Konumunuzu seçin:

Ülke

Kolayca robot programlayın: KUKA ready2_pilot ile manuel yönetim

Otomasyon şirketlere birçok avantaj sağlamaktadır, özellikle de tehlikeli, zorlayıcı veya monoton işler konusunda. Fakat zorlayıcı nokta çoğunlukla programlamadır. Mekanik yardımcıya, ne yapması gerektiğini en kolay nasıl öğretebiliriz? Manuel yönetimle: KUKA ready2_pilot işte bu sorunu çözmektedir.

5 Şubat 2021


Robotların şirketlerde kullanımı için sayısız uygulama senaryosu vardır: Kaynak yapımı, delme ve yapıştırma, makineyle hızlı, sürekli ve istikrarlı olarak yüksek kaliteyle gerçekleştirilebilen işlerden sadece üçüdür. Fakat otomasyon aynı zamanda dijitalleşme anlamına da gelmektedir. Sonuçta endüstride robot kullanımı dendiğinde, nadiren sadece robotun kendisi söz konusudur. Robotun kumandası ve yazılımı da bu işin bir parçasıdır. Birçok işletme için bu durum büyük bir zorluktur. Sanayi derneği Bitkom ve Alman Zanaat Dernekleri Merkezi (Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH)) tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 81’i yeniliğe açık olduğunu fakat aynı zamanda yüzde 64’ü de dijital teknolojilerden çekindiğini dile getirmiştir.

Karmaşık programlama yerine manuel yönetim

Robotların daha geniş bir alanda kullanımını engelleyen, genelde kumanda etme konusudur. Potansiyel kullanıcılar, bu noktada eğitim ve personele çok fazla yatırım gerektiğine inanmakta ve bu sebeple robot çözümlerini sıklıkla kabul etmemektedir. Bu zorluğun çözümünün adı KUKA ready2_pilot’turKolay programlama” prensibine dayanan bu çözüm, özellikle robot programlaması konusunda pek tecrübesi olmayan şirketlere yönelik geliştirilmiştir.
Met hand guiding via de Commander bestuurt de operator de robot.
Kullanıcı, kullanıcı üzerinden manuel olarak robotu kumanda etmektedir.
Het totale pakket voor ‘easy programming’: Hand guiding met ready2_pilot van KUKA.
“Kolay programlama” için komple paket: KUKA’nın ready2_pilot’unda elle kılavuz.

Elle kılavuz: Robota manuel yöntemle öğretin

Kullanıcı, bir tür 6D mouse olan “kumanda” üzerinden robotu manuel olarak bir parçaya yönlendirmekte ve ne yapması gerektiğini ona “göstermektedir”. Kumanda cihazına olan kablosuz bağlantı sayesinde hareketler komut olarak uygulanmakta ve bunlar sonradan istenilen şekilde değiştirilebilmekte veya ekleme yapılabilmektedir. Böylelikle görevler çok hızlı bir şekilde kayıt altına alınabilmekte ve adeta çocuk oyunu gibi programlanmaktadır.
Het totale pakket voor ‘easy programming’: Hand guiding met ready2_pilot van KUKA.
Kendiniz yapmış gibi kolay: ready2_pilot'lü bir endüstri robotunun manuel yönetimi

Kablosuz robot kontrol paketi: KUKA ready2_pilot

Ready2_pilot ile “kolay programlama”

Robota, kendiniz yapıyormuş gibi elle öğretin

Yardımcı olarak, her yöne hareket ettirilebilen ve ileri, geri komutlarını da algılayabilen, KUKA smartPAD’deki 6D mouse’ye benzer bir kumanda düğmesi hizmet etmektedir. Kumanda sadece birkaç hamleyle doğrudan robota yerleştirilebilmekte ve çok hassas tepkilidir. Böylelikle çalışma adımları doğrudan parçada uygulanabilmektedir. Bundaki büyük avantaj: Fazla tecrübesi olmayanlar da bu şekilde kısa sürede robota alışmakta ve derin bir eğitime veya sertifikaya ihtiyaç duymadan robota görevler “verebilmektedir”. Ayrıca kumanda çok işlevli özelliklidir. Tüm robot modellerinde aynı şekilde kullanılabilmekte, yatırım da en kısa sürede kendini amorti etmektedir.

Het hartstuk van ready2_pilot: de controller voor de exacte handgeleiding van een industriële robot.
Ready2_pilot’un kalbi: Bir endüstri robotunun manuel yönetimi için kumanda.

Ready2_pilot manuel yönetim sistemimiz sayesinde çalışanlar robotları pratik bir şekilde elle yönetebilmekteler. Robot kolunun yönetimi, neredeyse kaynak, delme veya yapıştırma işlemini kullanıcı kendi yapıyormuş gibi hissettirmektedir.

Dieter Rothenfußer, KUKA’da Handling, Machining & Processing portföy müdürü