Vyberte si svou polohu:

Země

Robot KUKA KR QUANTEC svařuje a montuje dveřní křídla u firmy Meiller Aufzugtüren

Vysoce flexibilní robotická buňka pro výrobu výtahových dveří.


V současné době opouští závod firmy Meiller Aufzugtüren v Mnichově ročně více než 80 000 dveřních křídel – se stoupající tendencí. Zvláštnosti výroby: Téměř žádné dveřní křídlo není stejné jako jiné. U osobních a nákladních výtahů se vždy jedná o řešení, ušitá na míru, řešení specifická pro zákazníka, přesně přizpůsobená technickým vlastnostem budovy. Firma Meiller dodává dveřní křídla v plynule variabilních rozměrech.

Nejmenší velikosti sérií a nekonečná rozmanitost variant

 
Malé až nejmenší velikosti dávek a nekonečná rozmanitost variant vyžadují výrobní zařízení, která bez problémů odpovídají těmto požadavkům.

Řídicí systém KR C4 zvládá neomezenou rozmanitost

Zatímco je obsluha na jedné straně výměnného stolu zaměstnána osazováním a upínáním, na druhé straně již probíhá zpracování: V prvním kroku začnou oba roboty KR QUANTEC provádět následující kroky svařování. Robot 1 pro maximální dosah, namontovaný na jednom soklu a vybavený speciálními svařovacími kleštěmi, provádí bradavkové svařování. Tím může robot KR QUANTEC spojovat vnější pánev současně nahoře a dole s vnější lištou.

Paralelně s tím přebírá rovněž na soklu namontovaný robot 2 bodové svařování otevřené kolejnice U s dolní stranou dveřního křídla. Postup je proveden rychleji než při bradavkovém svařování a zatímco robot 1 ještě provádí svařování, vymění robot 2 rychle své svařovací kleště pomocí automatického systému výměny nástrojů firmy Stäubli Connectors za vakuový chapač a stane se z něj manipulační specialista.

Jakmile jsou všechny postupy bradavkového svařování dokončeny, odebere robot 2 dveřní křídlo a pojíždí s ním k razicí stanici, na které jsou umístěny různé řady otvorů. Po ražení přepraví robot dveřní křídlo k lisu, který na rohu lehce stlačí přečnívající plechy, aby se vyloučilo nebezpečí zranění. Práce robota končí odložením dveřního křídla, hotového pro montáž bez potřeby dohotovení, na paletu.

Aby bylo možné zvládnout neomezenou výrobně technickou rozmanitost, sází firma Meiller Aufzugtüren důsledně na parametrizované obráběcí programy. Obsluha volí před spuštěním zařízení jen materiál – ušlechtilou ocel, eloxovanou pozinkovanou nebo pozinkovanou ocel – jakož i délku a šířku dveřního křídla. Vše ostatní je záležitostí řídicího systému robota. Robot KR C4 vypočte nejen pohyby robotu včetně kontroly kolizí, ale také parametry a polohu každého jednotlivého svařovacího bodu, počet a polohu požadovaných vysekávání, jakož i polohu upínacích zařízení.

Dva roboty KUKA KR QUANTEC přebírají u firmy Meiller potřebné svařovací práce jako tým. 

Robot KUKA KR QUANTEC se silou a dosahem

Používají se dva roboty KUKA QUANTEC typu KR 150 R 3300 prime K, které přebírají následující výrobní kroky: bradavkové svařování, bodové svařování, manipulace, vysekávání, tváření a nakonec odložení dveřních křídel připravených k montáži, obsažené v programu. Manipulace s nadrozměrnými dveřními křídly není pro robot KR QUANTEC díky jeho maximální nosnosti 150 kg při dosahu 3301 milimetrů žádný problém. Řídicí systém robotu KR C4 přitom přesvědčuje nadstandardní výkonností. Výkonný ovladač bez problémů zvládá enormní programovou rozmanitost a z toho vyplývající komplexnost úkolů řídicího systému. Všechny parametry proto nejsou uloženy v PLC, ale v řídicím systému robota.

Maximální flexibilita a kvalita

 
Díky novému zařízení není pouze dosažena nejvyšší míra flexibility, ale také mohou být stanoveny srovnávací testy pro produkovanou kvalitu. Svařovací roboty KR QUANTEC a použitá svařovací technika zajišťují perfektní svařování a přesně definované přiváděné množství energie. Plechy jsou při svařování již jen vlažné. Téměř nedochází k deformaci teplem, deformace nebo zkroucení se již nevyskytují vůbec.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.