Vyberte si svou polohu:

Země

Elektromobilita

Mobilita v novém pojetí díky společnosti KUKA


Elektromobilita: Ve zkratce

S tématem elektromobilita se setkáváme každý den v mnoha různých pojmech: od e-mobility přes elektroauto až po elektrorevoluci atd.

Elektromobily v užším slova smyslu jsou vozidla s pohonem výhradně na baterie, která jsou „napájena“ prostřednictvím elektrické sítě. V širším slova smyslu sem patří i tzv. plug-in hybridy, které sice mají spalovací motor, ale lze je pohánět i čistě elektricky s napájením ze sítě, a také vozidla, kde potřebnou elektřinu dodávají palivové články nebo fosilní zesilovače pod názvem „Range Extender“ ve vozidle. Všechna tato vozidla mají společné to, že mají elektrické hnací ústrojí a palubní systém ukládání energie. Do této kategorie patří také e-kola, e-koloběžky, elektromotocykly, e-skútry a také elektrobusy a elektrická užitková vozidla, terénní vozy, elektricky poháněné lodě nebo dokonce letadla.

Vývoj elektromobility

V minulosti se elektromobilita považovala za technologii budoucnosti nebo inovaci a zčásti je tak vnímána dodnes. E-mobilita však již není tématem zítřka, ale je předmětem našeho myšlení již dnes. Ale proč je nezbytná a odkud tento trend pochází?

Fosilní suroviny, které používáme k pohonu spalovacích motorů, jsou omezené a zdroje jsou téměř vyčerpány. Účinky změny klimatu jsou devastující a mají viditelný dopad na životní prostředí: extrémní změny teplot, ekologické katastrofy, stoupající hladina moří a následný úbytek druhů vyžadují přehodnocení mobility.

Aspekty elektromobility

Politickým a společenským cílem dosáhnout klimatické neutrality a ve velké míře vsadit na obnovitelné energie, aby se zpomalilo globální oteplování a jeho důsledky. Tento vývoj podpořil změnu v myšlení o mobilitě a vyústil v e-mobilitě jako klíč k energetické přeměně, protože umožňuje využití regenerační energie přímo pro mobilitu. Spalovací motor jako řešení mobility je minulostí. Elektromobily a hybridní vozidla již dnes utvářejí obraz našich měst a budou nás posouvat dále i do budoucna. V budoucnosti bude mobilita ovšem spíše pluralitního rázu. Elektromobily, hybridní vozidla, vozidla se spalovacím motorem, elektromobily s částečným elektrickým pohonem budou převažovat na našich silnicích a změní mobilitu jako celek.

První krok směrem k Mobilitě 2.0 je již patrný v důsledku nárůstu hybridních vozidel, protože většinou plně splňují nezbytné požadavky koncových uživatelů. Přechod k elektrifikaci mobility tak probíhá prostřednictvím mezikroku hybridizace.

Společnost KUKA aktivně doprovází rozvoj e-mobility a působí jako silný a dlouholetý partner po boku zkušených výrobců automobilů, kteří chtějí rozšířit své produktové portfolio o elektrická a hybridní vozidla nebo přejít zcela na elektroautomobily. 

KUKA spojuje své kompetence do jediného balíku a doprovází vás na každém kroku automatizace v rámci vašeho individuálního procesu

 • Bateriové pouzdro

  Pro výrobu bateriových pouzder dodáváme efektivní řešení s pomocí unikátní technologie, tzv. třecí svařování promíšením. Spojuje přesnost s hospodárností a splňuje nejvyšší standardy z hlediska těsnosti a bezpečnosti. Třecí svařování promíšením lze použít zejména pro vysoce kvalitní spojovací procesy s různými slitinami hliníku a jinými neželeznými kovy. Zde se pomocí rotačního nástroje vytváří teplo třením a tím vzniká velmi robustní spojení mezi upnutými spojovacími díly.

  dozvíte se více

 • Montážní skupiny

  KUKA poskytuje podporu vhodnými linkami pro kompletní instalaci montážních skupin

