Vyberte si svou polohu:

Země

Budoucnost je elektrická

Inteligentní automatizace pro elektromobilitu.


Spojení kompetencí pro elektromobilitu

Jako jeden z celosvětově nejlepších expertů pro automatizaci v automobilovém průmyslu spojuje KUKA zkušenost a kompetence v inženýrství, projektovém managementu, znalosti procesů, uvádění do provozu a servis, a také pro automatizovanou výrobu elektromobilů a jejich hnací ústrojí. KUKA je partnerem automatizace, která splňuje individuální potřeby zákazníků v optimální rovnováze nákladů a užitku.

Vše z jedné ruky: Automatizace pro nové výzvy ve výrobě elektromobilů.


Elektrifikované hnací ústrojí

KUKA Vás bude provázet na Vaší cestě stát se průkopníkem při transformaci inovačních hnacích technologií ve výrobě vozidel na jakýkoliv pohon, můžete použít: HEV, PHEV, BEV, FCEV nebo REEV. Pro výrobu komponent pro hybridní a čistě elektrické pohony vozidel nabízí KUKA výrobní koncepce na míru s automatizačními řešeními a testovacími systémy pro zajišťování kvality - nezávisle na požadovaném stupni automatizace výrobní linky.

Montážní a testovací systémy

Od roku 2010 vyvíjí KUKA automatizované montážní systémy pro výrobu komponent v elektrifikovaném hnacím ústrojí a integruje je úspěšně u zákazníků. KUKA dodává montážní linky pro elektromotory, rotory, statory, hybridní převodovky, nápravy a systémy integrované v hnací ose  - vždy doplněné příslušnými testovacími systémy. Trend v elektromobilitě postupuje k neustále více integrovaným a kompaktním elektromodulům. Díky inovační automatizaci KUKA tento razantní vývoj podporuje.

Modulární koncepce zařízení pro systémy akumulace energie

Elektromobilitu podporují výkonné vysokonapěťové akumulátory (HVS). KUKA nabízí modulární, flexibilní a škálovatelnou automatizaci, která umožňuje efektivní výrobu baterií. Expertíza společnosti KUKA spočívá v plánování, konstrukci a uvádění do provozu výrobních linek na klíč pro výrobu bateriových modulů a battery packů. Spektrum aplikací přitom pokrývá rozsáhlé výrobní procesy, od přesného laserového obrábění až po příslušné měřicí a kontrolní systémy. Efektivní automatizace ve výrobě baterií znamená pro KUKA také maximální přesnost, maximální bezpečnostní požadavky v prostředí s vysokým napětím a ergonomii montážních míst.

Kontrolní a testovací systémy baterií

Vysoce výkonné baterie v elektromobilitě musí splňovat přísné bezpečnostní požadavky a maximální standardy kvality. Každá jednotlivá část baterie je již během výroby několikrát velmi přesně testována a na závěr podrobena testu End-Of-Line. Kromě testu těsnosti podstupují bateriové systémy rozsáhlé testy pro elektronickou komunikaci s elektromobilem a ke zpracování signálu. Kromě toho se testují elektrické vlastnosti baterie, což vyžaduje odpovídající nabíjecí a vybíjecí zařízení s vysokou kapacitou. Navíc KUKA v případě výrobních vad nabízí i řešení pro jejich odstranění.

Odlehčená konstrukce karoserií

Snížení hmotnosti vozidla je jedním z rozhodujících faktorů při výrobě automobilů budoucnosti. Know-how společnosti KUKA má vliv také na odlehčené konstrukce karoserií vozidel s elektrifikovaným hnacím ústrojím. KUKA vyvíjí inovační řešení automatizace a nejmodernější výrobní linky pro sériovou výrobu jakéhokoliv druhu architektury karoserií z kompozitních nebo čistě hliníkových konstrukcí a nabízí všechny příslušné, technologicky náročné metody spojování materiálů. Známý výrobce vyrábí svůj první model poháněný elektrickými bateriemi nejnovější generace na lince pro výrobu karoserií KUKA a je tak již úspěšně na trhu.

Konečná montáž

Náročným montážním úkolem je svatba, tedy vestavba hnacího ústrojí do karoserie. To platí také pro elektromobily, u nichž jsou elektromotory již integrovány do nápravových modulů. Velkou výzvu představuje zejména přišroubování enormně těžkých baterií do podvozku. Umisťování těchto komponent do správné polohy lze provádět běžnými zvedacími stoly na ližinách, pomocí robotů nebo dopravních systémů bez řidiče (FTS). V závislosti na požadavcích zákazníka nabízí KUKA vhodná řešení, s částečně nebo plně automatickými montážními přípravky.

