Vyberte si svou polohu:

Země

KR QUANTEC PA paletuje 40 tun podestýlky pro zvířata za směnu

Firma Certech z Niedomic v Polsku nabízí výrobky na bázi bentonitu, suroviny používané především jako čisticí a odbarvovací prostředek.


Pozoruhodná rozmanitost výrobků nachází svoje odběratele v nejrůznějších odvětvích. Patří k nim zoologie a výroba krmiv ale také technika hlubinného vrtání, slévárenská technika, geoinženýrství, zahradnictví nebo stavební průmysl. Již téměř dvacet let vyrábí vedle jiných výrobků nejrůznější druhy podestýlek pro zvířata, které tvoří hlavní obor činnosti firmy.

Zmenšení zatížení a prostojů

Před uvedením nové výrobní linky do provozu bylo během pracovní směny ukládáno cca 3 000 pytlů s průměrnou hmotností šest kilogramů z dopravního pásu na palety. Firma Certech viděla v enormním tělesném zatížení pracovníků a rovněž v možnosti snížit prostoje výroby dva rozhodující důvody pro automatizování pracovní operace paletování.

Robot KUKA řady KR QUANTEC PA stohuje zabalenou podestýlku pro zvířata podle speciálních požadavků.

Robot KUKA stohuje spolehlivě

V roce 2013 se podnik rozhodl pro dva roboty KUKA, které byly uvedeny do provozu společně s polským systémovým integrátorem. Robot odebírá obaly z válečkové dopravní dráhy a ukládá je po vrstvách na europalety o rozměrech 1 200 x 800 mm. V případě desetilitrových pytlů se jedná o deset vrstev vždy po devíti pytlích, v případě pětilitrových pytlů o 16 vrstev po 13 obalech. Pytle se stohují podle určitých pravidel. Nejprve se vyplňují rohy, potom okraje a nakonec středy každé vrstvy. Toto uspořádání je nezbytné, protože zboží je vlivem své práškové konsistence náchylné ke shlukování v dolní části pytle. Použité uspořádání stohu a rovněž střídavé umísťování jedné vrstvy vůči další vrstvě zajišťuje správné stohování pytlů na paletě.
Ať se jedná o 5litrové nebo 10litrové pytle: KUKA KR QUANTEC PA stohuje obaly po ve vrstvách na europalety.<br>

Vysoká přesnost a krátké doby taktů

Roboty použité v této aplikaci jsou pětiosé paletovací roboty typu KR 120 R3200 PA s maximální nosností 120 kg a dosahem až 3195 mm. Roboty této série se vyznačují přesností opakování +/- 0,06 mm. Díky jejich lehkým součástem při současné tuhosti konstrukce se dosahuje lepší dynamiky kratších dob taktu. Tyto vlastnosti robotů řady KR QUANTEC PA bezpochyby přispěly ke konečnému úspěch při uvedení popsané paletovací aplikace do provozu. 

Zvýšení výrobního výkonu o 50 procent

Automatizace výroby přinesla zvýšený pracovní výkon u firmy Certech. Před zavedením modifikací stohovali během jedné směny pracovníci na palety cca 20-25 tun zboží. Nyní paletuje ve stejném čase jeden stroj cca 40 tun. Bylo možné zaznamenat zvýšení výrobního výkonu o přibližně padesát procent. Z automatizace profitují bezpochyby také pracovníci, kteří mohli přejít z tělesně namáhavé práce na méně zatěžující činnosti. 
Zařízení se mohou provozovat jak nezávisle, tak i spojené v jednom cyklu.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.