KUKA.ServoGun

Softwarová technologická sada KUKA.ServoGun je softwarový doplněk, který umožňuje řízení bodových svařovacích kleští pomocí elektrického servomotoru. Díky tomu můžete využívat přídavné osy řídicího systému robotu pro řízení servokleští.

KUKA.ServoGun je základem pro další softwarové dodatečné doplňky, jako je KUKA.RoboSpin nebo KUKA.EqualizingTech, a je možno jej volitelně přidat k řídicímu systému KR C4. KUKA.ServoGun umožňuje odporové bodové svařování s elektromotorem poháněnými svařovacími kleštěmi. S tímto softwarem získáte osvědčenou metodu pro automatické odporové bodové svařování plechů.

Způsob funkce softwaru

KUKA.ServoGun umožňuje automatické řízení svařovacích kleští a funguje následujícím způsobem: 

Robot nejprve najede na naučený svařovací bod s regulací polohy. Dříve, než kleště dosednou na obrobek, zpomalí na definovanou kontaktní rychlost. Následně je aplikována síla v předepsané cílové výši nad kalibrovanou pozicí.

Pokud je použit senzor, přepne řídicí systém robotu ještě během pohybu z regulace polohy na regulaci síly, jakmile je dosažen práh sepnutí. Kleště pak stlačí obrobek v regulaci síly tak, až je dosažena svařovací síla. Je vydán signál pro zahájení svařování a během procesu svařování je síla na kleštích regulována konstantně.

Poté je bod svařen. Během tohoto procesu svařování měří snímač síly vznikající sílu na kleštích a předává výsledek měření řídicímu systému robota. Pokud dá časovač svařování signál pro ukončení svařování, přepne řídicí systém robota opět na regulaci polohy a kleště se otevřou.

Vaše výhody s KUKA.ServoGun

Snadno nainstalovaný

Díky průvodci pro uvedení do provozu je možno KUKA.ServoGun snadno konfigurovat. Základní funkce můžete ovládat úplně jednoduše pomocí stavových tlačítek. Po uvedení do provozu můžete díky detailní dokumentaci pro přejímky zlepšit diagnostiku a protokolování.

Flexibilně použitelný

Pomocí KUKA.ServoGun můžete používat všechny servomotory na trhu, které jsou kompatibilní s řídicími systémy KUKA. Ucelený koncept ovládání umožňuje inline formuláře pro všechny aplikace. Navíc software nabízí volně konfigurovatelné připojení svařovacího timeru a četné možnosti rozšíření. Efektivní síla svařovacích kleští je nezávislá na gravitaci, stárnutí a teplotě.

Efektivní kalibrace

Software umožňuje automatickou kalibraci síly pomocí externího senzoru síly podporovaného řídicím systémem, který je provozován na standardním rozhraní seřizovacího senzoru. Procesy běžící na pozadí, jako je manipulace robotu během stacionárního frézování čepiček, navíc zajišťují vyšší efektivitu procesů.

Precizní kompenzace

Novým mechanismem řízení síly dosáhnete pomocí KUKA.ServoGun vyšší přesnosti síly. To zajišťuje vyšší kvalitu, vyšší přesnost a odolnost vůči vnějším vlivům. 

KUKA.ServoGun: Varianty a volitelné možnosti 

V technologické sadě KUKA.ServoGun jsou k dispozici dvě varianty technologie: Jednak KUKA.ServoGun FC (v současné době k dispozici pouze u společnosti KUKA) pro použití elektrických servomotorů s integrovaným snímačem síly a KUKA.ServoGun TC, u které jsou použity elektrické servomotory s režimem točivého momentu řídicího systému robotu. Tyto dvě varianty tak pokrývají různé aplikace.

KUKA.ServoGun FC je vhodný pro:

  • obtížně spojovatelné kombinace plechů, jako jsou vysoce pevnostní slitiny, kovy se silným povrstvením a jiné mimořádné materiály,
  • obtížně svařitelné sloučeniny materiálů a spojovací aplikace s vysokými požadavky na kvalitu

KUKA.ServoGun TC je vhodný pro:

  • snadno spojovatelné kombinace plechů,
  • snadno svařovatelná složení materiálů
OK

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.