SmartProduction: Výroba zítřka

Výrobci automobilů stojí před výzvou, jak vyrábět kromě svého portfolia běžných modelů vozidel se spalovacími motory stále větší počet modelů elektromobilů. Narůstající počet typů, častější obměna modelů a silně kolísající velikosti sérií vyžadují maximální flexibilitu a všestrannost. KUKA SmartProduction spojuje přesně tyto faktory a umožňuje zákazníkům ekonomickou výrobu různých konstrukčních skupin spalovacích modelů a elektromodelů na své lince. Výrobní buňky systému SmartProduction jsou dodávány s díly a nástroji nezávisle na jejich umístění. Individualizovaná výroba tak dosahuje dosud nevídaných rozměrů.

Pod proudem s inteligentní automatizací

KUKA Vás provází při každém jednotlivém kroku procesního řetězce elektromobility. Od montážních linek pro bateriové moduly a battery packy, přes stroje pro frikční svařování na výrobu kontaktů nebo baterií s roboticky řízeným friction stir weldingem , robotické systémy k montáži, kontroly kvality s kontrolami těsnosti až po montáž bateriových packů do elektromobilu. KUKA Synergie spojuje jako spolehlivý partner všech špičkových OEM společností know-how ve strojírenství a nová digitální řešení pro efektivní a inteligentní automatizaci v oblasti elektromobility. 

Odhalte portfolio aplikací KUKA v oblasti inteligentní automatizace pro elektromobilitu:

 • Montáž modulů nápravy

  Podvozek elektromobilů s navzájem nezávislou přední a zadní nápravou se stále častěji realizuje jako plně integrovaný, elektrický systém pohonu náprav. Dodává se a montuje jako kompletní modul přímo na výrobní lince. Tím se snižuje hmotnost, konstrukční prostor a výrobní náklady.

  dozvíte se více

 • Linka na bateriové moduly

  Hranolovité, pouch nebo válcovité: nezávisle na tvaru bateriového článku vyvíjí KUKA procesně bezpečné a spolehlivé montážní linky na bateriové moduly pro systémy vysokonapěťových zásobníků energie pro další zabudování do bateriových packů. Od předběžné montáže přes izolaci a vyztužení, elektrické kontaktování, namontování desek, senzoriky, uzavírací desky, až po zkušební stanici.

 • Linka na bateriové packy

  Proces montáže bateriových packů začíná přichystáním a přípravou dílů jako je nosič/vana a rám. Na závěr se namontují chladicí systémy a nanese se tepelně vodivá pasta nebo Gap Filler. Do packu se nasadí jednotlivé bateriové moduly a upevní. Pak proběhne elektrická a tepelná integrace, montáž krytu a testy bezpečnosti a kvality bateriového packu.

 • Montáž elektromotoru

  Výroba elektromotorů je již ustálená technologie. Přesto staví výrobce před mimořádné výzvy. Při použití ve vozidlech je vyžadován vysoký stupeň automatizace výrobních linek. Kromě toho jsou kladeny nejvyšší požadavky na kvalitu na výrobní procesy s tím spojené. K tomu KUKA vyvíjí a realizuje modulární montážní linky pro elektromotory na klíč: Od dimenzování, přes plánování až po finální realizaci a integraci do Vašeho výrobního prostředí - stupňovitě rozšířitelné od malých až po velké série. Pro stanovení optimální kvality Vašich montovaných motorů a hnacích ústrojí koncipuje a realizuje KUKA také všechna potřebná zkušební a měřicí zařízení.

  dozvíte se více

 • Utěsnění elektroniky pomocí extruze

  Automatizační řešení pro přímé nanášení extrudovaných, nekonečných těsnicích profilů na komponenty

  utěsnění například elektronických modulů vyvíjí KUKA flexibilní automatizační řešení, která nasazují extrudované, nekonečné těsnicí profily z plastu přímo na požadované komponenty. KUKA dodává vhodné, robotem řízené procesy extruze podle požadavků zákazníka na těsnění, aby ten mohl flexibilněji a díky kratším cyklům, i hospodárněji vyrábět.

