Vyberte si svou polohu:

Země

Proč inteligentní bezobslužné transportní systémy představují revoluci v budoucnosti výroby

Intralogistika a výrobní linky se musí rychle a efektivně přizpůsobit novým požadavkům. Inteligentní intralogistická řešení síťově propojují bezobslužná transportní vozidla (FTF/AGV), primární řídicí systémy a výrobní systémy s dalšími komponentami výroby jako průmyslovými roboty, aby byla zajištěna přeprava dílů optimální cestou.


Inteligentní intralogistická řešení: Klíč k flexibilitě a škálovatelnosti

Pokud jde o perspektivitu Vašich výrobních procesů, inteligentní intralogistická řešení jsou nyní velmi žádaná: autonomní transportní systémy, které pomocí primárního řízení na bázi Al propojují Vaši výrobu inteligentním způsobem, jakož i mobilní roboty, tedy bezobslužná transportní vozidla (FTF/AGV), která jsou vybavena robotickým ramenem. Umožňují obzvlášť pružné použití ve výrobním prostředí a spolehlivě spolupracují s člověkem a stroji.

KUKA omniMove pro společnost Airbus

Nepřetržitý výrobní proces není v moderních výrobních prostředích žádnou výzvou. Jsou-li ovšem obráběné jednotlivé díly až 90 tun těžké a 15 metrů dlouhé, mají i zkušení odborníci na intralogistiku své potíže.

To ovšem neplatí pro odborníky firmy KUKA. Pro výrobce letadel Airbus došlo na bázi mobilní těžkotonážní platformy KUKA omniMove k realizaci výrobní linky, jedinečné v letecké technice, díky níž lze obrovské díly pro Airbus A380 polohovat na milimetry přesně – a to bezpečně a spolehlivě.

Mobilní transportní plošina KUKA omniMove v akci ve společnosti Airbus.

Flexibilní a bezobslužná intralogistická řešení pro Mercedes-Benz

Ve výrobním závodě Mercedes-Benz Türk ve městě Aksaray se při montáži různých kabin řidiče nákladních vozidel používají bezobslužná transportní vozidla firmy KUKA.

Celkem sedm volně navigovaných, mobilních plošin typu KMP 1500 spojuje jednotlivé výrobní stanice v montážní lince. Nový bezobslužný transportní systém zaručuje efektivní využití prostoru, maximální procesní spolehlivost na všech úrovních výroby a maximální rozmanitost variant.

 
Flexibilní a bezobslužné intralogistické řešení v montážním závodě nákladních vozidel Mercedes-Benz Türk ve městě Aksaray

Použití flexibilních a bezobslužných intralogistických řešení je velkou výhodou zejména pro zákazníky, kteří svůj výrobní prostor využívají maximálně efektivně a mají v úmyslu na tento účel vynaložit co nejméně finančních prostředků.

Michael Jürgens, Head of KUKA AGV Solutions

Mobilní robotika bez limitů

Hnací technologie KUKA omniMove pracuje i pod velkým tlakem s maximální přesností.

Inovativní kola Mecanum totiž zvládají všesměrový pojezd a umožňují tak ničím neomezenou manévrovatelnost v každém směru, včetně otáčení kolem vlastní osy.

To Vám zajišťuje téměř neomezené možnosti pohybu.

 

Kola Mecanum u transportních vozidel KUKA.

„Dosáhli jste svého cíle" – pomocí inteligentního navigačního softwaru

Různé mobilní kinematiky a roboty, které dosahují svého cíle spolehlivě a bezpečně i v komplexních výrobních prostředích? Které mezi sebou komunikují a pružně reagují na jakékoli změny prostředí? To zní dobře – a ve společnosti KUKA to už dávno není jen hudba budoucnosti.

Navigační software KUKA.NavigationSolution umožňuje autonomní pojezd mobilním robotům i transportním systémům. V této souvislosti je pomocí metody SLAM vytvořena mapa prostředí, jež zajišťuje, aby mobilní robot bezpečně dosáhl svého cíle.

