Vyberte si svoje miesto:

Štát

Megatrend: Individualizácia

S nárastom globálneho blahobytu rastie význam sebarealizácie a slobody jednotlivca. Sklon k individualizácii má rozhodujúci vplyv aj na spotrebiteľské správanie. Individuálne želania zákazníkov sa už nedajú uspokojiť masovou výrobou a vyžadujú si inovačné postupy vo výrobe.


Masová výroba pre individuálne požiadavky zákazníkov

Aby mohli podniky vyhovieť individuálnym želaniam zákazníkov a zároveň udržali náklady v rozumných medziach, musia vyvinúť obchodné modely zamerané na zákazníkov a využívať inteligentné, flexibilné výrobné technológie.

Cieľom masovej výroby pre individuálne požiadavky zákazníkov (masové prispôsobovanie požiadavkám zákazníkov) je zachovanie celkovej efektivity zariadenia. Kritické faktory, ako sú disponibilita, výkonnosť a kvalita, nesmú v porovnaní s čistou sériovou výrobou klesnúť. Okrem toho by mala byť zaručená atraktívna návratnosť investícií a čo najkratšia doba do uvedenia nových výrobkov a ich variantov na trh.

Kľúčom k riešeniu je vysoký stupeň štandardizácie a automatizácie, ktorý bude zároveň poskytovať priestor pre variácie vlastností výrobkov, požadovaných jednotlivými zákazníkmi. Taktiež koncepcia modularizácie, ktorá zákazníkovi ponúkne individuálnu konfiguráciu výrobku na základe modulárneho stavebnicového systému, je nákladovo efektívnou možnosťou ako pri zachovaní vysokej kvality i kvantity vyhovieť individuálnym želaniam zákazníkov.

Masové prispôsobovanie požiadavkám zákazníkov: Efektívna alternatíva k masovej alebo kusovej výrobe.

Priemyselný internet veci a inteligentná výroba

Priemyselný internet vecí (IIoT) vytvára možnosť, ako vyrábať individualizované komponenty a jednotlivé kusy vo vysokej kvalite, a napriek tomu rentabilne. Tradičné výrobné zariadenia pritom nahradia inteligentné továrne, v ktorých bude možno hladko a v krátkych lehotách prispôsobovať výrobné procesy.

V matricovej výrobe vyvinutej spoločnosťou KUKA umožňujú inteligentné automatizačné riešenia a sieťovo prepojený výrobný reťazec nanajvýš variabilnú výrobu v priemyselnom meradle. Celé výrobné zariadenia, rovnako aj jednotlivé stroje a roboty sa dajú na tento účel prestavať na zmenené typy výrobkov – bez čakacích dôb alebo výpadkov vo výrobe. Týmto sa v rámci priemyselného masového prispôsobovania požiadavkám zákazníkov dá realizovať výroba rôznych malých sérií, modulov a jednotlivých dielov.

SFaaS: Smart Factory as a Service - inteligentná továreň ako služba

Koncepcia inteligentnej továrne ako služby ide dokonca o krok ďalej: Odstupňovateľné, plne automatické a prispôsobivé výrobné kapacity možno účtovať ako variabilné náklady, ako služby. Nové varianty výrobkov tak možno vyrábať rýchlo, flexibilne a bez rizika, vždy podľa potreby.

Náhľady do koncepcie inteligentnej továrne ako služby ponúka spoločnosť KUKA už dnes. Spoločne s kooperačnými partnermi MHP a Munich Re spoločnosť KUKA prevádzkuje prototyp inteligentnej továrne v Mníchove v Nemecku. Táto lokalita je záujemcom k dispozícii na firemné akcie, semináre a prednášky odborníkov.

Inteligentná továreň ako služba umožňuje flexibilné výrobné procesy.