  KUKA nabízí vhodnou linku, od výroby jednotlivých dílů až po kompletní instalaci montážních supin. Tím je zajištěno, že jednotlivé montážní kroky probíhají profesionálně a zároveň hospodárně. Kdekoli je to možné, používáme standardizované produkty pro navrhování výrobních zařízení pro naše zákazníky efektivním způsobem a s úsporou nákladů.

  dozvíte se více

 • Palivové články

  Výhody palivového článku coby dodavatele energie pro elektrické pohony jsou zřejmé: dlouhý dojezd a krátké doby doplňování paliva, podobně jako u spalovacích motorů. Proto hrají důležitou roli, pokud jde o to, aby osobní a nákladní doprava byla šetrnější ke klimatu. V našem výzkumu a vývoji se intenzivně zabýváme konstrukcí zařízení pro montáž palivových článků. V této souvislosti jsou naše výrobní zařízení individuálně přizpůsobena daným potřebám. Design palivového článku by měl být navržen již v konstrukční fázi tak, aby montáž a testování bylo možné zjednodušit a urychlit s cílem snížit výrobní náklady. Od prvotního nápadu, přes fázi simulace a projektu až po sériovou výrobu: díky dlouholetým zkušenostem společnosti KUKA si naši zákazníci mohou být jisti, že je vše důkladně promyšleno.

 • Cell 2 Pack

  Technologie s názvem Cell 2 Body nebo také Cell 2 Pack integruje bateriový článek s karoserií vozidla, podvozkem, elektrickým pohonem, tepelným managementem a různými vysokonapěťovými a nízkonapěťovými řídicími moduly a může tak výrazně zvýšit dojezd.

 • Digitální továrna

  Digitální továrna

  Prostřednictvím projektu digitální továrny sledujeme cíl vytvořit flexibilní a adaptabilní zařízení, které se samostatně optimalizuje na základě shromážděných procesních hodnot v samotné výrobě. Základním prvkem postupů v digitální továrně je digitalizace celého hodnotového řetězce od samého začátku.
  Výchozím bodem na začátku projektu je vytvoření virtuálního modelu zařízení, než je u zákazníka nainstalována reálná výrobní linka. V tomto prvním kroku dosahujeme plně propojené výroby. Spoléháme při tom na digitální dvojče jako virtuální 3D kopie systému. Tento nástroj umožňuje shromažďovat všechna dostupná data a snadno a intuitivně je vizualizovat. Tímto způsobem lze už s předstihem provést analýzy časů cyklů a příčin poruch, aby bylo zajištěno pozdější bezproblémové zahájení výroby s minimálním rizikem.

  dozvíte se více

 • Jednotlivé díly

  KUKA Cell4 FSW v akci

  Každý produkt začíná malým jednotlivým dílem. Tyto díly lze efektivně vyrábět pomocí standardizovaných buněk značky KUKA. V rámci elektromobility, která je stále důležitější, jsme vyvinuli vlastní řešení takových buněk.

  dozvíte se více

 • Elektromotor

  KUKA poskytuje podporu při montáži elektromotorů

  Výroba elektromotorů je již ustálená technologie. Přesto staví výrobce před mimořádné výzvy. Při použití ve vozidlech je vyžadován vysoký stupeň automatizace výrobních linek. Kromě toho jsou kladeny nejvyšší požadavky na kvalitu na výrobní procesy s tím spojené. K tomu KUKA vyvíjí a realizuje modulární montážní linky pro elektromotory na klíč: Od dimenzování, přes plánování až po finální realizaci a integraci do vašeho výrobního prostředí - stupňovitě rozšířitelné od malých až po velké série. Pro stanovení optimální kvality vašich montovaných motorů a hnacích ústrojí koncipuje a realizuje KUKA také všechna potřebná zkušební a měřicí zařízení.

 • Elektronika

  V elektromobilech je zabudováno mnoho zčásti nových elektronických součástek, které mohou být vyrobeny pomocí robotů. Roboty se používají mimo jiné při montáži (např. montáž vysokonapěťových kabelů), citlivém připojování ohebných kabelů (např. automatické připojování vysokonapěťových bateriových modulů a světlometů), procesech lepení (např. u měničů), kontrole komponent (např. u vysokonapěťových komponent jako jsou měniče), jakož i při klasických šroubovacích a manipulačních procesů. Certifikace ESD robotů KUKA hraje důležitou roli v tom, že nedochází ke zničení zčásti velice citlivých součástek. Také procesy, které jsou kritické z hlediska doby cyklu, lze řešit pomocí velmi rychlých robotů KR SCARA a AGILUS-2. Jako odborník na výrobu elektroniky dodává KUKA potřebné vybavení a know-how pro inovativní řešení automatizace pro elektronické součástky elektromobilů.

 • Konečná montáž

  KUKA poskytuje podporu částečně nebo plně automatickými montážními zařízeními

  Náročným montážním úkolem ve výrobě automobilů je spojení, tj. vestavba hnacího ústrojí do karoserie. To platí také pro elektromobily, u nichž jsou elektromotory již integrovány do nápravových modulů. Velkou výzvu představuje zejména přišroubování těžkých baterií do podvozku. Umisťování těchto komponent do správné polohy lze provádět běžnými zvedacími stoly na saních, pomocí robotů nebo dopravních systémů bez řidiče (AGV). V závislosti na požadavcích zákazníka nabízí KUKA přesně vhodná řešení, s částečně nebo plně automatickými montážními přípravky.

  dozvíte se více

 • Výroba karoserií

  KUKA ovládá výrobu karoserií automobilů v každé myslitelné variantě. Od nejmenší klapky až po kompletní hrubou konstrukci, od plně automatické až po semiautomatickou výrobu. Seznamte se podrobněji s hrubou konstrukcí KUKA:

  dozvíte se více

 • Klasické a elektrické hnací ústrojí

  KUKA poskytuje podporu automatizovanými montážními systémy

  Od roku 2010 vyvíjí KUKA automatizované montážní systémy pro výrobu komponent v elektrifikovaném hnací ústrojí a integruje je úspěšně u zákazníků. KUKA dodává montážní linky pro elektromotory, rotory, hybridní převodovky, nápravy a integrované souřadné soustavy vozidel - vždy doplněné příslušnými testovacími systémy. Trend v elektromobilitě postupuje k neustále více integrovaným a kompaktním elektromodulům. Díky inovační automatizaci KUKA tento razantní vývoj podporuje. Jsme specialisty pro plánování, konstrukci, výrobu a uvádění do provozu automatizačních zařízení, jednotlivých montážních linek a komplexních montážních systémů. Pro elektrifikované hnací ústrojí se tak montují komponenty elektromobility jako jsou elektromotory, přední a zadní nápravy a převodovky pro hybridní vozidla. Testovací technologie KUKAhigh-tech testovací systémy KUKA zajišťují, aby váš namontovaný agregát bezvadně fungoval. Navíc se montážní linky a příslušné stroje modulárně plánují a konstruují. Díky tomu umožňují stupňovitě rozšířitelné dimenzování a v případě stoupající poptávky ekonomické zvyšování počtu kusů.

 • Logistika

  KUKA poskytuje podporu vhodnými logistickými řešeními

  Výroba baterie se podobá bitvě o materiály. Aby bylo vše vždy ve správný čas na správném místě, vyvíjíme společně se zákazníkem optimální logistické řešení. Máme po ruce odborníky, kteří našim zákazníkům pomáhají vytvořit bezstarostný balíček. Nabízíme kompletní portfolio, od bezobslužných dopravních systémů (AGV - automated guided vehicle system) až po systémy přivádění dílů a skladovou logistiku.

  dozvíte se více

 • Studie proveditelnosti

  Studie proveditelnosti pomocí 3D simulace off-line

  Studie proveditelnosti, simulace a plánování metod jsou ústředními součástmi technického procesu a vyžadují nejvyšší úroveň kompetence v oblasti plánování. Vyvíjíme vysoce efektivní výrobní strategie a podporujeme naše zákazníky v optimální implementaci. Při tom využíváme rozsáhlých odborných znalostí. Výsledkem jsou procesně spolehlivé a nákladově optimalizované výrobní koncepce – dokonale přizpůsobené potřebám našich zákazníků.

