Vyberte si svou polohu:

Země

KMR iiwa

Autonomní robot KMR iiwa je určen pro HRC a je mobilní. V jednom systému jsou sloučeny silné stránky citlivého robota LBR iiwa lehké konstrukce s mobilní a autonomní plošinou. KMR iiwa není vázán na jedno místo a je vysoce flexibilní – ideální předpoklad pro požadavky Industrie 4.0.


KMR iiwa: autonomní a maximálně flexibilní

KMR znamená KUKA Mobile Robotik. KMR iiwa je kombinace citlivého robota LBR iiwa lehké konstrukce a mobilní, autonomní plošiny. Jak již prozrazuje jeho název a jednotlivé součásti, vyznačuje se KMR iiwa vysokou mobilitou a flexibilitou.

Výrobní procesy se permanentně proměňují. O to víc přizpůsobivější musí být mobilní robotické systémy. Maximální pohyblivost a autonomní způsob práce podstatně optimalizují Vaši výrobu.

KMR iiwa
Bezpečná HRC díky sedmi kloubovým momentovým senzorům LBR iiwa a laserovým skenerům na plošině.

Výhody KMR iiwa

Kombinovatelné: Navrhněte si vlastní individuální kompletní řešení. Modulární systém KMR iiwa nabízí mnoho možností kombinací robotických technologií, mobilních plošin a průmyslových součástí.

Citlivý: Sedm speciálních kloubových momentových senzorů na každé ose robota lehké konstrukce LBR iiwa z něj dělají vysoce citlivého robota na jeho okolí. Naviguje bezpečně a bez bezpečnostního oplocení – při každém kontaktu z venku se okamžitě zastaví.

Autonomní: Kompletně samostatně navigovat umí díky laserovým skenerům i mobilní plošina. Monitoruje své okolí. Pokud v dráze pojezdu stojí člověk nebo předmět, ihned reaguje.

Pohyblivý: Speciálně vyvinutá kola Mecanum umožňují mobilní plošině všesměrové pohyby a rotaci o 360 stupňů. Kolo se skládá z několika válečků, které jsou uspořádány v úhlu 45 stupňů k ose. Tato maximální pohyblivost zkracuje průběžné doby a snižuje prostoje ve výrobním procesu.

Přesné: I na nejtěsnějším prostoru dosahuje KMR iiwa přesnosti polohování až +/- 5 milimetr.

Inteligentní: S pomocí KUKA.NavigationSolution objede KMR iiwa spolehlivě každou překážku a najde si novou cestu.

Nezávislý: Vozidlo i robot se přímo zásobují elektrickou energií prostřednictvím li-ionových baterií.

Snadná obsluha: KUKA Sunrise Cabinet, multikinematický řídicí systémpro vozidlo a robota usnadňuje obsluhu a používání KMR iiwa v praxi.

Zde autonomní robot KMR iiwa zásobuje pracoviště: 

Citlivý KMR iiwa autonomně naviguje a nepotřebuje žádné bezpečnostní oplocení.

Řešení pro autonomní plošiny: KUKA.NavigationSolution

KUKA.NavigationSolution je naše navigační řešení pro autonomně navigovaná vozidla. Navigace, řídicí systém, správa nebo monitorování: Naše řešení pokrývá všechny požadavky v oblasti Mobility.

Pomocí metody SLAM – zkratka pro Simultánní lokalizaci a mapování – lokalizuje platformu v reálném čase podle dat z bezpečnostních laserových skenerů a senzorů kol v dříve sestavené mapě jeho okolí.

U KUKA KMR iiwa se používá systémový software KUKA Sunrise.OS. Tento software byl vytvořen speciálně pro provoz robotů lehké konstrukce a nabízí inovativní funkce pro programování, plánování a projektování aplikací robotů lehké konstrukce.