Vyberte si svoje miesto:

Štát

KMR iiwa

Autonómny robot KMR iiwa je vhodný pre spoluprácu človeka s robotom a je mobilný. V jednom systéme sa spoja silné stránky senzitívneho robota s ľahkou konštrukciou LBR iiwa a mobilnej, autonómnej plošiny. KMR iiwa je nezávislý od miesta a veľmi flexibilný – ideálny predpoklad pre požiadavky Priemyslu 4.0.


KMR iiwa: autonómny a veľmi flexibilný

KMR znamená KUKA Mobile Robotik (mobilná robotika KUKA). KMR iiwa je kombináciou senzitívneho robota s ľahkou konštrukciou LBR iiwa a mobilnej, flexibilnej plošiny. Ako to už samotný názov a jednotlivé komponenty prezrádzajú, KMR iiwa sa vyznačuje veľkou mobilitou a flexibilitou.

Výrobné procesy sa neustále menia. Preto musia byť mobilné robotické systémy ešte kompatibilnejšie. Maximálna pohyblivosť a autonómny spôsob práce vo veľkej miere optimalizujú Vašu výrobu.

KMR iiwa
Bezpečná spolupráca človeka s robotom vďaka siedmym snímačov kĺbového momentu LBR iiwa a laserového skenera na plošine.

Výhody KMR iiwa

Možnosť kombinovania: Navrhnite svoje individuálne komplexné riešenie. Modulárny systém KMR iiwa ponúka veľký počet kombinácií z robotickej technológie, mobilných plošín a priemyselných komponentov.

Senzitívny: Sedem špeciálnych snímačov kĺbových momentov na každej osi robota s ľahkou konštrukciou LBR iiwa napomáhajú tomu, aby bol senzitívny voči svojmu okoliu. Naviguje bezpečne a bez ochrannej zábrany – pri každom kontakte zvonka okamžite zastane.

Autonómny: Aj mobilná plošina môže vďaka laserovému skeneru navigovať celkom samostatne. Monitoruje svoje okolie. Ak v ceste stojí človek alebo predmet, okamžite reaguje.

Pohyblivý: Špeciálne vyvinuté kolesá Mecanum umožňujú mobilnej plošine pohyby do ľubovoľného smeru a rotácie o 360 stupňov. Jedno koleso pozostáva z viacerých koliesok, ktoré sú vždy usporiadané k osi v 45 stupňovom uhle. Táto maximálna pohyblivosť skracuje doby procesov a znižuje obdobia nečinnosti vo výrobnom procese.

Presný: Dokonca v najužšej miestnosti KMR iiwa dosiahne presnosť polohy na +/- 5 milimetra.

Inteligentný: Pomocou KUKA.NavigationSolution KMR iiwa spoľahlivo prejde okolo každej prekážky a vyhľadá si novú dráhu.

Nezávislý: Vozidlo a robot sú napájané energiou priamo pomocou Li-iónových batérií.

Ľahké ovládanie: KUKA Sunrise Cabinet, multi-kinematické riadeniepre vozidlá a roboty, zjednodušuje pre Vás obsluhu a využitie KMR iiwa v praxi.

Autonómny robot KMR iiwa tu zásobuje pracovisko: 

Senzitívny KMR iiwa naviguje autonómne a nevyžaduje ochrannú zábranu.

Riešenie pre autonómne plošiny: KUKA.NavigationSolution

KUKA.NavigationSolution je naším riešením navigácie pre autonómne navigujúce vozidlá. Či ide o navigáciu, riadenie, správu alebo monitorovanie: Naše riešenie uspokojí všetky požiadavky v oblasti mobility.

Pomocou metódy SLAM – skratka pre simultánnu lokalizáciu a mapovanie – sa lokalizuje plošina v reálnom čase z dát bezpečnostného laserového skenera a snímačov kolies, pomocou samostatne vytvorenej mapy prostredia.

Pri KUKA KMR iiwa sa používa systémový softvér KUKA Sunrise.OS. Tento softvér je špeciálne vytvorený pre prevádzku robotov s ľahkou konštrukciou a ponúka inovatívne funkcie pre programovanie, plánovanie a projektovanie aplikácií robotov s ľahkou konštrukciou.