Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA.SeamTech

Oba softwarové doplňky KUKA.SeamTech Tracking a Finding jsou určeny pro provoz inteligentních triangulačních laserových senzorů na robotu. Umožňují nalezení a sledování svarů pro aplikace laserového svařování a svařování v ochranné atmosféře.


KUKA.SeamTech Tracking a KUKA.SeamTech Finding

Aplikační software KUKA.SeamTech Tracking a KUKA.SeamTech Finding je možno volitelně přidat k řídicímu systému robota KR C4. Pomocí inteligentního triangulačního senzoru může robot s KUKA.SeamTech Finding provádět vyhledávání konstrukčních dílů a svarů před svařováním a pomocí KUKA.SeamTech Tracking sledování hran a svarů během svařování.

Výhody KUKA.SeamTech

Plynulá komunikace mezi senzorem a řídicím systémem

KUKA.SeamTech Finding a Tracking jsou doplňky pro ovládání a programování inteligentních triangulačních senzorů prostřednictvím ethernetu – v případě SeamTech Tracking dokonce s výkonným protokolem v reálném čase.

Snadné programování pomocí programovacích pomůcek KUKA

Aplikační programování příkazů senzorů robotu se provádí obvyklým způsobem pomocí přehledných a rychle programovatelných inline formulářů. Užitečná jsou přitom také stavová tlačítka, která umožňují rychlé ovládání robota a funkcí senzorů.

Flexibilně kombinovatelné technologické sady

KUKA.SeamTech Finding a Tracking jsou samostatné technologické sady a je možno je kombinovat s jinými volitelnými možnostmi, například s ArcTech Basic, ArcTech Advanced, LaserTech nebo GlueTech.

KUKA.SeamTech Tracking

Pomocí KUKA.SeamTech Tracking může robot se senzorem výrobců SERVO-ROBOT Inc., Meta Vision Systems Inc. nebo Scansonic MI GmbH provádět sledování hran a svarů. Díky mimořádně výkonnému ethernetovému rozhraní pracujícímu v reálném čase firmy KUKA může systém senzorů bez problémů provádět velmi přesnou korekci dráhy robotu, jak při typických rychlostech svařování pro MIG/MAG a WIG svařování, tak i při velmi vysokých rychlostech svařování při laserovém svařování.

Sledování svarů je možno naprogramovat pomocí samostatných inline formulářů vhodným způsobem pro každou svařovací aplikaci, například letmo nebo s přesným zastavením. Dále SeamTech Tracking nabízí také speciální povely pro dynamické hledání začátku a konce svaru. Robot tak může samostatně přizpůsobovat pozici a délku svaru v závislosti na svařovaném dílu.

KUKA.SeamTech Finding

Senzory výrobců SERVO-ROBOT Inc. a Meta Vision Systems Inc. je možno pomocí KUKA.SeamTech Finding provozovat na jednom robotu. Velká výhoda hledání dílů nebo svarů pomocí inteligentních liniových laserových senzorů spočívá v tom, že mohou během jednoho měření snímat více informací o geometrii dílu.

Na základě nasnímané geometrie dílu může software KUKA.SeamTech Finding velmi rychle vypočítat posun anebo přetočení dílu, svaru nebo jednotlivých bodů dráhy. Prostřednictvím těchto výpočtů může programátor v programu robotu maximálně flexibilně aktivovat a deaktivovat korekci, která může být až 6D. Tímto způsobem je možno díl zpracovávat co nejoptimálněji a procesně bezpečně.