  dozvíte se více

 • Montáž modulů

  Jednotlivé články jsou v bateriovém modulu vzájemně propojeny. Našim zákazníkům nabízíme flexibilní a spolehlivou technologii zařízení i profesionální projektový management pro montáž modulů. Hranolovité, pouch nebo válcovité: nezávisle na tvaru bateriového článku vyvíjí KUKA procesně bezpečné a spolehlivé montážní linky na bateriové moduly pro systémy vysokonapěťových zásobníků energie. Od předběžné montáže přes izolaci a vyztužení, elektrické kontaktování, namontování desek, senzoriky, uzavírací desky, až po zkušební stanici. Stupeň automatizace a variabilita je přizpůsobena individuálním potřebám zákazníka.

  dozvíte se více

 • Montáž

  LBR iiwa podporuje montáž ve společnosti Daimler

  Moderní elektromobily mají speciální požadavky na konstrukci vozidla, která také silně ovlivňuje architekturu karoserie: Velká baterie je většinou přišroubovaná v podvozku a bateriové pouzdro se tak stává součástí struktury. Použitím vysokonapěťové techniky se zpřísňují požadavky na bezpečnost, zejména pro crashtesty. Jako expert na výrobu karoserií poskytuje KUKA know-how pro inovační automatizační řešení velkosériové výroby a splňuje vaše individuální požadavky na automobilové karoserie pro každý druh jejich architektury.

  Výrobci automobilů stojí navíc před výzvou, jak vyrábět kromě svého portfolia běžných modelů vozidel se spalovacími motory stále větší počet modelů elektromobilů. Narůstající četnost typů, častější obměna modelů a silně kolísající velikosti sérií vyžadují maximální flexibilitu a schopnost obměn. Die KUKA SmartProduction spojuje přesně tyto faktory a umožňuje našim zákazníkům hospodárnou výrobu různých montážních skupin spalovacích modelů a elektromodelů na své lince. Výrobní buňky jsou při KUKA SmartProduction přitom místně nezávislé na zásobování díly a nástroji. Individualizovaná výroba tak dosahuje dosud nevídaných rozměrů. Kromě toho je baterie velmi kritickou součástí, a proto je dokazovací a dokumentační povinnost v tomto případě ještě důležitější než u jiných produktů.

  dozvíte se více

 • Montáž bateriových packů

  Bateriové systémy jsou ústředními a velmi složitými montážními skupinami v elektromobilech. V případě montáže bateriových packů dochází k sestavení více modulů a dalších elektronických prvků (jako jsou kabely a řídicí jednotky), které lze následně vložit do elektromobilu. Proces montáže bateriových packů začíná přichystáním a přípravou dílů jako je nosič/vana a rám. Na závěr se namontují chladicí systémy a nanese se tepelně vodivá pasta nebo Gap Filler. Do pouzdra packu se nasadí a následně upevní jednotlivé bateriové moduly. Pak proběhne elektrická a tepelná integrace, montáž víka a testy bezpečnosti a kvality bateriového packu. Výrobci baterií a výrobci automobilů mohou vyrábět bateriové packy rychle a efektivně pomocí našich škálovatelných a snadno rozšiřitelných montážních linek. Důležitou součástí montáže bateriových packů jsou testovací systémy pro zajištění výroby bez závad. V tomto případě využíváme podnikového know-how o testovacích a zkušebních zařízeních.

   

  dozvíte se více

 • Projektový management

  Projektový management ve firmě KUKA

  KUKA nabízí profesionální projektový management. Naše zákazníky úspěšně navádíme do cíle, od nápadu až po samotný produkt. Vytváříme transparentní realizace projektů a garantujeme maximální kvalitu. Při projektovém plánování a realizaci jsou k dispozici vysoce kvalifikovaní a angažování zaměstnanci týmu projektového managementu KUKA. S nejmodernějšími komunikačními a projektově řídícími nástroji spolupracujeme interdisciplinárně a interkulturně. Využijte našich dlouholetých zkušeností v tuzemsku i v zahraničí.

  dozvíte se více

 • Prototypy

  Protože všechno má být dokonalé: Od konstrukce až po hotový díl jsme tím správným partnerem v oblasti prototypování. Pro prototypovou a malosériovou montáž nabízí KUKA škálovatelná a individuálně přizpůsobená řešení. Úzce při tom spolupracujeme s našimi zákazníky a dokážeme rychle realizovat požadavky na změny a upravit plány.

