Vyberte si svou polohu:

Země

Spuitgietmachine

KR 120 R3900 ultra K nakládá a vykládá vstřikovacích stroje u firmy Krumpholz

V oblasti techniky plastů u firmy Krumpholz přesvědčujte robot KUKA maximální flexibilitou.


Technika plastů je pro firmu Karl Krumpholz GmbH und Co. KG ještě relativně novým oborem. Původně v roce 1955 založená firma s názvem Formenbau ve franckém Kronachu, v roce 1992 získala a přidružila vlastní produkci techniky plastů. Zatímco v tomto přikoupeném podniku byly dříve hlavním předmětem činnosti dodávky pro elektroprůmysl, jakož i hračkářský průmysl, stejně jako výroba produktů pro zajištění bezpečnosti dětí, specializovala se firma Krumpholz Kunststoftechnik od zakoupení se současnými asi 60 pracovníky na pobočce Redwitz-Unterlangenstadt v současné době na produkci velkoobjemových plastových dílů pro automobilový průmysl a průmysl užitkových vozidel. Od konce března 2013 produkuje firma Krumpholz na vstřikovacím stroji o hmotnosti 2300 tun firmy Krauss-Maffei různé součásti pro systém plastových nárazníků německého výrobce užitkových automobilů.

Hledá se flexibilita a dosah

Firma Karl Krumpholz GmbH und Co. KG hledala řešení, pomocí kterého lze různé plastové díly, vyráběné na stroji, nejen manipulovat, ale také je po procesu vstřikování snadno, rychle a přesně obrábět – a to v optimálních časech cyklů. Požadavky byly jasné: Flexibilita a dosah.

Perspektivní zařízení s robotem KUKA

Na zařízení momentálně pracují různé nástroje pro systém plastových nárazníků. Konzolový robot KUKA například odebírá u střední části držáku nárazníku pomocí podavače nejdříve pouzdra z přiváděcí stanice a zaujme vyčkávací polohu mezi traverzami stroje, zatímco se artikl vyrábí ve vstřikovacím stroji. Stroj se otevře a robot vloží na straně s tryskami pouzdra do nástroje. Následně otočí svůj chapač o 90 stupňů, aby uchopil vyražený plastový díl. Poté co se robot dynamicky vzdálí ze stroje, následuje ořez nálitku a ofrézování součásti u různých variant.

Následně robot položí díl do chladicího přípravku, ve kterém jsou plastové díly pro zamezení smršťování přidržovány ve správné poloze. Do inovačního zařízení jsou navíc integrovány všechny běžné procesy: od zásobníku pouzder přes ořez až po opalování plastových dílů. Všechny následující pracovní kroky na plastových dílech mohou být rovněž prováděny konzolovým robotem KUKA ve vedlejším čase stroje.

Nízká vlastní hmotnost a konstrukční výška

Konzolový robot KR QUANTEC uvedla firma KUKA na trh speciálně pro potřeby oboru plastů. Až o 330 kg snížená vlastní hmotnost a o 400 mm dopředu a dolů posunutá osa 2 činí z řady KR QUANTEC K ideálního partnera pro vstřikovací stroj. Jedenáct typů robotů s jemným odstupňováním mezní zátěže (90 – 270 kg) a s dosahem (2.900 – 3.900 mm) umožňuje použití na vstřikovacích strojích s uzavírací silou od 1000 do 4000 tun.

Konstrukční řada KR QUANTEC je obecně na všech šesti osách opatřena převodovkami, intervaly údržby činí jedinečných 20 000 provozních hodin. Použitý model KR 120 R3900 ultra K disponuje dosahem 3900 mm při nosnosti 120 kg. Díky nízké vlastní konstrukční výšce potřebuje šestiosý robot pouze málo prostoru směrem nahoru.

Spuitgietmachine
Konzolový robot KUKA je ideální partner vstřikovacího stroje.

Snížení doby taktu až o 30 procent

Vlivem nízké vlastní hmotnosti dosahuje konzolový robot vysokou dynamiku a nejkratší časy cyklů při zkrácení času taktů až na 30 procent. Navíc umožňuje nízká hmotnost robota použití jednoduché a cenově výhodné základové desky a přispívá významně k energetické efektivitě celého systému. Čtvrtá generace konzolových robotů KUKA určuje měřítka v oblasti flexibility, rychlosti, dosahu a přesnosti.

Díky použití softwaru KUKA SafeOperation může jeřáb nerušeně přejíždět přes vyrábějící zařízení. I v tom případě, když je na robotu používán větší chapač, nehrozí nebezpečí kolize. Kromě toho pracuje robot KUKA na straně a prostorově úsporně vedle potřebného traverzovacího zařízení pro tažení.

Spuitgietmachine
Robot KUKA KR 120 R3900 ultra K nakládá a vykládá stroj pro zpracování plastů.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.