Vyberte si svou polohu:

Země

Lassercladden

Laserové navařování

Laserové navařování s práškovými nebo drátovými pomocnými materiály lze použít na opravu, povrstvení proti opotřebení a korozi, jakož i pro výrobu 3D dílů (additive Manufacturing).


Jak funguje laserové navařování?

Při laserovém navařování slouží vysoce výkonný laser jako tepelný zdroj. Při laserovém navařování se vytváří povrchová vrstva roztavením a současným nanášením téměř libovolného materiálu. Pomocný materiál lze aplikovat formou prášku např. jako kovový prášek nebo také pomocí svařovacího drátu. Při laserovém navařování s práškem laser ohřívá obrobek většinou defokusovaným paprskem a lokálně jej roztaví. Zároveň je aplikován inertní plyn, smíchaný s jemným kovovým práškem. V zahřátém místě se kovový prášek roztaví a spojí s povrchem obrobku.

Laserové navařování pomocí drátu je metoda 3D tisku pro výrobu kovových dílů, která je vysoce efektivní z hlediska spotřeby materiálu

Aditivní výroba s přívodem drátu poskytuje výrazné výhody při výrobě geometricky komplexních a velkých dílů.

Navařování laserem: výhody této metody

  • Oprava namísto výměny: Už drobná poškození či běžná opotřebení komplexních a drahých dílů často způsobují značné náklady - dotčené díly je mnohdy nutné kompletně vyměnit. Z tohoto důvodu se vyplácí oprava. Laserové navařování je v této souvislosti optimální metodou.
  • Funkcionalizované povrchy: Široká škála materiálů umožňuje při laserovém navařování optimální přizpůsobení povrchu dané funkci, např. pro ochranu proti opotřebení a korozi.
  • Generativní výroba dílů nebo funkčních prvků se čím dál více používá v oblasti průmyslové výroby. U velkých konstrukčních dílů, jako např. turbínových částí, vede připevnění funkčních prvků pomocí laserového navařování prášku k výrazným úsporám při výrobě. Samotná metoda nevyžaduje žádné další nástroje a umožňuje tak jednoduchou manipulaci.
  • Nízký vstup tepla do oblasti svařování: Prodleva zůstává v rámci úzce stanovených tolerancí a struktura skladby nanášeného materiálu splňuje či převyšuje u řady aplikací požadavky kladené na originální díly. Navařování laserem tak umožňuje nižší vstup tepla a vysokou kvalitu.

Automatizované laserové navařování

KUKA vám nabízí individuální řešení a jakýkoli druh výrobní technologie pro laserové navařování – počínaje modulární robotickou buňkou až po plně automatizované zařízení, a to i ve spojení s jinými spojovacími technologiemi.

Laserové zpracování materiálu laserovým svařováním prášku

Laserové navařování prášku v kompaktní buňce od společnosti KUKA

Laserové navařování: Hybrid Additive Manufacturing

Objevte řešení hybridní a aditivní výroby od společnosti KUKA. Cílem projektu ProLMD je průmyslová realizace hybridního výrobního procesu pomocí laserové technologie. Robot Quantec KR 90 HA nanáší po jednotlivých vrstvách nové struktury na běžně vyráběné základní díly. Díky použití vláknem vedeného systému zůstává robot téměř neomezeně ve své pracovní zóně. Je tak možné pružně reagovat na geometrii a velikost dílů, a to i v případě výroby v malých sérií. Další výhody přináší vývoj lokálně integrovaného systému ochranného plynu, který se používá jen v případě potřeby. Tento systém je doplněn o nové laserové obráběcí hlavy, které pracují s drátem i práškem coby přídavným materiálem, a také o systém počítačem podporované výroby (Computer-Aided-Manufacturing - CAM) vhodný pro hybridní výrobu. V rámci projektu ProLMD je předmětem výzkumu několik přídavných materiálů pro vývoj vysoce účinné metody laserového navařování materiálu.

Laserové navařování: Hybrid Additive Manufacturing