 • Service (Servis)

  KUKA nabízí rozsáhlou servisní síť

  Profitujte z našeho rozsáhlého celosvětového servisního spektra: od uvedení do provozu, přes opravy, až po údržbu, servis a rozšiřování zařízení. Také školení pro operátory v našem KUKA College nebo na místě instalace, hotline podpora a správa náhradních dílů jsou pro náš servis samozřejmostí.

  dozvíte se více

 • Testovací systémy

  Našim zákazníkům nabízíme testovací systémy pro baterie a palivové články stejně jako pro kompletní hnací ústrojí. Aby systémy zásobníků energie splňovaly vysoké standardy kvality a přísné bezpečnostní požadavky, podrobuje je KUKA během výroby a v různých procesních krocích důsledně nejrůznějším kontrolám. Tyto rozsáhlé funkční testy vyžadují patřičné know-how a zkušenosti s měřicí a kontrolní technikou. Zejména vysoce výkonné baterie v elektromobilitě musí splňovat přísné bezpečnostní požadavky a maximální standardy kvality. Každá jednotlivá komponenta baterie je již během výroby několikrát velmi přesně testována a na závěr podrobena testu End-Of-Line. Kromě testu těsnosti podstupují bateriové systémy rozsáhlé elektrické testy, pro komunikaci s elektromobilem a ke zpracování signálu. Kromě toho se testují elektrické vlastnosti baterie, což vyžaduje odpovídající nabíjecí a vybíjecí zařízení s vysokou kapacitou. KUKA kromě toho zohledňuje strategie k dodělávkám v případě chyb.

 • Spalovací motor

  Bez ohledu na to, zda klasický nebo hybridní: S našimi montážními linkami je možné integrovat všechny typy motorů. V každém jednotlivém zařízení pro montáž motorů jsou motory vyráběny individuálně dle požadavků zákazníka ze stovek jednotlivých dílů. Přitom se vzájemně doplňují nejmodernější výrobní technologie a vzájemně sladěné logistické koncepce s inženýrským know-how od společnosti KUKA.

 • Montáž článku

  Bateriový článek je základní součástí pro pozdější výrobu modulů a packů. V zásadě existují tři různé formáty článků, které se používají v elektromobilitě: Hranolovité, válcovité a pouch. Výroba těchto bateriových článků probíhá ve speciálních podmínkách prostředí, na jedné straně musí být prostředí při výrobě velmi čisté a bez částic (čistý prostor) a za druhé, vzduch musí být bez vlhkosti (suchý prostor). Naše roboty, které se používají k výrobě baterií, tyto požadavky splňují resp. je možné je v takových podmínkách bezstarostně použít.

Přesvědčte se sami o našem technologickém know-how: Objevte výběr zajímavých a vzrušujících projektů

Automatizace v oblasti elektromobility: Výzva a šance zároveň

V souvislosti s proměnou mobility se objevují nové požadavky na výrobní procesy a volají po změně klasické automobilové výroby. To se však netýká pouze samotných výrobců automobilů, ale také dodavatelů a výrobců strojů a zařízení. Výrobní procesy pro elektrické hnací ústrojí, včetně baterie, se zásadně liší od procesů pro konvenční spalovací motor. Běžné výrobní procesy, jako je soustružení, frézování a broušení, jsou zapotřebí mnohem méně často, takže klíčové jsou nyní zcela jiné procesy. Společnost KUKA přijala tyto výzvy a s více než 30 úspěšně realizovanými výrobními zařízeními již nasbírala mnoho zkušeností na stále ještě mladém trhu. Proto jsme schopni dobře posoudit konkrétní výzvy a příležitosti v souvislostech a poskytnout našim zákazníkům odborné poradenství.

Jaké jsou překážky automatizace v oblasti elektromobility? 

