Kies uw locatie:

Land

Boekjaar 2019

KUKA concern ondanks moeilijke marktsituatie stabiel – een verbeterd resultaat en een positieve free cashflow

26 maart 2020


  • EBIT stijgt in vergelijking met 2018 met 39,4% tot 47,8 miljoen €, EBIT-marge stijgt tot 1,5% (2018: 1,1%)

  • Voor het eerst sinds drie jaar positieve free cashflow (20,7 miljoen €) en stijging van de operatieve cashflow tot 214,5 miljoen € (2018: -48,2 miljoen €)

  • Zwakke conjunctuur in de kernmarkten: Daling van de inkomende orders met 3,5%, een lichte daling van de omzet met 1,5% tot 3.192,6 miljoen €

  • 500 miljoen € investering in R&D in de komende drie jaar

  • CEO Peter Mohnen: „We zijn weer op de goede weg. Vanwege Corona moeten echter volledig nieuwe hindernissen worden overwonnen.“

De Augsburgse automatiseringsspecialist KUKA presenteerde vandaag haar financiële cijfers. CEO Peter Mohnen gaf op voorhand commentaar op de coronaviruspandemie. „We hadden ons voor vandaag eigenlijk op een ander scenario voorbereid. Maar de pandemie treft en raakt ons ook“, aldus de CEO. Hij prees de samenhang van zijn medewerkers en vroeg om erkenning voor mensen in medische en verpleegkundige beroepen wereldwijd. Voor KUKA is het nu belangrijk om de nieuwe uitdagingen onder de knie te krijgen en voorbereid te zijn op de tijd na Corona“.

Dat KUKA in het afgelopen boekjaar haar inkomsten heeft kunnen stabiliseren en de resultaten aanzienlijk heeft kunnen verbeteren helpt ons hierbij enorm. „2019 was een jaar van omwentelingen. Economische uitdagingen en technologische ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe aandrijvingen in de automobielsector hebben ertoe geleid dat onze klanten nu voorzichtiger zijn met investeren“, aldus Peter Mohnen. „Bij KUKA hebben we vroegtijdig gereageerd op deze algemene omstandigheden: dankzij de juiste maatregelen hebben we ondanks een dalende omzet een beter resultaat kunnen bereiken. Onze free cashflow hebben we met meer dan 200 miljoen € verbeterd ten opzichte van 2018. We bevinden ons hier voor het eerst sinds 2015 weer in het positieve bereik. Ondanks de moeilijke tijden waarin we leven zijn we weer op de goede weg. Vanwege Corona moeten echter volledig nieuwe hindernissen worden overwonnen.“

Groeiende focusmarkten zoals e-commerce/retail en consumentengoederen hadden een positief effect op de intralogistieke divisie van KUKA-dochter Swisslog in 2019. Toch bleef de economische situatie in het bijzonder op het gebied van automotive en eletronics in de regio’s Europa en China gespannen. Als gevolg hiervan zijn de inkomende orders en de omzet van de automatiseringsspecialist uit Augsburg gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

Voor 2020 verwacht KUKA een moeilijke marktsituatie die door de Corona-crisis nog wordt verergerd. „De pandemie stelt onze samenleving en de economie voor geheel nieuwe uitdagingen. Dat merken we bij KUKA natuurlijk ook, en wel wereldwijd“, aldus Peter Mohnen. „Ik ben er echter trots op om te zien hoe onze medewerkers in deze moeilijke tijden schouder aan schouder staan. We werken er samen aan om deze crisis te overwinnen. En onze uitgangspositie is stabiel.“

De CEO benadrukte dat het op dit moment niet het belangrijkste is om discussies over de actuele marktsituatie te voeren, maar dat het er vooral om gaat om zich optimaal op de toekomst voor te bereiden: in de komende drie jaar plant KUKA investeringen van rond 500 miljoen € in R&D om innovaties te stimuleren. Elk bedrijfsonderdeel richt zijn innovaties actief op groeisectoren. Doel is een uitbreiding naar nieuwe markten, software en digitale diensten. Tegelijkertijd richt KUKA zich op het thema duurzaamheid. Dit resulteert bij portfolioverbeteringen in een nog doelgerichter behoud van resources en een lager energieverbruik in de eigen systemen en die van de klanten.