  dozvíte se více

 • Výroba karoserií elektromobilů

  Moderní elektromobily mají speciální požadavky na konstrukci vozidla, která také silně ovlivňuje architekturu karoserie: Velká baterie je přišroubovaná v podvozku a baterie jako taková se stává strukturální součástí. Použitím vysokonapěťové techniky se zpřísňují požadavky na bezpečnost, zejména pro crashtesty. Jako expert na výrobu karoserií poskytuje KUKA know-how pro inovační automatizační řešení velkosériové výroby a splňuje Vaše individuální požadavky na automobilové karoserie pro každý druh jejich architektury.

  dozvíte se více

 • Odlehčená konstrukce karoserií

  Dosažitelný dojezd je dnes rozhodujícím faktorem při rozhodnutí o koupi elektromobilů. Pro snížení spotřeby zůstává významným tématem také odlehčená konstrukce elektromobility. Přitom jsou přebírány ustálené přístupy odlehčené konstrukce karoserií. Nezávisle na tom, zda se jedná o hliníkovou konstrukci nebo náročný mix kompozitních materiálů, přináší KUKA zkušenosti získávané po desetiletí a zvládá automatizovanou sériovou výrobu automobilových karoserií v každé myslitelné variantě.

  dozvíte se více

 • Montáž do systému Powertrain

  KUKA je specialistou pro plánování, konstrukci, výrobu a uvádění do provozu automatizačních zařízení, jednotlivých montážních linek a komplexních montážních systémů. Pro elektrifikované hnací ústrojí se tak montují komponenty elektromobility jako jsou elektromotory, přední a zadní nápravy a převodovky pro hybridní vozidla. Testovací technologie KUKAhigh-tech testovací systémy KUKA zajišťují, aby Váš namontovaný agregát bezvadně fungoval.

  dozvíte se více

 • Výroba komponent baterií metodou speciálního svařování

  Buňka pro výrobu baterií třecím svařováním s promíšením

  Také při automatizované výrobě komponent baterií zajišťuje KUKA kvalitu a bezpečnost až do nejmenšího detailu. Při realizaci komplexních svarů zásobníků energie a plášťů elektroniky staví KUKA na technologii robotem řízeného třecího svařování s promíšením. Je vhodné zejména pro spojování neželezných kovů s nízkou tavnou teplotou. U bateriových packů do elektromobilů se například svařuje podlahová deska a rám po obvodu k vytvoření nepropustného pláště. Kromě toho používá KUKA při spojování kontaktů baterií i při spojování kabelů a kabelových ok osvědčenou metodu třecího svařování s promíšením. Tato metoda tlakového svařování zajišťuje mimořádně pevné spoje a spojuje jak stejné, tak i rozdílné materiály.

  dozvíte se více

 • Montáž rotoru a statoru

  Výroba rotorů a statorů pro elektromotory vyžaduje pro ekonomický úspěch kromě vysoké technologické kompetence také inovační automatizační řešení. K tomu musí být zvládnuty základní procesy, k nimž patří navíjení a impregnace statorových cívek a osazování magnetů rotoru a jeho vyvážení. Navíc by se měly být montážní linky a příslušné stroje modulárně naplánovány a zkonstruovány. Díky tomu umožňují stupňovitě rozšířitelné dimenzování a v případě stoupající poptávky ekonomické zvyšování počtu kusů. Montáž rotorů navíc předpokládá z ergonomických a bezpečnostních důvodů téměř úplnou automatizaci některých výrobních kroků.

  dozvíte se více

 • Systémy kontroly baterií

  Aby systémy vysokonapěťových zásobníků energie splňovaly vysoké standardy kvality a přísné bezpečnostní požadavky, podrobuje je KUKA během výroby a v různých procesních krocích důsledně nejrůznějším kontrolám. Tyto rozsáhlé funkční testy vyžadují patřičné know-how a zkušenosti s měřicí a kontrolní technikou.

V éře elektromobility, inteligentních vozidel a zcela nových přepravních služeb je automobilový průmysl konfrontován se zásadními změnami od vývoje přes výrobu až po logistiku. Společně s našimi zákazníky čelíme technologickým a obchodním výzvám. Pouze tak mohou být zabezpečeny stávající konkurenční výhody a vytvořeny nové.

Larry Drake, výkonný ředitel (CEO) divize KUKA Automotive

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie