Vyberte si svou polohu:

Země

S KUKA k chytré transformaci

KUKA spojuje svět strojírenství a inženýrství s digitální transformací průmyslu – a tak v rozhodujícím bodě utváří téma Průmysl 4.0.


Chytrá transformace do digitálního světa

Digitalizace potřebuje průkopníky: Společnost KUKA není pouze proaktivním zdrojem standardů napříč výrobci a průmyslovými odvětvími, ale podílí se také na vývoji platforem, které kombinují reálnou výrobu s příslušnými digitálními strukturami. Vytváříme tak nezbytné podmínky pro otevřenou a komplexní architektury platformy. V tomto kontextu jsme partnery a členy mnoha sdružení a institucí, které prosazují výzkum a technologie, například OPC Foundation (OPC UA), platformy Průmysl 4.0, Open Industry 4.0 Alliance, MindSphere World e.V. a Industrial Digital Twin Association (IDTA).

Taková architektura platformy přináší rozhodující výhody: Například k výrobním datům lze přistupovat kdykoli a prostřednictvím jakéhokoli koncového zařízení. Tímto způsobem lze komponenty a procesy analyzovat, spravovat a podle potřeby upravovat nebo rekonfigurovat s téměř neomezeným výpočetním výkonem. A v neposlední řadě je možné přes internet oslovit zcela nové trhy a regiony a škálovat know-how.

  • Dílna

    Každý přenos dat začíná komponentou ve výrobě: Řídicí systémy a senzorika generují data a předávají je do Edge pomocí specifických protokolů a sběrnicových systémů.

  • Uživatelská rozhraní a aplikace

    Data pro koncové uživatele jsou zpracovávány a přehledně zobrazeny prostřednictvím aplikací a jejich uživatelských rozhraní.

  • Brána Edge Gateway

    Lokální rozhraní mezi fyzickým a digitálním světem: Všechny komponenty Průmyslu 4.0 jsou zde propojeny sítí, data jsou analyzována a zpracovávána v reálném čase a předávána do cloudu v zašifrované podobě.

Dílna a brána Edge Gateway

V digitální továrně začíná každý přenos dat komponentou nebo procesem ve výrobě. Jejich řídicí systémy a senzorika komunikují s jejich periferiemi prostřednictvím specifických protokolů a sběrnicových systémů. Standardizovaným komunikačním protokolem je OPC UA.

Brána Edge Gateway vytváří komunikační rozhraní mezi buněčnou sítí (Operation Technology, OT) a nadřazenou sítí IT (Information Technology). Na úrovni lokální brány Edge jsou informace o reálných věcech (Things) již shromažďovány, konsolidovány, komprimovány a šifrovány.

Brány Edge Gateways můžete snadno integrovat do stávajících výrobních systémů („brownfield“) a propojit je tak s novým digitálním světem. Vzhledem k tomu, že Edge-Layer interaguje mezi Things a cloudem, jsou komponenty zbaveny požadavků na cloudovou komunikaci, jako je bezpečnost, výpočetní výkon, nároky na paměť atd., a zároveň chybí komunikační protokoly kompatibilní s cloudem.

Pro vás jako koncového zákazníka a provozovatele buněk a zařízení je důležité, aby byla přístupnost dat vašich procesů umožněna s minimálně invazivní integrací Edge. Společnost KUKA proto tlačí na standardizaci a zpřístupnění rozhraní, aby vše, co se podílí na výrobě, mohlo komunikovat s cloudem přes stejnou bránu Edge. Společnost KUKA je zapojena do zavedených grémií a propaguje OPC UA jako standardizovaný komunikační protokol.

Deep Dive: Kromě toho se propagují rozšíření TSN (Time Sensitive Networking) pro deterministickou komunikaci v reálném čase prostřednictvím OPC UA a AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) pro cloudovou komunikaci OPC UA. Společnost KUKA navíc čerpá z dlouholetých zkušeností s produkty na Edge pro vzdálenou údržbu a tyto znalosti rozšířila teprve nedávno.
Se svoji nejnovější technologií společnost KUKA přináší revoluci do digitální továrny.

Cloudová vrstva na internetu

Data jsou shromažďována na hraně, předem filtrována a odesílána na platformu internetu věcí (IoT) v souladu s nejnovějšími bezpečnostními standardy. Tuto platformu poskytují zavedení poskytovatelé cloudových služeb, jako je Microsoft Azure nebo Amazon Web Services. To zaručuje moderní bezpečnostní standardy, odolnost a nákladovou efektivitu.
Platforma IoT je pak umístěna na jedné z těchto cloudových infrastruktur a je průběžně vyvíjena s podporou specialisty na IoT Device Insight. Podle potřeby ji lze provozovat na libovolné infrastruktuře, tj. jako privátní nebo veřejný cloud.
Na platformě IoT je nabízena řada služeb: Patří mezi ně základní služby pro ukládání a zpracování dat (Big Data) a také pro správu autentizace a autorizace. Na jejich základě probíhají procesy umělé inteligence, prediktivní údržba a vyhodnocování událostí.
Tato data lze vyhodnocovat v kontextu stroje nebo dokonce celé továrny a obohacovat je o další informace z KUKA Cloud. Provozovatelé zařízení tak mohou získat podrobné informace a využít výsledky k přizpůsobení svých procesů a jejich zefektivnění.

Společnost KUKA má vždy na paměti potřeby středně velkého strojírenství a inženýrství. Proto je naše platforma IoT dostupná pro společnosti ze všech odvětví a lze ji používat napříč trhy. To vám umožní plně se soustředit na klíčové kompetence a získat přístup k zavedeným mikroslužbám.