Vyberte si svou polohu:

Země

Společnost KUKA dosahuje upravené cíle a realizuje efektivní opatření

28. března 2019


 • Došlé objednávky se snižují o 8,5 % na 3,3 mld. €

 • Tržby se snižují o 6,8% na 3,2 mld. €

 • EBIT před alokacemi kupních cen, investice do růstu a před náklady na reorganizaci se pohybuje kolem 96,4 mil. € (EBIT marže: 3,0%)

 • Výsledek po zdanění se pohybuje kolem 16,6 mil. €

 • Spuštěna opatření za účelem zvýšení efektivity

 • Společnost KUKA plánuje v Augsburgu v letošním roce škrtnout celkem 350 pracovních míst na plný úvazek

 • Guidance 2019: Tržby ve výši více než 3,3 mil. € a EBIT marže ve výši 3,5 % před finální evaluací běžných nákladů na reorganizaci

  Hospodářský rok 2018 postavil společnost KUKA před mnoho výzev. Od čtvrtého čtvrtletí bylo ochlazení konjunktury ještě citelnější a naši zákazníci byli ohledně svých investičních rozhodnutích zdrženlivější. Navíc se přidaly negativní vlivy v oblasti projektových obchodů. Společnost KUKA proto přizpůsobila svoji prognózu pro uplynulý hospodářský rok a zavedla okamžitě soubor opatření.

  „Tvrdě pracujeme na naší efektivitě, dodržujeme striktní disciplínu nákladů a intenzivněji se zaměříme na konkrétní potřeby našich zákazníků na jejich regionálních trzích, “ sdělil Peter Mohnen, předseda představenstva společnosti KUKA AG. „Navíc budeme důsledně realizovat zahájený plán opatření.“

  Koncern KUKA získal v uplynulém hospodářském roce došlé zakázky ve výši 3 305,3 mil. € a byl asi o 8,5 % nižší než v minulém roce (2017: 3 614,3 mil. €). Zde se projevilo především sílící všeobecné ochlazování konjunktury na dva naše klíčové trhy, na automobilový a elektronický průmysl. Došlé objednávky byly získány převážně v Evropě.

  Tržby koncernu KUKA dosáhly v roce 2018 hodnotu 3 242,1 mil. €. V porovnání s předchozím rokem s 3 479,1 mil. € se jednalo o pokles obratu o 6,8 %. I zde byl citelný pokles na našich klíčových trzích. V automobilovém a elektronickém průmyslu získává společnost KUKA více než polovinu obratu. K tomu se přidal zpomalený růst v Číně, v jednom z nejdůležitějších odbytových trhů.

  Book to Bill Ratio, tzn. poměr došlých zakázek a tržeb byl na úrovni koncernu v hospodářském roce 2018 s hodnotu 1,02 (2017: 1,04) vyšší než 1 a signalizuje tak dobré vytížení.

  Stav zakázek koncernu KUKA dosáhl ke konci roku 2018 hodnotu ve výši 2 055,7 mil. €. To představuje mírný pokles o 4,7 % proti předchozímu roku (2017: 2 157,9 mil. €) a poukazuje na dobré vytížení v roce 2019.

  Koncern KUKA získal ve výsledku před odečtením úroků a daní (EBIT) před alokacemi kupních cen, před investicemi do růstu a před náklady na reorganizaci hodnotu 96,4 mil. € (2017: 148,3 mil. €). To odpovídá EBIT marži 3,0 % (2017: 4,3 %). Za zohlednění všech výdajů za rok 2018 činil výsledek před odečtením úroků a daní v koncernu KUKA 34,3 mil. € (2017: 102,7 mil. €). EBIT marže se pohybovala adekvátně kolem 1,1 % (2017: 3,0 %). Za příčinu poklesu lze navíc považovat zhoršení bilance projektových obchodů a opatření ke zvýšení ziskovosti. 

