Vyberte si svou polohu:

Země

Hospodářský rok 2019

Koncern KUKA je i přes současnou obtížnou situaci na trhu stabilní – vykazuje lepší výsledek i kladné free cash flow

26. března 2020


  • Výsledek před odečtením úroků a daní (EBIT) se v porovnání s rokem 2018 zvýšil o 39,4 % na 47,8 mil. €, EBIT marže stoupla na 1,5 % (2018: 1,1 %)

  • Poprvé po třech letech kladné free cash flow (20,7 mil. €) a nárůst operativního cash flow na 214,5 mil. € (2018: - 48,2 mil. €)

  • Slabá konjunktura na klíčových trzích: Pokles objemu objednávek o 3,5 %, obrat se mírně snížil o 1,5 % na 3 192,6 mil. €

  • Investice do výzkumu a vývoje ve výši 500 mil. € v příštích 3 letech

  • CEO Peter Mohnen: „Jsme zpátky na stopě. Koronavirus ovšem představuje zcela novou výzvu.“

KUKA, specialista na automatizaci z Augsburgu, dnes představil své hospodářské výsledky. CEO Peter Mohnen se nejprve vyjádřil k situaci související s pandemií koronaviru. „Upřímně řečeno, na dnešek jsme měli nachystaný zcela jiný scénář. Pandemie nás všechny zasáhla a velice nás znepokojuje“, řekl předseda představenstva. Pochválil soudržnost svých zaměstnanců a vyzval k podpoře práce lidí v lékařských a pečovatelských službách po celém světě. Podle jeho názoru jde teď pro společnost KUKA hlavně o to zvládnout tyto nové výzvy a „připravit se na dobu po koronaviru“.

Pozitivním aspektem v této situaci je skutečnost, že se společnost KUKA dokázala v uplynulém hospodářském roce stabilizovat a výsledek hospodaření výrazně vylepšit. „Rok 2019 byl rokem zlomovým. Ekonomické výzvy a také technologický přechod na nové pohony v automobilovém průmyslu byly příčinou zvýšené opatrnosti našich zákazníků při investování“, řekl Peter Mohnen. „Ve společnosti KUKA jsme na změněné rámcové podmínky reagovali velice brzy: Díky správným opatřením jsme navzdory nižším tržbám dosáhli lepších výsledků. Ve srovnání s rokem 2018 jsme naše free cash flow zvýšili o více než 200 milionů eur. To znamená, že jsme v kladných číslech poprvé od roku 2015. Přes velmi složité časy jsme zpátky na stopě. Koronavirus ovšem představuje zcela novou výzvu.“

Rostoucí klíčové trhy jako E-Commerce/Retail a Consumer Goods sice měly v roce 2019 kladný vliv na segment intralogistiky firmy Swisslog, dceřiné společnosti KUKA. Ovšem podnikatelské prostředí zejména v oblastech Automotive a Electronics, jakož i v regionech Evropa a Čína, zůstalo nadále napjaté. Z tohoto důvodu zaznamenal specialista na automatizaci z Augsburgu pokles objemu objednávek a obratu ve srovnání s předchozím rokem.

Pro rok 2020 společnost KUKA očekává i nadále nelehkou situaci na trhu, kterou současná pandemie navíc značně zhoršuje. „Tato pandemie představuje zcela novou výzvu pro naši společnost a celé hospodářství. My ve společnosti KUKA to cítíme také, a to po celém světě“, řekl Peter Mohnen. „Jsem ale hrdý na to, jak naši zaměstnanci v těchto těžkých dobách spolupracují. Společně pracujeme na tom, abychom tuto krizi úspěšně překonali a dokázali si zároveň vytvořit stabilní výchozí pozici pro budoucnost.“

Mohnen zdůraznil, že namísto diskusí o situaci na trhu je právě v těchto dobách důležité nastavit správně výhybku pro budoucnost: V následujících 3 letech počítá společnost KUKA s investicemi ve výši cca 500 mil. € do výzkumu a vývoje s cílem podpořit inovace. Každý obchodní segment při tom zaměřuje své inovace aktivním způsobem na oblasti růstu. Cílem je rozšíření obchodních činností na nové trhy, software a digitální služby. Současně se KUKA zaměřuje na téma trvalé udržitelnosti a pracuje na tom, aby v rámci optimalizace portfolia došlo k ještě cílenějšímu šetření zdrojů a ke snížení spotřeby energie ve vlastních i zákaznických zařízeních.

