Vyberte si svoje miesto:

Štát

Online prihlásenie sa na semináre KUKA: program akadémie KUKA College odteraz dostupný globálne

Od septembra 2019 je internetová stránka akadémie KUKA College ako online katalóg dostupná v 23 krajinách. Zákazníci z celého sveta si teraz môžu online vybrať a prihlásiť sa na približne 250 školení o robotoch v 15 jazykoch.

28. novembra 2019


Online prihlásenie sa na školenia o robotoch a semináre KUKA

Akadémia KUKA College ponúka kvalitný program školení, na ktorých sa môžu zákazníci a aj pracovníci zúčastniť podľa individuálnej potreby. V online katalógu si možno pohodlne pozrieť všetky informácie o ponuke kurzov: zákazníci sa môžu informovať o konkrétnych obsahoch seminárov, miestach a termínoch podujatí, účastníckych poplatkoch a dostupnom počte miest. „V súčasnosti ponúkame približne 250 seminárov na rôznych miestach v 23 krajinách a v 15 jazykoch“, vysvetľuje Katja Westphal, projektová vedúca v KUKA College. „Prehľad všetkých kurzov na celom svete si možno pozrieť online a priamo sa na ne prihlásiť – nezávisle od toho, odkiaľ si zákazník prezerá našu internetovú stránku.“

Ideálne vhodné školenia o robotoch pre každú cieľovú skupinu

V Nemecku je internetová stránka akadémie KUKA College dostupná už od začiatku roka 2016. Následne k nej získali prístup európske a neskôr aj väčšina globálnych pobočiek. Prednedávnom bola spustená možnosť online prihlasovania sa na školenia o robotoch v rámci online katalógu aj v Japonsku a Južnej Kórei. Tým pádom došlo nielen ku globálnemu zjednoteniu prihlasovania sa na semináre, ale aj k jeho výraznému zjednodušeniu. Program školení akadémie KUKA College je orientovaný tak na operátorov zariadení a servisných technikov, ako aj na programátorov a konštruktérov: v závislosti od používaného riadiaceho systému a typu robota je k dispozícii ideálne vhodný seminár pre každú cieľovú skupinu. „Spätná väzba od účastníkov školení bola doteraz veľmi pozitívna“, tvrdí Katja Westphal. „Účastníci chvália najmä vysokú kvalitu kurzov, ako aj jednoduchosť používania a prehľadnosť našej internetovej stránky.“

Plánuje sa ďalšie rozširovanie programov školení o robotickej technike

Na základe pozitívnej odozvy plánuje akadémia KUKA College už začiatkom roka 2020 rozšíriť program seminárov o ponuky digitálnej výučby, akými sú napríklad krátke kurzy typu eLearning. Tieto kurzy budú zákazníkom na učebnej platforme KUKA, tzv. „LearnerPortal“, čiastočne poskytované zadarmo. Digitálne obsahy majú pokryť široké spektrum tém od základných školení o robotike až po špeciálne témy, medzi ktoré patrí napríklad premeriavanie nástrojov. Ďalšie informácie o akadémii KUKA College a kompletný program školení o robotickej technike nájdete na KUKA College Portal.