Vyberte si svou polohu:

Země

Dva roboty KUKA pomáhají při paletizaci u srbského výrobce cukru Sunoko

Dva roboty KUKA KR120 R3200 PA se dnes starají v městě Kovačica o spolehlivou paletizaci 100 balíčků cukru, resp. téměř deseti tun cukru za hodinu.


Všechno z cukru?

Firma Sunoko ze Srbska se ohlíží nazpět na více než 100letou úspěšnou historii výroby cukru. Dnes je podnik s více než 50 procenty podílu na trhu největším výrobcem a vývozcem cukru v tomto balkánském státu. Aby zajistil trvalý hospodářský rozvoj, optimalizuje podnik neustále své procesy. Od roku 2003 investovalo Sunoko více než 100 milionů eur do výstavby a modernizace svých poboček ve městech Vrbas, Pećincim a Kovačica.

Strategie modernizace zahrnuje vybudování výrobních kapacit, zvýšení energetické účinnosti, investice do ochrany životního prostředí a snížení výrobních nákladů. V tomto ohledu byla automatizace nevyhnutelná: Dva roboty KUKA KR 120 R3200 PA se dnes starají v pobočce Kovačica o spolehlivou paletizaci 100 balíčků cukru, resp. téměř deseti tun cukru za hodinu. Tím se znatelně zvýšil jak počet taktů a spolehlivost procesu balení a paletování, tak i kvalita.

Robot KR 120 R3200 PA paletuje téměř 10 tun cukru za hodinu.

Umožnit další růst

Sunoko balí cukr pro trh do různých velikostí balení. Ta se pohybují od balení 750 g, 1 kg, 5 kg a 10 kg pro domácnosti přes množství 25 a 50 kg až po Jumbo vaky s 1 000 kg, popř. 1 200 kg cukru. Podnik zaznamenal v uplynulých letech velký růst. Výrobní provozy, speciálně procesy plnění, balení nebo paletizace, však jen obtížně zvládaly rychlý vývoj.

Aby nebyl ohrožen růst podniku, pověřila firma Sunoko integrátora multi-tec, aby zautomatizoval paletování balení 10/1 kg cukru v podniku Kovačica. Cíl: Zrychlit odvádění balíků cukru, aby se i v budoucnu mohl zvyšovat objem výroby. Obalové jednotky, které jsou tvořeny deseti 1kg sáčky zavinutými do ochranné smršťovací termofólie, se přepravují na systému válečkových dopravníků, stohují se na europaletách a poté se před další přepravou balí do fólie.

Firma Sunoko si slibovala od automatizace nejen významné zvýšení produktivity, ale také snížení škod při balení. Současně bylo pro odpovědné pracovníky důležité zajistit na pracovišti maximální bezpečnost. Firma multi-tec se sídlem v srbském Temerinu se specializuje na vývoj a realizaci přepravních, balicích a paletizačních systémů v různých průmyslových odvětvích. Obzvláště u paletizačních projektů disponuje integrátor rozsáhlým know-how. Cenné zkušenosti přitom sahají od klasické paletizace až po automatizaci mající za základ robot. 

Požadavek na flexibilitu v omezených prostorových podmínkách

Realizace automatizačního řešení v praxi byla pro multi-tec z důvodu stavební situace v místě instalace spojena s několika výzvami. Plnicí zařízení pro 10/1 kg obaly je umístěno nedaleko od dalších plnicích zařízení, což značně omezuje akční rádius. Mimoto byly pracovní prostory navíc zúženy jízdními trasami vysokozdvižných vozíků. Multi-tec se proto rozhodl pro použití moderních robotů, jejichž flexibilita umožňuje integraci do již existujících přepravních tras.

Na základě již společně uskutečněných projektů v minulosti byla firma KUKA i pro zvládnutí této výzvy první volbou. Roboty se měli umístit tak, aby optimálně dosáhli jak na místo skladování palet, tak i na přivádění ochranné fólie i na stroje se smršťovací fólií. Z důvodu těchto speciálních požadavků padlo rozhodnutí ohledně typu robotu na KUKA KR 120 R3200 PA

Kapacity pro další zvýšení výroby

Od uvedení automatizace s robotem do provozu dopravuje dopravní pás balení 10/1 kg do pracovního prostoru robotů. Ty tyto balíky uchopí a spolehlivě je ukládají na sebe na europaletu. Jako mezivrstvu vloží roboty mezi jednotlivé řady ochrannou fólii. Přitom se používají pneumatické podavače vyvinuté firmou multi-tec. Celkem se na jednu paletu naloží 100 balení cukru po 10 kg.

Pracovní výkon jednoho robotu na jedné lince činí 480 balení za hodinu. Celkem tak oba roboty KUKA KR 120 R3200 PA za hodinu zabalí téměř deset tun cukru – což je množství, které se pouhou silou svalů za takovouto dobu nedá nijak zvládnout. Jakmile jsou palety naloženy, obalí je roboty ochrannou fólií. Tím je paleta připravena pro další přepravu. 

Paletovací profesionál KUKA KR 120 R3200 PA 

KUKA KR 120 R3200 PA je paletovací robot z řady KR QUANTEC. Tato speciální konstrukční řada je svou štíhlou a odolnou konstrukcí určena speciálně pro paletování. Existuje ve třech verzích: o nosnosti 120, 180 a 240 kg. Každá z těchto variant disponuje dosahem 3200 mm při stohovací výšce 2500 mm. Další významné silné stránky této konstrukční řady spočívají v její nízké potřebě pracovního prostoru, vysokém počtu taktů a vysoké přesnosti opakování polohy.

Instalace robotů v pobočce Kovačica se uskutečnila s vynaložením jen malých nákladů. Koncepce vyvinutá firmou multi-tec v kombinaci s flexibilitou a dosahem robotu KUKA KR 120 R3200 PA umožňuje rychlou integraci skladovacích míst palet, přivádění ochranné fólie a ovíječky palet do pracovního prostoru robotů.

Očekávání splněna

U firmy Sunoko roboty zcela splnili očekávání, která na ně byla kladena. Značná fyzická námaha zaměstnanců při neustálém shýbání a nošení velkých břemen a při střídání vysokých a nízkých teplot, tak byla výrazně snížena. Zaměstnanci nyní zodpovídají za ovládání a monitorování procesu. Proces paletování byl navíc výrazně zefektivněn, protože díky automatizaci vysoce vzrostla rychlost a také kvalita balení. Díky realizaci automatizace je firma Sunoko dobře vybavena pro další růst.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.