Zvláštním faktorem je dynamika na trhu. Vždy držíme prst na tepu doby a řešení zítřka dodáváme už dnes. Naším cílem je zpřístupnit průkopnické technologie v rané fázi, aby naši zákazníci mohli zažít výhody e-mobility již dnes. Přístup společnosti KUKA: Svým interním vývojem precizně vyhodnocujeme trh a inovace a aktivně je utváříme tak, abychom našim zákazníkům mohli poskytovat ideální poradenství a podporu a integrovat nové procesy do plánování projektu v průběhu projektu (floating targets).

Další výzvou pro výrobce elektrických vozidel nebo elektromobilů je digitalizace - od zahájení projektu až po (virtuální) uvedení do provozu a sledovatelnost (traceability). V případě elektricky poháněných vozidel je třeba věnovat zvláštní pozornost sledovatelnosti, což je procesní krok, který dosud hrál u klasických koncepcí pohonu jen vedlejší roli. Výrobní kroky při výrobě baterie musí být podle zákonodárce přísně dokumentovány. Klasická výrobní zařízení tuto funkci nenabízejí a přesné sledování ztěžují či zcela znemožňují. KUKA nabízí pro tuto výzvu v podobě digitální továrny digitální řešení a integruje automatizovanou dokumentaci do výrobního zařízení. Tím je zajištěno, že sledovatelnost je možná kdykoli.

Jak udržitelná je elektromobilita?

Téma „udržitelnost“ a „udržitelná mobilita“ již nejsou tématy budoucnosti, ale mění naše spotřebitelské chování již dnes. Ale do jaké míry je elektromobilita opravdu udržitelná?

Aby bylo možné udržitelnost lépe posoudit, je v ideálním případě třeba podívat se na celý proces od těžby surovin až po recyklaci. Za tímto účelem musí být v budoucnu při plánování výrobních zařízení vyvinuta koncepce recyklace. Společnost KUKA zohledňuje celý životní cyklus produktu a poskytuje komplexní rady, jak lze zvýšit udržitelnost. Již ve fázi plánování zařízení dbáme na efektivní komponenty, které mají nejen nejnižší možnou potřebu náhradních a opotřebitelných dílů ve fázi provozu, ale také jejichž energetické nároky a náklady na údržbu jsou nízké a vykazují nejdelší možnou dobu použití nebo dalšího použití (Second-Life). Aby naši zákazníci byli optimálně připraveni na budoucnost.

 • Trvalá udržitelnost

  Jednou proměnnou v otázce udržitelnosti je zdroj energie. Čím více obnovitelných energií se používá ve výrobním procesu a při dodávkách energie do elektrických vozidel, tím udržitelnější elektromobily jsou. Bez ohledu na výrobní proces dochází k neustálému dalšímu rozvoji technologií akumulace, například pro ukládání přebytečné energie pomocí vodíku. Efektivně využívané zdroje s cílem dosáhnout oběhového hospodářství jsou tedy překlenutím propasti mezi ekonomickou a ekologickou udržitelností.

  Ale udržitelnost jde ještě mnohem dále. Jak udržitelná je celkově výroba, jak energeticky účinné jsou používané produkty, jak CO2 neutrální je zařízení? Společnost KUKA nabízí optimální řešení a koncepce, aby se výrobní závody přizpůsobily požadavkům budoucnosti.

  dozvíte se více

 • Klima

  Elektromobilita je v popředí ochrany klimatu a nabízí příležitost snížit závislost na palivech na bázi ropy. Přestože výroba baterií spotřebuje hodně energie, klimatická bilance při provozu elektrických vozidel je lepší než u konvenčních spalovacích motorů. Klimatická výhoda elektromobilů se zvyšuje, čím častěji se nabíjí pomocí zelené elektřiny. S dalším pokrokem ve vývoji, zejména účinnějšími výrobními procesy, vyšší hustotou energie a zlepšenou chemií článků, se klimatická rovnováha baterie může v nadcházejících letech ještě zlepšit.

  dozvíte se více

 • Koncepce recyklace

  Zda second-life baterie, tedy další používání již vyřazené baterie pro elektromobily, například jako úložiště energie v soukromých domácnostech, nebo získávání cenných surovin – recyklační koncepce musí být spoluvypracovány už ve fázi plánování nového výrobního zařízení. Likvidace použitých automobilových a průmyslových baterií spalováním nebo skládkováním je zakázána a musí být zajištěno, aby veškeré staré zásoby byly zpracovány a recyklovány podle nejnovějšího stavu techniky.