  V hospodářském roce 2018 se Free Cashflow v koncernu KUKA pohybovalo kolem -213,7 mil. €. V porovnání s předchozím rokem se jednalo o hodnotu kolem -135,7 mil. €. Free Cashflow ovlivnily mimo jiné vyšší investiční výdaje na novou výrobní budovu, přestavbu výrobního zařízení, ale také růst obchodu pracovního kapitálu. 

  V účetním roce koncern KUKA zaměstnával 14 235 zaměstnanců. Tím se počet zaměstnanců pohyboval na úrovni předchozího roku (2017: 14 256).

  Realizovaný soubor opatření 

  Společnost KUKA se přizpůsobuje změněným rámcový podmínkám a důsledně realizuje již v lednu spuštěný plán opatření. Navíc byl koncipován program efektivity s cílem ušetřit do roku 2021 částku 300 mil. €. Pro rok 2019 již byl hlášena vysoká dvoumístná milionová částka. V rámci úspor je plánováno také snížení počtu pracovních míst v hlavním sídle v Augsburgu, které je v aktuální situaci nezbytné.

  Společnost KUKA plánuje v Augsburgu v letošním roce škrtnout celkem 350 pracovních míst na plný úvazek. Snižování stavu zaměstnanců se přitom soustředí převážně na takzvané nepřímé oblasti a mají pokud možno probíhat sociálně přijatelným způsobem.

  „Jsme si vědomi, že to nebude snadná cesta“, sděluje předseda představenstva Peter Mohnen. Proto činíme rozhodnutí s velkou pečlivostí a v dialogu se zástupci zaměstnanců. Jsme si vědomi své odpovědnosti a jednáme ve prospěch budoucnosti společnosti KUKA.“ 
  V Číně se firma soustředí na výstavbu podniků Joint venture a bude v nich vyvíjet nové produkty pro místní trh.
  V oblasti výzkumu a vývoje byly provedeny jasná prioritizace a globální zaměření. Byla vybroušena organizační struktura za účelem zlepšení globální spolupráce a k intenzivnější orientaci na zákazníka coby střed zájmu. 

  Guidance 2019

  Za aktuálních prognóz konjunktury a rámcových podmínek a za zvážení aktuálních potenciálních rizik a šancí počítá společnost KUKA v hospodářském roce 2019 s lehce vzrůstající poptávkou. Růst se očekává především v Asii, a zde zejména v Číně. Situace v Evropě a v Americe by se měla vyvíjet mírně pozitivně. Na úrovni oboru očekává společnost KUKA u odbytových trhů obecného průmyslu oproti loňskému roku zvýšení. V automobilovém průmyslu by měl být průběh poptávky stabilní. Nejistoty vyplývají především z aktuálního politického nebo celosvětového hospodářského vývoje. To se týká především celosvětových odbytových trhů robotiky, jako jsou automobilový a elektronický průmysl, jejichž vývoj sledujeme.

  Společnost KUKA na základě současných rámcových podmínek a směnných kurzů v celém roce 2019 mírně stoupající obrat ve výši přibližně 3,3 mld. €. Za předpokladu aktuálních konjunkturálních rámcových podmínek a očekávaného vývoje obchodu předpokládá koncern KUKA dosažení EBIT marže ve výši asi 3,5 % před finální evaluací běžných nákladů na reorganizaci. 

  Kompletní výroční zprávu za rok 2018 si lze zobrazit na adrese: https://www.kuka.com/en-de/investor-relations/reports-and-presentations

Ekonomické ukazatele koncernu KUKA

v mil. €

2014

2015

2016

2017

2018

Došlé objednávky

2 229,0

2 838,9

3 422,3

3 614,3

3 305,3

Stav objednávek

1 702,5

1 639,0

2 048,9

2 157,9

2 055,7

Tržby

2 095,7

2 965,9

2 948,9

3 479,1

3 242,1

EBIT

141,8

135,6

127,2

102,7

34,3

% z obratu

6,8

4,6

4,3

3,0

1,1

% z Capital Employed (ROCE)

