Vyberte si svou polohu:

Země

Služby pro digitální transformaci

Digitální služby KUKA nabízejí řešení šitá na míru pro specifické požadavky chytré továrny. Od simulace zařízení a robotů přes monitorování a individuální vyhodnocování dat až po podporu: doprovázíme vás a podporujeme vás našimi digitálními službami, a tím zprůhledníme a zefektivníme vaši výrobu.


Komplexní a efektivní

Nezáleží na tom, zda jde o plánování zařízení, uvádění do provozu a monitorování, optimalizaci probíhajících operací nebo aktivní podporu: naše digitální služby pokrývají všechny fáze hodnotového řetězce.

Se správnými službami můžete optimalizovat své parky robotů a také správu, údržbu a zabezpečení svých zařízení. Zajišťují okamžité odhalení chyb a jejich efektivní nápravu. Kdykoli budete dostávat důležitá upozornění, můžete získat jasný přehled a v případě potřeby přistupovat na dálku. A v neposlední řadě zvýšíte efektivitu, protože správnou službou můžete zajistit produktivitu svého systému, odhalit potenciál pro zlepšení a zvýšit tak celkový výkon.

Portfolio KUKA pro vše, co souvisí s digitálními službami

Naše portfolio zahrnuje všechny oblasti Customer Journey (zákaznické cesty)

Roboty ve středu pozornosti – s pomocí KUKA iiQoT

KUKA iiQoT je naše centrální platforma IIoT („Industrial Internet of Things“) pro všechny roboty: nepřetržitě zaznamenává všechna stavová data, ať už z hardwaru, softwaru nebo řídicího systému. Společnosti jsou tak vždy dobře informovány o svém parku robotů, ale také o stavu a účinnosti každého jednotlivého robota. Na individuálně přizpůsobitelných řídicích panelech lze problémy včas identifikovat a rychle vyřešit. Při tom pomáhá integrace do softwarového prostředí KUKA. Správou zařízení, push notifikacemi, správou údržby a monitorováním stavu lze již dnes dosáhnout výrazného zvýšení efektivity provozu zařízení. Odborné znalosti dceřiné společnosti IoT Device Insight jsou využívány k poskytování nejmodernějšího softwaru a vytváření maximální přidané hodnoty z dat.

Zjistěte více o KUKA iiQoT.

S pomocí KUKA iiQoT informace vždy rychle po ruce.

Spolehlivost plánování s KUKA.Sim

KUKA.Sim je inteligentní simulační software od společnosti KUKA. S ním mohou společnosti vyvíjet a simulovat aplikace s roboty KUKA ve svých buňkách nebo výrobních zařízeních, a to ještě před uvedením samotného zařízení do provozu. Pohybové sekvence robota naprogramované off-line jsou zobrazovány v reálném čase a jejich doby cyklů jsou analyzovány a optimalizovány. Pomocí funkcí jako jsou kontroly dosažitelnosti a rozpoznávání kolizí můžete zajistit, že budou programy robotů a dispozice pracovních buněk proveditelné.
Data jsou přitom zcela konzistentní: to, co se stane v simulaci, se stane i v realitě. Výhody pro firmy: Novou výrobu mohou nyní nejen lépe a flexibilněji plánovat. Mohou ji také testovat a optimalizovat, a to ještě před uvedením zařízení do provozu. KUKA.Sim tak umožňuje maximální spolehlivost plánování při minimálních nákladech.

Další informace o KUKA.Sim.

Od simulace k realitě: KUKA.Sim umožňuje maximální spolehlivost plánování.

Monitorování pomocí KUKA VCS Monitoring

Pomocí KUKA VCS (Visual Commissioning System) lze optimalizovat výrobní a montážní linky: Monitorovací nástroj zaznamenává a zpracovává automatizované signály z PLC a robotů a přehledně je zobrazuje. Společnosti si tak mohou prohlížet a posuzovat všechny důležité systémové parametry – aby následně provedly vhodné optimalizace.

Díky KUKA VCS jsou komplexní procesy transparentní a ovladatelné.

Síťové propojení s KUKA.DeviceConnector

Roboty KUKA poskytují širokou škálu cenných dat, jako jsou stavová hlášení, profily pohybu nebo diagnostické hodnoty. KUKA.DeviceConnector (KDC) zpřístupňuje tato data rychle a snadno různým aplikacím, ať už jde o digitální produkty a služby KUKA nebo individuální zákaznické aplikace, ať už v cloudu nebo na místě.

KDC přenáší data do strukturovaného, standardizovaného datového modelu OPC UA a komunikuje s Edge nebo cloudem prostřednictvím OPC UA. Může také bez dalšího hardwaru komunikovat přímo s cloudem KUKA nebo s cloudem zákazníka prostřednictvím MQTT (Message Queuing Telemetry Transport).

Informace jsou následně analyzovány a zpracovávány. Lze je například použít pro správu aktiv, komunikaci, odstraňování problémů, sledování stavu nebo diagnostiku. Tímto způsobem mohou společnosti identifikovat a odstranit kritická místa v zařízení, vyhnout se prostojům ve výrobě prostřednictvím monitorování stavu a prediktivní údržby, a zvýšit tak produktivitu celého zařízení.

Ať už jde o stavová hlášení, profily pohybu nebo diagnostické indikátory: KDC poskytuje všechna data.

Podpora od KUKA Remote Service

Jednou z největších výzev ve výrobě jsou prostoje a poruchy zařízení nebo robotů. Jakákoli prodleva při řešení problému stojí peníze. Naši certifikovaní servisní technici ze služby KUKA Remote Service jsou proto vždy rychle po ruce: Díky zabezpečenému a šifrovanému připojení VPN a kompaktnímu KUKA.ConnectivityBox můžete vidět, co se děje přímo na místě instalace. K řídicímu systému máte přístup v reálném čase a extrémně rychle zjistíte, v čem je problém a jak jej opravit. Dlouhá cesta na místo problému nebo zásah na místě již většinou nejsou nutné.

Další informace o naší službě Remote Service.

Remote Service, tj. vzdálená služba je tu vždy pro vás.

Úspora času díky KUKA Xpert

KUKA Xpert je naše digitální znalostní databáze. Servisní technici, projektanti, programátoři, operátoři a technici pro uvádění do provozu zde najdou obsáhlé technické informace, vysvětlení a návody k produktům KUKA, které mohou využít k rychlému a samostatnému řešení mnoha problémů.

Zjistěte více o KUKA Xpert.

Všechny relevantní informace o našich produktech naleznete v digitální znalostní databázi KUKA Xpert.