 • Suroviny

  Kromě recyklace lithium-iontových akumulátorů nebo lithium-iontových baterií hraje zásadní roli i jejich výroba. V současnosti je pro výrobu baterií pro elektromobily stále ještě potřeba vzácných surovin (grafit, lithium) a vysokého energetického výdeje. Ve střednědobém horizontu však bude výzkum i zde pokračovat ve vyhledávání udržitelnějších alternativních zdrojů.

  dozvíte se více

 • Total Cost of Ownership

  Z pohledu výrobce je třeba zohlednit Total Cost of Ownership (Celkový náklad na vlastnictví) při výstavbě zařízení. Které diferencované náklady a služby stroje nebo zařízení je třeba vzít v úvahu? Může být například robot použit i v případě budoucích přestaveb? Zejména výstavba úložišť energie podléhá rychlým změnám. Které části zařízení lze nadále používat v případě přestavby zařízení? Klíčový výraz „Second-Life“ zde hraje hlavní roli. KUKA může analýzou TCO jako součástí projektu přispět k tomu, že budoucí výdaje budou rozpoznatelné a vyčíslitelné již ve fázi plánování.

  dozvíte se více

Výhody elektromobility

 • Nízké emise hluku

  Při rozjezdu a brzdění jsou emise hluku mnohem nižší než u běžného vozu.

 • Trvalá udržitelnost

  Elektromobilita je klíčem k celosvětové mobilitě šetrné ke klimatu. Při provozu elektromobilů vzniká výrazně méně CO2, zejména ve spojení s regenerativně vyráběnou elektřinou.

 • Optimalizovaná hnací technologie a rekuperace energie

  Pohon v elektrických vozidlech je optimalizován, protože energii lze využít mnohem efektivněji. Během brzdění se navíc rekuperuje energie.

 • Nižší náklady na údržbu

  Náklady na údržbu jsou nižší než u klasického spalovacího motoru. To je dáno nižší spotřebou opotřebitelných dílů.

Jak společnost KUKA přispívá k e-mobilitě:

Jako jeden z celosvětově nejlepších expertů pro automatizaci spojuje KUKA zkušenost a kompetence v inženýrství, projektovém managementu, znalosti procesů, uvádění do provozu a servis, a také pro automatizovanou výrobu elektromobilů a jejich hnací ústrojí. Společnost KUKA je vaším spolehlivým partnerem pro automatizaci výrobních procesů pro oblasti e-mobility a ukládání energie.

KUKA vás provází při každém jednotlivém kroku procesního řetězce. Od montážních linek bateriových modulů a bateriových packů až po zařízení na rotační třecí svařování pro výrobu bateriových kontaktů a pouzder pomocí robotického třecího svařování promíšením, robotické systémy pro montáž např. elektromotorů nebo hybridních převodovek, kontroly kvality s testy těsnosti až po instalaci bateriových packů do elektromobilů a řešení pro výrobu bateriových článků. Coby spolehlivý partner všech špičkových výrobců KUKA spojuje synergie z know-how ve strojírenství a digitální továrny pro efektivní a inteligentní automatizaci.

Přehled kompetencí KUKA

 • Celosvětové a mnohaleté zkušenosti a odborné znalosti pro výrobní linky na klíč pro bateriové moduly a bateriové packy, včetně všech relevantních procesních kroků

 • Technologická řešení v souvislosti s výrobou bateriových článků

 • Poradenství a společné vypracování koncepce se zákazníkem

 • Celostní řešení automatizace z jednoho zdroje: od plánování přes konstrukci, uvedení do provozu až po testy EOL a logistická řešení využívající AGV nebo skladovací komponenty

 • Hluboké procesní know-how a související produkty

 • Rozsáhlé servisní koncepce k zajištění produktivity zařízení

 • Vždy s prstem na tepu doby díky partnerství s předními mezinárodními centry, jako je RWTH Aachen nebo Fraunhoferův institut pro laserovou technologii (ILT)