28,8

20,0

16,2

10,9

2,9

Speciální efekty*

-

28,0

31,9

48,7

EBIT očištěný*

141,8

135,6

155,2

134,6

83

EBIT očištěný* v % z obratu

6,8

4,6

5,3

3,9

2,6

EBIT očištěný* v % z Capital Employed (ROCE)

28,8

20,0

19,8

14,2

7

EBITDA

185,3

259,1

205,3

180,2

121,2

% z obratu

8,9

8,7

7,0

5,2

3,7

Speciální efekty*

-

28,0

31,9

48,7

EBITDA očištěný*

185,3

259,1

233,3

212,1

169,9

EBITDA očištěný* v % z obratu

8,9

8,7

7,9

6,1

5,2

(průměrný) Capital Employed

492,0

676,8

783,0

950,4

1 185,0

Zaměstnanci (31.12.)**

12 102

12 300

13 188

14 256

14 235

* 2016: Speciální efekt v rámci nabídky převzetí skupiny Midea Gruppe; 2017: Speciální efekt v rámci investic do růstu; 2018: Speciální efekty v rámci investic do růstu
** Počty zaměstnanců uváděné v celé výroční zprávě se zakládá na výpočtech FTE (Full Time Equivalent).

Ekonomické ukazatele Robotics

v mil. €

2014

2015

2016

2017

2018

Došlé objednávky

805,5

891,2

1 088,8

1 223,3

1 202,9

Stav objednávek

241,5

233,4

316,1

331,2

332,8

Tržby

834,6

909,6

993,5

1 200,6

1 182,4

EBIT

88,9

100,2

100,7

133,1

134,4

% z obratu

10,7

11,0

10,1

11,1

11,4

% z Capital Employed (ROCE)

53,1

56,6

51,7

56,4

40,6

EBITDA

112,0

126,1

123,2

157,2

162,8

% z obratu

13,4

13,9

12,4

13,1

13,8

Capital Employed

167,3

177,1

194,9

235,9

330,8

Zaměstnanci (31.12.)

3 644

4 232

4 726

5 010

5 399

Ekonomické ukazatele systému

v mil. €

2014

2015

2016

2017

2018

Došlé objednávky

1 456,0

1 428,1

1 644,6

1 530,2

1 313,7

Stav objednávek

955,4

923,2

1 139,3

1 073,4

1 001,9

Tržby

1 285,6

1 471,7

1 395,5

1 579,2

1 301,5

EBIT

80,2

114,7

91,3

17,8

-32,8

% z obratu

6,2

7,8

6,5

1,1

-2,5

% z Capital Employed (ROCE)

67,9

87,9

42,8

6,3

-9,9

EBITDA

97,4

135,6

113,5

34,5

-17,0

% z obratu

7,6

9,2

8,1

2,2

-1,3

Capital Employed

118,1

130,5

213,1

281,9

331,5

Zaměstnanci (31.12.)

5.81

5 146

5 189

5 459

4 811

Ekonomické ukazatele Swisslog

v mil. €

2014*

2015

2016

2017

2018

Došlé objednávky

551,8

742,6

926,2

835,5

Stav objednávek

517,2

491,0

624,7

768,3

747,5

Tržby

620,8

593,5

763,7

819,3

EBIT

-45,9

4,8

10,4

-16,3

% z obratu

-7,4

0,8

1,4

-2,0

% z Capital Employed (ROCE)

-14,5

1,5

3,0

-4,3

EBITDA

24,5

28,2

36,8

9,2

% z obratu

3,9

4,8

4,8

1,1

Capital Employed

154,6

315,9

317,4

346,8

383,5

Zaměstnanci (31.12.)

2 369

2 555

2 679

2 904

3 075

* První konsolidace Swisslog proběhla k 31. prosinci 2014.