Vyberte si svou polohu:

Země

Rehabilitace s robotickou podporou – snadná mobilizace díky robotům ROBERT® a společnosti KUKA

Společnost Life Science Robotics vyvinula zdravotnické zařízení pro robotickou terapii a mobilizaci pacientů. Přitom jsou využívány roboty LBR Med od společnosti KUKA, které jsou díky své předběžné lékařské certifikaci ideální pro integraci do zdravotnického zařízení.


Rehabilitační robot ROBERT® mobilizuje pacienty

Po chirurgických zákrocích nebo cévní mozkové příhodě je často z lékařského hlediska vhodné intenzivně a dlouhodoběji pohybovat klouby a svaly pacienta, aby se tak zlepšilo hojení. Pokud k takovému pohybu nedochází, může to vést ke komplikacím, jako jsou pozdější omezení pohybu. Aby se tomu zabránilo, vyvinula společnost Life Science Robotics (LSR) v dánském Aalborgu rehabilitační robot ROBERT® s jednoduchou obsluhou. „Pomocí našeho řešení chceme mobilizovat pacienty rychleji a efektivněji a zároveň ulehčit práci zdravotním sestrám,“ uvádí Keld Thorsen, generální ředitel společnosti Life Science Robotics.

Keld Thorsen, generální ředitel společnosti Life Science Robotics, demonstruje schopnosti robotu ROBERT®.

Terapie s robotickou podporou ulehčuje práci zdravotním sestrám

Po chirurgickém zákroku leží pacient na lůžku. Zdravotní sestra posune zařízení s vícenásobně zalomeným ramenem do místnosti: To je ROBERT®, rehabilitační robot. Zdravotní sestra propojí robotické rameno například s dolní končetinou pacienta. Po stisknutí tlačítka Start robot ROBERT® tuto končetinu zlehka zvedne. Nyní může zdravotní sestra ručně provádět terapeuticky vhodné pohyby. Robot ROBERT® uloží tento pohyb do paměti a poté jej provede přesně podle specifikace, a to nezávisle a s libovolným množstvím opakování. Při náhlém pohybu nebo jinak neočekávaném působení síly se zařízení z bezpečnostních důvodů okamžitě zastaví.

 

Rehabilitační robot ROBERT® samostatně provádí předvedené pohyby, které jsou běžně vykonávány zdravotními sestrami.
Rehabilitační roboty ROBERT® pomáhají pacientům, aby se po chirurgickém zákroku začali znovu rychleji hýbat.

Rehabilitace s robotickou podporou – z praxe pro praxi

Výchozím bodem byly praktické zkušenosti v místní univerzitní nemocnici. „Sestry prováděly rehabilitaci pacienta ručně. Jednalo se o fyzicky a časově náročnou práci prováděnou na úkor hodnotnějších aktivit. Cílem bylo tento proces automatizovat.“ Problém: Pro prototyp bylo použito rameno průmyslového robotu. „Rychle jsme si uvědomili, že by pro nás bylo velmi obtížné získat potřebná schválení pro takový zdravotnický prostředek,“ uvádí Rune Kristensen ze společnosti LSR. Ideálně by musel být vyroben schválený robot, který by byl rychlým a jednoduchým řešením, kdyby byl z podstatné části sestaven z potřebných komponent.

Dokončení v úzké spolupráci

Proto vstoupila do hry společnost KUKA. Zaslechli jsme, že společnost právě vyvinula lehký robot LBR Med, který je určen speciálně pro lékařskou technologii,“ uvedl Keld Thorsen. V průběhu schvalování pomáhá robot LBR Med. Je jediným robotem s certifikací pro integraci do lékařského produktu podle metody CB-Scheme. Rychle jsme si to uvědomili: LBR Med a ROBERT® patří k sobě. „Společnost KUKA k nám do podniku vyslala vývojáře, který nám poskytl podrobné informace o fungování tohoto robotu,“ vzpomíná Keld Thorsen. Největší výzva spočívala v tom, že robot ROBERT® musel být velmi snadno ovladatelný, navzdory své vysoké složitosti. „Koneckonců bude obsluhován zdravotními sestrami nebo terapeuty, nikoliv technickým personálem,“ upřesňuje Rune Kristensen.

 

Usnadnění při každodenní práci: Zatímco robot ROBERT® provádí příslušné pohyby, zdravotní sestry se o pacienty mohou postarat.

Motto „Intensity Matters“ se díky rehabilitačním robotům stává ekonomicky uskutečnitelným

Robot ROBERT® funguje velmi přesně, individuálně a pružně. Je schopen provádět stejné pohyby znovu a znovu – bez přerušení, únavy nebo časových omezení. Motto „Intensity Matters“ je důležitým heslem v oblasti rehabilitace a lze jej ekonomicky implementovat pouze díky robotické podpoře robotu ROBERT®. Toto řešení usnadňuje práci zdravotním sestrám, které tak mohou během mobilizace provádět činnosti v blízkosti pacienta a dohlížet na léčbu nebo péči o ostatní pacienty.


V zásadě pomocí robotů ROBERT® zvyšujeme efektivitu zdravotní péče tím, že mobilizuje pacienty rychleji a usnadňujeme práci zdravotním sestrám.

Keld Thorsen, generální ředitel společnosti Life Science Robotics

Účinný, jednoduchý, efektivní z hlediska zdrojů – rehabilitace pomocí robotu jako budoucí trend

„Demografové uvádějí, že za 20 let bude žít více lidí starších 60 let, než kolik jich žije dnes. To znamená, že na jedné straně rostou náklady na péči a na druhé straně se snižuje počet zdravotních sester.“ Robot ROBERT® tuto mezeru vyplňuje. Tento rehabilitační robot se dnes již používá v Polsku a Finsku. „V současné době pracujeme na budování dalších prodejních kanálů prostřednictvím partnerů,“ dodává Keld Thorsen. V poprodejním servisu doufá ve spolupráci s partnerskou společností KUKA a její celosvětovou servisní sítí. „Jsem přesvědčen, že v krátké době dosáhneme dohody – a robot ROBERT® pomůže s mobilizací ještě většího počtu pacientů.“

 

Robot ROBERT® je schopen provádět stejné pohyby znovu a znovu – a to bez přerušení.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.