Poznejte způsob fungování navigačního softwaru KUKA na videu.

Uvítejte budoucnost mobilní robotiky

Mobilní řešení v oblasti automatizace budou i v následujících letech patřit k nejdůležitějším klíčovým faktorům pro chytrou výrobu a dopravníkovou techniku budoucnosti.

Mobilní roboty bude možné přizpůsobit ještě snadněji. Inteligentní, mobilní robotické systémy budou na základě přidávání modulárních komponent umožňovat ještě více aplikací na stejné mobilní plošině a tak zaručovat trvale udržitelnou optimalizaci produktivity a efektivity.

Zjistěte více o rozmanitých funkcích mobilních robotů.

Nejmodernější technologie akumulátorů a vyšší hustota energie pro více mobility. U baterií a bateriových systémů směřuje vývoj k větší kapacitě při výrazně menších konstrukčních rozměrech. Očekává se, že akumulátory budou v blízké budoucnosti disponovat dvojnásobnou hustotou výkonu při pouhé čtvrtině náročnosti na prostor.

Konkrétně to znamená, že mobilní roboty a bezobslužné transportní systémy budou při stejné velikosti disponovat značně vyšším dosahem, aby svou práci dokázaly vykonávat po podstatně delší časové období.

Mobilní robotika bude navíc kompaktnější, inteligentnější a agilnější. Hospodárnost a počet oblastí použití mobilních robotů se v důsledku technického pokroku v hustotě výkonu akumulátorů výrazně zvýší.

Optimalizovaná senzorová technika umožňuje bezpečné pracování v ještě větším počtu oblastí použití.

Roboty komunikují spolehlivě a bezdrátově nejen mezi sebou, ale prostřednictvím správce flotily také se senzory a mobilními koncovými zařízeními pevně instalovanými v jejich aplikačním prostředí.

Tímto způsobem je možná ještě větší flexibilita a funkčnost v autonomním provozu v inteligentní výrobě a intralogistice.

Optimalizovaná senzorová technika umožňuje vysoce přesné polohování pomocí kamery, spolehlivé rozpoznání nákladu i řízení dopravníkové techniky.

Mobilní řetězec hodnot v matrici

Zvládání výrobních kapacitních špiček a kompenzace nedostatku surovin, výroba více variant produktu v různých množstvích kusů a také výroba v malých sérií s hospodářským ziskem – výzvy stále rostoucích stupňů individualizace lze v mnoha odvětvích optimálně zvládat pomocí flexibilní matricové výroby.

Autonomně pracující bezobslužné transportní systémy (FTS/AGV) zajišťují potřebnou separaci výroby a intralogistiky. Transportní cesty a úkoly je možné rychle a jednoduše přizpůsobovat a měnit.

Mobilní roboty ve výrobě se vyplácejí

Mobilní řešení v oblasti automatizace zvyšují flexibilitu výroby a umožňují trvale udržitelnou optimalizaci hospodárnosti.


 • Maximální efektivita

  Vzájemně dokonale sladěné autonomní transportní systémy umožňují vysoce efektivní výrobní zařízení.

 • Plynulá integrace

  Všechna hardwarová a softwarová řešení díky flexibilním rozhraním dokonalým způsobem zapadají do již existujících ekosystémů.

 • Maximální flexibilita

  Flexibilní řešení v oblasti automatizace a inteligentní navigační systémy na bázi SLAM umožňují bezprostřední reagování na měnící se požadavky.

 • Modulární koncepce

  Od nosnosti až po komplexitu pracovních úkolů – díky modulární konstrukci lze flotilu za provozu vybavit dalšími mobilními systémy.

Naše mobilní roboty – Váš náskok v mobilitě

V podobě inteligentních mobilních řešení v oblasti automatizace vytváří KUKA spolehlivý základ pro efektivní, flexibilní výrobu budoucnosti:

KMR iiwa: Připravený na velké výzvy

Autonomní robot KMR iiwa je určen pro HRC a je mobilní. Slučuje silné stránky citlivého robota LBR iiwa lehké konstrukce s mobilní a autonomní plošinou.