vstřikovacích robotů

„Abychom mohli ve stísněném prostoru jednat co nejefektivněji a spolehlivě, svěřili jsme společně s výrobcem strojů celý proces „do rukou“ robotů KUKA. To nám poskytlo spoustu možností v oblasti designu,“ vysvětluje Andreas Wolf. Vstřikovací stroj spolupracuje s šestiosým robotem KR QUANTEC, který dosahuje maximální opakovatelnosti a kontinuální přesnosti. Současně se vstřikovacím cyklem odebírá kolečka ze spodní části kostky, zasouvá je do nástrčných pouzder, aby následně odebral hotové plastové díly a položil je na dopravní pás ve směru balení. Každých 9,5 sekund tak vzniká 24 vysoce kvalitních koleček horního koše.
Kolečky horního koše pro myčky nádobí jsou vyráběny s podporou robota KR QUANTEC PA

Zpracování plastů pomocí KR QUANTEC PA

Dopravní pás spojuje výrobní buňku s balicí a paletizační buňkou od firmy robomotion, kde pracuje robot KR QUANTEC PA, jeden z nejrychlejších paletizátorů na trhu. „Paletizační robot se štíhlou konstrukcí je extrémně všestranný a dynamický, s velmi malým rušivým obrysem,“ říká Andreas Wolf. Robot ve firmě Hauff skládá přepravní krabice, umisťuje je pod dopravní pás, po naplnění je uzavře a naskládá na europaletu. Každý den opouštějí společnost tři palety, každá se 45 krabicemi a 70 200 plastovými kolečky.
Od vstřikování plastů až po paletizaci pomocí robotů
„Zařízení běží zcela nezávisle, bez jakékoli další podpory." říká Andreas Wolf. „Naplánovali jsme rezervní dobu v délce osmi hodin. Jeden ze zaměstnanců v této době musí hotové palety ze zařízení odebrat. To znamená následující: Vstřikovací stroj zvládne celou směnu úplně sám.“

Vyhýbání se chybám pomocí simulace během plánování

Aby bylo možné projít tímto složitým výrobním krokem v probíhající výrobě, je nezbytné co nejpřesnější plánování, proto společnosti Arburg a robomotion integrovaly v podobě KUKA.Sim inteligentní plánovací software pro offline programování robotů KUKA do vývoje zařízení. „Právě protože je prostor ve výrobní hale tak omezený, bylo důležité vyzkoušet zařízení a jeho funkce, ještě než se převedou do praxe. Byli jsme tak například schopni provést analýzu doby cyklu už ve fázi inženýrství a zahrnout ji do rozvržení a návrhu. To bylo ‚learning by doing‘ ve virtuálním prostoru,“ vysvětluje Wolf. „Bez KUKA.Sim by byla konfigurace zařízení jistě mnohem složitější a nákladnější, nebo by se dokonce pokazila. A to nepřipadá v úvahu, zvláště u středně velké společnosti.“
S pomocí KUKA.Sim byl robot KUKA s novým vstřikovacím strojem snadno integrován do zařízení

Automatizace zpracování plastů s jiskrou nadšení

S tím spojené hluboké pochopení zařízení Cube a jeho možností pomáhá Jörgu Vetterovi vzbudit u zaměstnanců společnosti Hauff nadšení pro automatizaci. „Vždy je třeba každého tak trochu přesvědčit, že nová technologie není namířena proti lidem, ale že jim slouží a usnadňuje a zpestřuje jejich práci,“ říká technický ředitel. To je důležitý faktor zejména v době rostoucího nedostatku kvalifikovaných pracovníků. „Pokračujeme v optimalizaci. V myšlenkách jsem již o pár kroků dále a společně s naším vedením a technologickými partnery přemýšlím, jak vyrobit co nejvíce produktů na jednom stroji. Pokud objevíme nové příležitosti, které se vyplatí, využijeme je.“

Svojí extrémní rychlostí tento robot snižuje doby cyklů ve výrobě a zároveň zvyšuje kvalitu výroby, aniž by jej to vyvedlo z rytmu.

Andreas Wolf, jednatel společnosti robomotion GmbH

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.

Další informace