Vyberte si svou polohu:

Země

Automaticky, přesně a rychle: Pick-and-Place s roboty KUKA

25 robotů KUKA pracuje ve firmě Possehl Electronics na třech strojích na vstřikové lití. Tím podporují výrobu rozvodových skříní pro elektrické řízení v automobilech.


Mikroelektronika: Maximální přesnost díky robotické automatizaci

Podívejte se na videu, jak skvěle koordinovaná je práce 25 robotů KUKA na třech výrobních linkách.

V závodě firmy Possehl Electronics v Niefern usazuje celkem 25 robotů KUKA do stroje na vstřikové lití výlisky s přesností na 0,1 milimetru – ve velmi rychlých cyklech. Tento systém robotické automatizace vyvinula firma Possehl ve spolupráci se skupinou FPT, dlouholetým systémovým partnerem společnosti KUKA.

25 robotů KUKA vykonává spolehlivě a přesně svou práci na třech výrobních linkách. Výrobní proces je na všech třech linkách podobný: „Do robotické buňky se na pásovém dopravníku dopravují nastohované podložky osazené připojovacími rámečky,“ vysvětluje Robert Tesch, do jehož kompetence spadá ve firmě Possehl problematika průmyslového inženýrství vysekávací, lisovací a automatizační techniky.

Manipulace pomocí více robotů

Robot KUKA typu KR 5 arc poté odebere horní podložku a uloží ji do odkládací přihrádky. Přípravný robot KUKA typu KR 6 R900 poté položí připojovací rámeček do spodní vysekávací formy na otočném taktovacím stole se čtyřmi vysekávacími nástroji. Ty oddělí vývody konektoru vozidla od připojovacího rámečku. Čtyři malé roboty KUKA z řady KR AGILUS vyjmou vždy v jednom cyklu šest konektorů vozidla, pět senzorových vývodů a dva vývody bateriového konektoru z vysekávacích nástrojů a vloží je do předávacího posunovače. Osazování stroje na vstřikové lití zajišťuje robot KUKA se střední nosností. Ten svým speciálním podavačem po čtyřech odebírá připravené polotovary z předávacího posunovače a vkládá je do nástroje. Tam vznikají technické plastové díly. Malý robot KUKA přebírá dokončené rozvodové skříně na předávací stanici.

Srdce zařízení: Tři roboty KR AGILUS přesně vkládají součástky do stroje na vstřikové lití.

Toto řešení výrazně přispělo ke zvýšení produktivity. Na základě těchto dobrých zkušeností budeme šestiosé roboty KUKA používat i nadále a ty, co používáme nyní, využijeme i v následujících generacích.

Robert Tesch, vedoucí průmyslový inženýr pro vysekávací, lisovací a automatizační techniku ve společnosti Possehl Electronics

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.