Nový robot KR IONTEC se vyznačuje nízkou spotřebou energie, nízkými provozními náklady a nízkými náklady na údržbu. „Na základě dlouholeté odbornosti na různých trzích poskytuje společnost KUKA v dobách digitální a společenské proměny produkty šetrné vůči zdrojům, inteligentní řešení a digitální služby“, řekl Peter Mohnen. „To z nás činí spolehlivého a silného partnera pro naše zákazníky, a to právě v tak nepříznivých dobách.“

Finanční výsledky 2019 - koncern KUKA

Ve sledovaném roce zaznamenal koncern KUKA pokles objemu objednávek o 3,5 % na 3 190,7 mil. € (srov. 2018: 3 305,3 mil. €). Tržby mírně klesly o 1,5 % na 3 192,6 mil. € (2018: 3 242,1 mil. €). Tzv. Book-to-Bill-Ratio činil v hospodářském roce 2019 1,00 a zaznamenal tak mírný pokles ve srovnání s předchozím rokem (2018: 1,02). Hodnoty nad 1,00 znamenají dobré vytížení a jsou ukazatelem růstu.

Přes obtížnou situaci na trhu se podařilo EBIT výrazně zvýšit z 34,3 mil. € v roce 2018 na 47,8 mil. € v probíhajícím hospodářském roce. Společnost KUKA reagovala včas na změněné rámcové podmínky a v lednu 2019 spustila rozsáhlá efektivní opatření. Tím bylo možné výrazně zlepšit nákladovou strukturu zejména v centrálních funkcích. EBIT marže stoupla z 1,1 % na 1,5 % v roce 2019.

Počet zaměstnanců KUKA činil 14 014 pracovníků ke dni 31. prosince 2019 (předchozí rok: 14 235). Program efektivity spuštěný začátkem roku 2019 zahrnoval také sociálně přijatelné snižování stavu zaměstnanců o 350 pracovních míst na pracovišti v Augsburgu. Tento program byl ke konci roku dokončen.

Systems

V obchodním segmentu Systems, který odpovídá za výstavbu zařízení zejména v oblasti Automotive, klesl objem objednávek z 959,8 mil. € v roce 2018 na 858,0 mil. € ve sledovaném období. To odpovídá výraznému poklesu o 10,6 % a reflektuje citelnou opatrnost zákazníků při zadávání zakázek. Technologiemi poháněný trend v branži Automotive až po přestavbu stávajících výrobních linek namísto instalace nových zařízení přispěl ke značné redukci velikosti trhu. Tržby činily 925,4 mil. € a byly tak na stejné úrovni jako v roce 2018 (925,4 mil. €). Tržby z nižšího objemu zakázek se podařilo kompenzovat spuštěním výroby ve společnosti KTPO (KUKA Toledo Production Operations v Ohio/USA). Book-to-Bill-Ratio ze snížil oproti referenčnímu období předchozího roku z 1,04 na 0,93 v roce 2019. EBIT činil 26,9 mil. € a byl tak o 8,8 % pod hodnotou předchozího roku ve výši 29,5 mil. €. Výsledek byl zatěžován obtížnou situací u množství zakázek a také zhoršením situace u projektů v Evropě. Vysoká komplexnost těchto projektů měla za následek prodlevy ve zpracovávání projektů a v důsledku toho také vícenáklady. EBIT marže klesla z 3,2 % na 2,9 % v probíhajícím hospodářském roce.

Robotics

V hospodářském roce 2019 hospodařil obchodní segment Robotics s objemem objednávek ve výši 1 037,1 mil. €, což bylo asi o 13,3 % méně než v minulém roce (2018: 1 196,5 mil. €). Obrat klesl o 7,1 % na 1 159,2 mil. € ve sledovaném roce (2018: 1 247,3 mil. €). V důsledku trvale obtížné situace světové ekonomiky jsou zákazníci co do objednávek nadále opatrní. Book-to-Bill-Ratio bylo na hodnotě 0,89 (2018: 0,96). Nižší objem obratu, ale také dlouholetý napjatý hospodářský vývoj v dílčí oblasti segmentu Robotics měly negativní dopad na celkový výsledek. Zmíněná dílčí oblast dodává automatizovaná výrobní řešení jako buňky a speciální stroje do celého světa. V září 2019 oznámila společnost KUKA pro tuto oblast restrukturalizační opatření, které EBIT ve sledovaném roce zatěžovalo nižší dvoumístnou milionovou částkou. EBIT v segmentu robotiky činil 37,7 mil. € ve srovnání s částkou 80,9 mil. € v referenčním období předchozího roku. EBIT marže byla tudíž s hodnotou 3,3 % pod hodnotou předchozího roku (6,5 %). V předchozím roce měla kladný vliv na EBIT nižší dvoumístná milionová částka z prodeje podnikových podílů.

