Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA.PLC mxAutomation

Nativní programovací rozhraní zjednodušují programování a integraci robotů KUKA do vaší strojní sestavy. Náš řídicí software KUKA.PLC mxAutomation je ideální pro veškerá připojení.


S řídicím softwarem KUKA.PLC mxAutomation mohou externí řídicí systémy se zabudovaným PLC KUKA ovládat roboty na úrovni elementárních pohybových příkazů. To umožňuje snadným způsobem realizovat zákaznicky přívětivý, centrální koncept ovládání pro roboticky řízené výrobní stroje.

Přitom jsou nadále k dispozici vynikající kinematické a bezpečnostně relevantní funkce řídicího systému KUKA KR C4. Neboť překladač příkazů mxAutomation řídicího systému KR C4 předává povely PLC plánování dráhy, které uvádí robota do pohybu s obvyklou přesností a spolehlivostí.

KUKA.PLC mxAutomation ve vzájemné souhře se systémem SINUMERIK

Použití řídicího softwaru KUKA.PLC mxAutomation znamená vyšší flexibilitu a efektivitu vašich procesů. 

Výhody KUKA.PLC mxAutomation  

Snadné programování

Při použití KUKA.PLC mxAutomation potřebuje uživatel minimální znalosti programování robotů. S použitím funkčních modulů je možné ovládání robotu KUKA pomocí povelů v rámci běžného programovacího prostředí PLC.

Vysoká flexibilita

Pokud se změní požadavky ve výrobě, je možno pomocí ovládání založeného na mxAutomation kdykoliv realizovat odpovídající změny, popř. rozšíření. Pro zpracování nových sérií dílů nebo dodatečných úloh je nabídnuta flexibilita umožněná použitím robotu v prostředí, na které je uživatel zvyklý.

Certifikováno podle PLCopen

Jako první výrobce robotů splnila společnost KUKA se softwarem KUKA.PLC mxAutomation 2.1 požadavky organizace PLC Open a byla proto certifikována podle „PLCopen Motion Control Part 4“. Zákazník má k dispozici přístupové funkce předdefinované společností KUKA. 

Uchopování pohyblivých obrobků

Připojením KUKA.PLC mxAutomation na KUKA.ConveyorTech jsou roboty schopny, uchopovat pohybující se obrobky. Pohyby robotů jsou aplikačním softwarem přizpůsobovány pohybu montážních linek a dopravníkových pásů. Použitím systému KUKA.VectorMove je možno robota nastavit vektorově na "měkký" mód, aby bylo usnadněno odebírání dílů ze vstřikovacích strojů a strojů pro tlakové lití.

Jednoduchý řídicí systém

Propojení řídicího systému robota a stroje pomocí KUKA.PLC mxAutomation umožní snadnou integraci robotů KUKA do stávajících koncepcí ovládání. Robota je tak možno ovládat prostřednictvím běžného rozhraní člověka a stroje. Dobrým příkladem integrace je začlenění robotu KUKA do systému Sinumerik na bázi mxAutomation pro S7 nabízené společností Siemens®.

Velké portfolio podporovaných dodavatelů PLC

Systém KUKA.PLC mxAutomation je připraven na použití v Evropě, Asii a Americe a podporuje následující externí systémy řízení:

V rámci KUKA.PLC mxAutomation 2.0:

 • Siemens
  • SINUMERIK (Run myRobot)
  • SIMATIC
  • STEP 7 V5.4, S7-300 a S7-400
  • STEP 7 (TIA Portal), S7-300 a S7-400
  • STEP 7 (TIA Portal), S7-1500
 • CoDeSys
 • AllenBradley
 • LabView


Noví partneři s verzí 2.1:

 • Beckhoff (sériový stav polovina roku 2016)
 • Schneider-Electric
 • B&R
 • Siemens
  • TIA-Portal (SIMATIC)
  • SIMOTION
KUKA.PLC mxAutomation podporuje velkou řadu dodavatelů PLC.

Systémové předpoklady pro KUKA.PLC mxAutomation

Systémové předpoklady jsou závislé na použitém PLC.

We are using Cookies

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie