Vyberte si svou polohu:

Země

Zvolte jazyk:

Roboty v mycí lince v automobilovém průmyslu

V závodě koncernu BMW v Dingolfingu se používá robot KUKA typu KR 120 R2100 nano F exclusive. Tento robot z řady KR QUANTEC nano přepravuje součástky k držáku čisticích trysek. Je při tom vystaven čisticím prostředkům s chemickými přísadami, vysokým teplotám a silným tlakům při čištění.


Díky odolnosti a flexibilitě lze robot KR QUANTEC nano F exclusive integrovat do již existujícího automatického procesního řetězce. Tam přepravuje součástky s různou geometrií k čištění od tvářecích médií a nečistot, které se mohou vyskytnout během výrobního procesu. Realizací byly pověřeny společnosti Schnupp GmbH & Co. Hydraulik KG a WK Systemtechnik GmbH & Co. KG.

Robot KUKA s vysokou nosností čistí součástku v pěti krocích

V prvním pracovním kroku uchopí robot KR QUANTEC nano F exclusive součástku u vstupu speciálním vícenásobným podavačem. V druhém kroku proběhne čištění dutiny součástky. Při čištění zevnitř přidržuje robot součástku s milimetrovou přesností. Vnější čištění je třetím krokem. Poté následuje neutralizace vnitřku součástky v dřezu s demineralizovanou vodou. V posledním kroku odkládá robot součástku na výstupní přepravní jednotku. Před vyjetím z mycí linky se součástka ještě oplachuje zvenku.
Flexibilita je rozhodující výhoda: Mycí robot KUKA v automatické výrobě.

Robot vzdoruje velkému množství vody a vysokým teplotám

Takové prostředí není za normálních okolností pro robot KR 120 R2100 nano F exclusive vhodné. Důvod: Robot je vystaven velkému množství vody, do které jsou přimísena 3 % zásaditých čisticích prostředků. Kromě toho panují v mycí lince teploty přesahující 60° Celsia, což znamená vysokou koncentraci vodní páry.
Mycí robot z řady KR QUANTEC nano odolává nepříznivému prostředí.

Robota chrání speciální zařízení

Aby se KUKA nepoškodil vnějšími vlivy, byl opatřen speciálními ochrannými zařízeními: Je vybaven kompletním zapouzdřením mechaniky a vnitřní prostor s mechanikou je pod tlakem. Kabelový svazek je kompletně umístěn uvnitř. Kromě toho je povrch robotu odolný vůči louhům, kyselinám, žáru a korozi. Díky těmto zařízením splňuje podmínky pro stupeň krytí IP69.

Čištění součástek v mycí lince za nepříznivých okolností

Mycí robot KUKA čistí součástky v mycí lince.

Pro robota KUKA hovoří jeho flexibilita

Další výhodou robota KUKA je jeho vysoká flexibilita a krátké pracovní cykly. Díky tomu lze omezit dobu trvání celého procesu mytí na 45 sekund a lze pracovat se součástkami různých velikostí. Požadované trvání cyklů a různá geometrie součástek jsou možné pouze díky tomuto speciálnímu provedení robota. Zařízení se od uvedení do provozu v létě 2015 osvědčilo. Od té doby již došly další poptávky na automatizaci dalších čisticích procesů pomocí robotického čisticího zařízení.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.