Swisslog

Segment logistiky společnosti Swisslog zaznamenal u objemu objednávek silný nárůst o 24,8 % na 750,2 mil. € ve srovnání s částkou 601,1 mil. € v hospodářském roce 2018. Tento nárůst byl možný díky důslednému provádění prorůstové strategie. Swisslog těží z nadále vysoké celosvětové zákaznické poptávky na klíčových trzích E-Commerce/Retail a Consumer Goods. Tržby činily 600,0 mil. € a byly tak o 1,2 % nižší než v předchozím roce (607,1 mil. €). Book-to-Bill-Ratio vzrostl na hodnotu 1,25 (2018: 0,99). EBIT výrazně stoupl na 10,5 mil. € ve srovnání s hodnotou -0,2 mil. € v období předchozího roku. EBIT marže stoupla na 1,8 % ve srovnání s 0,0 % v roce 2018.

Swisslog Healthcare

Objem nových objednávek u společnosti Swisslog Healthcare činil 251,3 mil. € v roce 2019 a byl tak o 7,2 % výrazně nad hodnotou předchozího roku (234,5 mil. €). Větší počet objednávek v segmentu dokázaly vygenerovat hlavně oblasti Pharmacy Automation a Transport Automation. Tržby dosažené ve sledovaném období činily 222,3 mil. € a byly tak o 4,4 % vyšší než v předchozím roce (212,9 mil. €). Za tímto nárůstem stojí zejména oblasti Pharmacy Automation a Transport Automation. Book-to-Bill-Ratio se podle toho zlepšil z hodnoty 1,10 v roce 2018 na 1,13 v roce 2019. EBIT činil −10,0 mil. € ve srovnání s −4,7 mil. € v referenčním období předchozího roku. To odpovídá EBIT marži -4,5 % (2018: -2,2 %). Tento pokles má svůj původ mimo jiné v jednorázových opatřeních. Kromě toho byl výsledek zatěžován zhoršením probíhajících zákaznických projektů a vyššími výdaji za výzkum a vývoj. Společnost Swisslog Healthcare investuje další prostředky do softwarového vývoje a rozšiřuje své produktové portfolio za účelem posilování zákaznické základny.

China

Segment China dosáhl v roce 2019 objemu zakázek v hodnotě 456,4 mil. €. To představuje výrazný pokles o 14,8 % oproti předchozímu roku (2018: 535,9 mil. €). V Číně je jasně patrná opatrnost zákazníků u objednávek z důvodu obchodně politického vývoje a globální nejistoty, a to zejména v oblasti automobilového průmyslu a segmentu Electronics. Tržby klesly o 13,2 % z 527,9 mil. € na 458,2 mil. € v důsledku nižšího počtu nových zakázek. Přesto se podařilo udržet tržní podíl na stabilní úrovni i na dočasně klesajícím trhu s průmyslovými roboty. Book-to-Bill-Ratio zůstal stabilně na hodnotě 1,00 v roce 2019 (2018: 1,02). EBIT činil v uplynulém roce 3,6 mil. € (2018: -5,4 mil. €). To odpovídá EBIT marži 0,8 % (2018: -1,0 %). Navzdory složitým rámcovým podmínkám se podařilo marži ve srovnání s předchozím rokem mírně zvýšit, a na konci roku byla mírně kladná. Příčinou růstu byl mimo jiné kladný efekt změny konsolidační metodiky v prvním čtvrtletí roku 2019. Na jedné straně došlo k dekonsolidaci čínské dceřiné společnosti a na straně druhé k zápisu 50% podílu kapitálové investice. Opatrnost zákazníků u objednávek měla negativní dopad na vývoj marže.

Výhled do roku 2020

Dopady krize způsobené koronavirem na prognózované výsledky v současné době nelze odhadnout. Proto teď není možné vydat ani prognózu obratu ani prognózu výsledku. Na tento fakt bylo již upozorněno ve výroční zpravě. KUKA vkládá veškeré úsilí do vybudování ideální pozice pro dobu po odeznění pandemie koronaviru. Koncern je silný právě u témat, která jsou v důsledku pandemie středem pozornosti: on-line služby, digitální služby, logistika, automatizace pomocí robotů a celá oblast Healthcare.

Stáhnout aktuality

Stáhnout PDF