Vyberte si svou polohu:

Země

Další úroveň: Automatizace u obráběcích strojů mobilními roboty

Od zvyšování cen až po nedostatek kvalifikovaných pracovníků – tlak na průmyslové podniky stále roste. V rámci pilotního projektu společnosti KUKA a HELLER, výrobce CNC obráběcích strojů, vyvinuly inteligentní aplikaci pro řešení těchto výzev: Mobilní robot automaticky nakládá a vykládá nástroje do/ze stroje a ulehčuje tak práci zaměstnanců.


Automatizace při nakládání strojů je stále „v plenkách“

Nízké počty kusů, vysoká komplexita – a samozřejmě vše co nejrychleji. Individuální požadavky zákazníků staví před průmyslové podniky nové výzvy, nemluvě o nedostatku kvalifikovaných pracovníků a rostoucích cenách surovin a služeb. To lze vyřešit automatizací. Například automatizace paletizačních, manipulačních nebo montážních úkolů a také zpracování obrobků je již ve značně pokročilé fázi. Flexibilní a automatizované nakládání a vykládání nástrojů ze/do strojů je však stále ještě „v plenkách“. Společně se společností KUKA celosvětově působící skupina HELLER spustila a realizovala pilotní projekt, který může tento nedostatek odstranit.

Autonomní mobilní robot přebírá osazování strojů

Autonomní mobilní robot může zvýšit produktivitu a optimalizovat výrobní proces.

Koncentrované robotické know-how pro ještě rozsáhlejší automatizaci

„Tato oblast skýtá velký potenciál. Nejde jen o automatizaci procesů před strojem, ale i za ním,“ říká Robert Eber, který je ve firmě HELLER zodpovědný za paletovou a robotickou automatizaci. Skupina vyrábí nejmodernější CNC obráběcí stroje a výrobní systémy pro obrábění v pěti výrobních závodech po celém světě. Mezi zákazníky firmy, která byla založena v německém Nürtingenu v roce 1894, patří řada společností z oblasti obecného strojírenství, energetiky, fluidní techniky, leteckého průmyslu, automobilového průmyslu a jejich dodavatelů i z mnoha dalších odvětví. Firma HELLER již v případě dřívějších úkolů použila robotická řešení od společnosti KUKA. U pilotního projektu nakládaní stroje roboty však obě společnosti poprvé spolupracovaly, aby vyvinuly aplikaci, která by se úspěšně prosadila na trhu.

Firma HELLER sází na zákaznicky specifická řešení a v souladu s tím na automatizační techniku.

Vysoce flexibilní: Osazování strojů mobilními roboty

Spolupráce započala s cílem zjistit, které manuální procesy lze automatizovat a kde jsou limity. „Kontaktovali jsme firmu HELLER a zeptali se, zda vidí potřebu mobilní robotiky, a tato otázka byla zodpovězena kladně. Z toho pak vzešly první nápady, koncepty a nakonec i náš pilotní projekt,“ říká Steffen Günther, Global Business Development Manager ve společnosti KUKA. Obě firmy spustily projekt na jaře 2021, o necelý rok a o jednu nebo dvě výzvy později byly konečně nalezeny vhodné procesy.

Mobilní robot pro vyšší produktivitu

A vypadá to takto: Na základě informací z výrobní zakázky, které poskytnou zaměstnanci, hlavní počítač firmy CERTA určí, jaké nástroje stroj potřebuje. Následně pověří jednotku KMR CYBERTECH, aby zajistila příslušné nástroje ze skladu. Tato mobilní platforma, poháněná všesměrovou technologií, na které je nainstalován robot KR CYBERTECH, se dá do pohybu a postará se o osazení stroje. „Jednotka KMR CYBERTECH byla pro tento úkol ideálním produktem, protože při uchycení nástrojů pracujeme s maximální hmotností až 20 kilogramů,“ poznamenává Steffen Günther. Robotické rameno uchopí příslušné nástroje a umístí je na příslušné přípravky na platformě. Pak jízda pokračuje.


Automatizované řešení eliminuje pro zaměstnance cestu ke stroji a vkládání nástrojů. To nám umožňuje přesunout těžiště ruční práce.

Robert Eber, vedoucí skupiny pro paletovou a robotickou automatizaci Industrial ve firmě HELLER

Výhody mobilních robotů

KMR CYBERTECH přivádí díly k příslušnému stroji a používá je tam, kde jsou potřeba. „Automatizované řešení pro automatické nakládání stroje eliminuje pro zaměstnance cestu ke stroji a vkládání nástrojů. To nám umožňuje přesunout těžiště ruční práce,“ vysvětluje Robert Eber. V tomto řešení KMR CYBERTECH přebírá nejen nakládání a vykládání, ale také výměnu. Pokud například hlavní počítač obdrží informaci o opotřebovaném nástroji, platforma se přesune k dotčenému stroji. Vyložit, odvézt, přivést nový nástroj, vložit jej do stroje – hotovo.

Robot se může naučit obsluhovat obráběcí stroj.

Autonomní mobilní robot v zařízení

Zvláštní výzvou při vývoji tohoto řešení pro automatické nakládání strojů byla komunikace mezi všemi zúčastněnými systémy. „Která data jsou k dispozici, kdy a kde? Největší výzvou pro nás byla rozhraní pro výměnu dat,“ říká Robert Eber. Po několika testech se díky koncentrovanému know-how společností KUKA a HELLER v oblasti automatizace konečně našel vhodný způsob, jak zajistit, aby se mobilní platforma nepohybovala pouze z bodu A do bodu B. Nyní platforma získává potřebné informace v režimu „ad hoc“, které využívá k tomu, aby vždy přesně věděla, co je potřeba dělat.

Mobilní robotika může tuto práci provádět 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a kvalifikovaní pracovníci se mohou plně soustředit na své dovednosti a činnosti s větší přidanou hodnotou.

Steffen Günther, Global Business Development Manager ve společnosti KUKA

Flexibilita pro uživatele

V pilotním projektu měl být splněn ještě jeden požadavek. „Chtěli jsme v co nejmenší míře změnit ruční provoz,“ říká Eber. „Co to znamená: Pracovník by měl mít i nadále možnost vkládat nástroje a spravovat data, pokud by to bylo nutné.“
Flexibilní a automatizované: Mobilní roboty dokážou nejen přepravovat obrobek, ale také převzít osazení stroje nástroji.

Požadavky zákazníků na roboty na obráběcím stroji

Projekt je dokončen, proveditelnost byla zjištěna: Komunikace funguje a stroje nyní mohou být osazovány nástroji jak člověkem, tak i roboty. „Nyní budeme sledovat trh a jsme připraveni posunout se na další úroveň a reagovat na dotazy zákazníků,“ zdůrazňuje Eber. I pro společnost KUKA to byl první velký projekt zahrnující mobilní robotiku v oblasti automatizace obráběcího stroje. Steffen Günther je přesvědčen, že se tak vyrovná s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a zároveň posílí průmyslové podniky. „Mobilní robotika může tuto práci provádět 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a kvalifikovaní pracovníci se mohou plně soustředit na své dovednosti a činnosti s větší přidanou hodnotou.“ Základní kámen byl položen, první zákaznické projekty a nabídky jsou již na světě díky spolupráci s firmou HELLER. Nyní nastal čas integrovat perspektivní projekt do výrobních hal jiných výrobců nástrojů.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.