Vyberte si svou polohu:

Země

Robot cells and a PLC controller with a simple display

KUKA.PLC mxAutomation

KUKA.PLC mxAutomation je univerzální rozhraní PLC s certifikací PLCopen. Můžete je použít k programování a ovládání všech důležitých funkcí robota přímo ve svém známém řídicím prostředí.


Bezproblémová integrace robota začíná hladce integrovaným řídicím systémem

Robotika od společnosti KUKA dokonalým způsobem zapadne do vašeho výrobního prostředí. To zaručujeme širokým portfoliem výrobků, rozsáhlým know-how v oblasti procesů a integrace a v neposlední řadě ideálním softwarem.

Jednoduché rozhraní mezi člověkem a strojem 

KUKA.PLC mxAutomation umožňuje vašim zaměstnancům porozumět, ovládat a programovat robotiku, aniž by museli opustit své známé řídicí prostředí.

Všechny důležité funkce KUKA.SystemSoftware (KSS) jsou dostupné přímo ve stávajícím PLC (Programmable Logic Control - programovatelný logický automat) zařízení. Řídicí systém robota nadále řídí pohyby a veškeré bezpečnostní funkce.

Komunikace mezi robotikou a PLC není žádná jednosměrka. Stejně jako jsou příkazy odesílány na adresu robota, jsou diagnostické a stavové informace předávány zpět do řídicího systému.

KUKA.PLC mxAutomation: Když člověk a stroj mluví stejnou řečí

Společně s firmou Bosch Rexroth vyvinula společnost KUKA software KUKA.PLC mxAutomation: software, který standardizuje nejrůznější prostředí. Bosch a KUKA nyní mluví stejnou řečí.

Ekonomické výhody integrace PLC pomocí KUKA.PLC mxAutomation

Integrace PLC s rozhraním mxAutomation nabízí mnoho ekonomických výhod. Ty představují cenný příspěvek k nižším jednotkovým nákladům, efektivnější výrobě a tím i konkurenční výhodě v průmyslu. 
 • Větší úspora času

  • Při konfiguraci
  • Při uvedení do provozu
  • Při adaptaci na nové výrobní procesy
 • Zjednodušená obsluha

  • Během konfigurace
  • Při programování PLC
  • Integrace robotů bez specifického know-how v oblasti programování
 • Plynulá integrace

  • Použití ve známém řídicím prostředí
  • Méně chyb díky předdefinovaným blokům a sekvencím
  • Vyšší efektivita díky centrálnímu programování
 • Kompatibilita

  • Snadná integrace do stávajících řídicích systémů strojů
  • Vhodné pro všechny dodavatele PLC
  • Zajištění pohybových algoritmů a bezpečnostních funkcí

Optimální integrace robota s pomocí PLC mxAutomation 

Rozhraní vytváří jednoduchou integraci nových aplikací do probíhajících procesů

Soukromý pivovar Christian Fiedler ze saské obce Oberscheibe s 18 zaměstnanci vyrábí velmi úspěšně prémiová piva s využitím starého dobrého německého pivovarského umění. Robot KUKA paletuje těžké přepravky na pivo a usnadňuje tak práci zaměstnanců. Díky softwaru KUKA.PLC mxAutomation lze tuto automatizační technologii také jednoduše digitálně integrovat do probíhajících procesů. Software umožňuje rychlé uvedení do provozu, programování a diagnostiku pomocí PLC.
mxAutomation ovšem nekončí u potravinářského průmyslu a podporuje robotické systémy v jejich úkolech, například při řízení systému pro paletizaci pivních přepravek.

Technické silné stránky KUKA.PLC mxAutomation


Jednoduché centrální programování

Při použití KUKA.PLC mxAutomation nepotřebuje uživatel žádné specifické znalosti v oblasti programování robotů. S použitím funkčních modulů mxAutomation je možné ovládání robotu pomocí povelů v rámci běžného programovacího prostředí.

Certifikováno podle PLCopen

Jako první výrobce robotů splnila společnost KUKA se softwarem KUKA.PLC mxAutomation požadavky organizace PLCopen a byla proto certifikována podle „PLCopen Motion Control Part 4“

 

Vysoká flexibilita

Pokud se změní požadavky ve výrobě, je možno pomocí ovládání založeného na mxAutomation kdykoliv realizovat odpovídající změny nebo rozšíření. Pro zpracování nových sérií dílů nebo dodatečných úloh je uživateli nabídnuta flexibilita umožněná použitím robotu v prostředí, na který je zvyklý.

Jednoduchý řídicí systém

Propojení řídicího systému robota a stroje umožní snadnou integraci robotických zařízení do stávajících koncepcí ovládání. Robotiku tak lze ovládat pomocí známého rozhraní HMI (Human Machine Interface).

Alternativou k KUKA.smartPAD je možnost krokování, učení a programování průmyslových robotů pomocí zákaznicky specifického Teach Pendant.

Uchopení pohyblivých obrobků

Připojením KUKA.PLC mxAutomation na KUKA.ConveyorTech jsou systémy schopny, uchopovat pohybující se obrobky. Pohyby jsou aplikačním softwarem přizpůsobovány pohybu běžících a dopravníkových pásů.

Použitím systému KUKA.VectorMove je možno rameno robota nastavit vektorově měkce, aby bylo usnadněno odebírání dílů ze vstřikovacích strojů a strojů pro tlakové lití.

Integrací volitelného doplňkového balíčku KUKA.LoadDataDetermination je prostřednictvím mxAutomation možné jednoduché a přesné stanovení dat zatížení.

S volitelným doplňkovým balíčkem KUKA.SafeVelocityMonitoring je možné sledovat robotické systémy bezpečnou rychlostí. To zjednodušuje uvedení do provozu a ruční pohyb v externě ovládané buňce.

Z praxe pro praxi

Dobrý příklad integrace nabízí Siemens® se začleněním mxAutomation do světa Sinumerik/Simatic. Díky výsledným produktům „RunMyRobot Handling“ a „SIMATIC Robot Integrator“ je integrace robotů snadnější než kdykoli předtím.

V oblasti vstřikování se hojně využívá hluboká integrace „robotů ENGEL® easix“. Nabízí konzistentní obslužnou logiku pro větší komfort, bezpečnost a efektivitu. Řízení robotů ENGEL easix je kompletně a hladce integrováno do řídicích systémů vstřikovacích lisů značky ENGEL.

Integrace BOSCH® nexeed automation control plus se používá pro globální harmonizaci aplikací v rámci Průmyslu 4.0.

Jste výrobcem zařízení? Pak se nyní staňte partnerem mxAutomation!

Jako partner můžete také využít KUKA.PLC mxAutomation jako řešení pro obsluhu svých strojů a robotů.
Bezprostředně po své úspěšné registraci na my.KUKA budete mít přístup k velkému množství funkcí. Po ověření účtu získáte navíc informace a výhody podle vašich potřeb a požadavků. Tento proces zvyšuje bezpečnost vašeho individuálního přihlášení a může trvat několik dní.