Zo kenmerkt de nieuwe robot KR IONTEC zich door gering energieverbruik, lage bedrijfskosten en minimaal onderhoud. „Dankzij een jarenlang opgebouwde expertise in verschillende markten kan KUKA in tijden van digitale en sociale veranderingen resourcebesparende producten, slimme oplossingen en digitale diensten aanbieden“, aldus Peter Mohnen. „Dat maakt ons tot een betrouwbare en sterke partner voor onze klanten, juist in deze moeilijke tijden.“

Financiële resultaten 2019 - KUKA concern

Het KUKA concern registreerde in het verslagjaar een daling van de ontvangen bestellingen met 3,5% tot 3.190,7 miljoen € (vgl. 2018: 3.305,3 miljoen €). De omzet daalde licht, met 1,5% tot 3.192,6 miljoen € (2018: 3.242,1 miljoen €). De book-to-bill-ratio bedroeg in het verslagjaar 2019 1,00 en is dus licht gedaald in vergelijking met het voorgaande jaar (2018: 1,02). Waarden vanaf 1,00 duiden op een goede capaciteitsbenutting en wijzen op groei.

Ondanks de moeilijke marktsituatie kon de EBIT duidelijk worden verhoogd: van 34,3 miljoen € in 2018 tot 47,8 miljoen € in het lopende boekjaar. KUKA reageerde tijdig op de veranderde omstandigheden en implementeerde in januari 2019 uitgebreide efficiëntiemaatregelen. Hierdoor kon de kostenstructuur in het bijzonder in de centrale functies aanzienlijk worden verbeterd. De EBIT-marge steeg van 1,1% tot 1,5% in 2019.

Het aantal KUKA medewerkers bedroeg 14.014 medewerkers tot 31 december 2019 (voorgaand jaar: 14.235). Het efficiëntieprogramma, dat begin 2019 werd opgestart, omvatte ook een sociaal verantwoorde vermindering van 350 banen op de vestiging in Augsburg. Dit werd aan het einde van het jaar afgerond.

Systems

In het bedrijfssegment Segment Systems dat verantwoordelijk is voor de installatietechniek, met name in de automobielsector, zijn de inkomende orders gedaald van 959,8 miljoen € in 2018 naar 858,0 miljoen € in het verslagjaar. Dit betekent een aanzienlijke daling van 10,6% en weerspiegelt de merkbare terughoudendheid van onze klanten om orders te plaatsen. De technologiegedreven trend in de automotivebranche om bestaande productielijnen om te bouwen in plaats van nieuwe apparatuur te installeren, heeft bijgedragen tot een aanzienlijke vermindering van de marktomvang. Met 925,4 miljoen € liggen de omzetcijfers echter op hetzelfde niveau als in 2018 (925,4 miljoen €). De omzetcijfers van het geringere ordervolume konden door de opstart van de productie bij KTPO (KUKA Toledo Production Operations in Ohio/USA) werden gecompenseerd. De book-to-bill ratio is gedaald van 1,04 in dezelfde periode van het voorgaande jaar naar 0,93 in 2019. De EBIT bedroeg in 26,9 miljoen € en lag daarmee 8,8% onder de waarde van het voorgaande jaar van 29,5 miljoen €. Het resultaat werd belast door de moeilijke ordersituatie en door verslechtering bij projecten in Europa. De hoge complexiteit van deze projecten leidde tot vertragingen in de projectbewerking en daarmee tot hogere kosten. De EBIT-marge daalde van 3,2% naar 2,9% in het lopende boekjaar.

Robotics

In het boekjaar 2019 genereerde het bedrijfssegment Robotica nieuwe orders voor een bedrag van 1.037,1 miljoen €, een daling van 13,3% ten opzichte van het voorgaande jaar (2018: 1.196,5 miljoen €). De omzet daalde met 7,1% tot 1.159,2 miljoen € in het verslagjaar (2018: 1.247,3 miljoen €). Door de langdurig moeilijke situatie van de wereldeconomie blijven onze klanten aarzelen om orders te plaatsen. De book-to-bill-ratio bedroeg 0,89 (2018: 0,96). Het lage omzetvolume maar ook de sinds jaren gespannen economische ontwikkelingen in een deelbereik van het segment Robotics zijn van negatieve invloed op het resultaat. Het genoemde deelbereik levert wereldwijd geautomatiseerde kant-en-klaar-oplossingen als cellen en speciale machines. In september 2019 kondigde KUKA hiervoor een herstructurering aan waardoor de EBIT in het verslagjaar met een laag dubbelcijferig miljoenenbedrag daalde. De EBIT in het segment Robotics bedroeg 37,7 miljoen € na 80,9 miljoen € in dezelfde periode in het vorige jaar. De EBIT-marge lag overeenkomstig eveneens met 3,3% onder de waarde van het vorige jaar van 6,5%. In het voorgaande jaar had een laag dubbelcijferig miljoenenbedrag uit de verkoop van bedrijfsaandelen een positief effect op de EBIT.

Swisslog

De logistieke afdeling van Swisslog noteerde een sterke stijging van de inkomende orders van 24,8% tot 750,2 miljoen €, na 601,1 miljoen € in het boekjaar 2018. Deze stijging kon worden bereikt dankzij de consequente uitvoering van de groeistrategie. Swisslog profiteert van de aanhoudend hoge wereldwijde vraag van klanten in haar kernmarkten van e-commerce/retail en consumentengoederen. De omzet bedroeg 600,0 miljoen € en lag 1,2% onder het niveau van vorig jaar van 607,1 miljoen €. De book-to-bill-ratio steeg tot 1,25 (2018: 0,99). De EBIT steeg duidelijk tot 10,5 miljoen € na −0,2 miljoen € in dezelfde periode in het vorige jaar. De EBIT-marge steeg tot 1,8% na 0,0% in 2018.

Swisslog Healthcare

De inkomende orders van Swisslog Healthcare lagen met 251,3 miljoen € in 2019 7,2% hoger dan de waarde van vorig jaar van 234,5 miljoen €. In het segment werden er meer orders gegenereerd, met name op het gebied van Pharmacy Automation en Transport Automation. Met 222,3 miljoen € lag de omzet in de verslagperiode 4,4% boven het niveau van het voorgaande jaar van 212,9 miljoen €. De stijging is in het bijzonder te danken aan de divisies Pharmacy Automation en Transport Automation. De book-to-bill-ratio werd dienovereenkomstig verbeterd van 1,10 in 2018 naar 1,13 in 2019. De EBIT lag bij −10,0 miljoen € na −4,7 miljoen € in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Dit komt overeen met een EBIT-marge van -4,5% (2018: -2,2%). De vermindering is onder meer veroorzaakt door eenmalige effecten. Bovendien werd het resultaat ook belast door verslechteringen in lopende klantprojecten en door hogere uitgaven voor R&D. Swisslog Healthcare investeerde verder in de ontwikkeling van software en breidde haar productportfolio uit om haar klantbasis te versterken.

China

Het segment China bereikte 2019 inkomende orders van 456,4 miljoen €. Dit betekent een duidelijke daling van 14,8% ten opzichte van het voorgaande jaar (2018: 535,9 miljoen €). In China is de terughoudendheid van klanten om orders te plaatsen als gevolg van ontwikkelingen in het handelsbeleid en wereldwijde onzekerheden duidelijk merkbaar. Met name in de automobiel- en elektronica-industrie. De omzet daalde met 13,2% van 527,9 miljoen € naar 458,2 miljoen €. Dit is een gevolg van de lage orderontvangst. Toch is het gelukt om ons marktaandeel op de actueel krimpende markt voor industriële robotics stabiel te houden. De book-to-bill-ratio lag stabiel bij 1,00 in 2019 (2018: 1,02). De EBIT bedroeg in het afgelopen jaar 3,6 miljoen € (2018: -5,4 miljoen €). Dit komt overeen met een EBIT-marge van 0,8% (2018: -1,0%). Ondanks moeilijke omstandigheden kon de marge in vergelijking met het voorgaande jaar iets worden verbeterd en was aan het eind van het jaar zelfs licht positief. Deze stijging is onder meer het gevolg van de positieve effecten van de wijziging van de consolidatiemethode in het eerste kwartaal van 2019. Hier werd een Chinese dochteronderneming gedeconsolideerd en in ruil daarvoor werd een investering van 50% in aandelen opgenomen. De terughoudendheid van klanten om orders te plaatsen had een negatieve invloed op de margeontwikkeling.

Vooruitzicht 2020

De gevolgen van de Corona-crisis voor de verwachte resultaten kunnen op het moment nog niet worden ingeschat. Daarom kan momenteel geen omzet- en winstprognose worden opgesteld. Hierop werd in het Jaarverslag al gewezen. KUKA werkt eraan om zich voor te bereiden op de tijd na de Corona-crisis. Het concern is vooral sterk in die kwesties die door de pandemie in het middelpunt van de belangstelling zijn komen te staan: onlinediensten en digitale diensten, logistiek, automatisering met robots en Healthcare in de breedste zin van het woord.

Nieuwsbericht downloaden

Download PDF