Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Rezerwacja seminariów KUKA online: program KUKA College od teraz dostępny globalnie

Od września 2019 r. oferta internetowa KUKA College jest dostępna w 23 krajach w formie katalogu online. Teraz klienci na całym świecie mogą wybrać i zarezerwować online około 250 szkoleń dotyczących robotów w 15 językach.

28 listopada 2019


Rezerwacja szkoleń dotyczących robotów i seminariów KUKA online

KUKA College oferuje wysokiej jakości program szkoleniowy, w którym udział mogą wziąć klienci – jak również pracownicy – w zależności od indywidualnego zapotrzebowania. W katalogu online można w wygodny sposób wywołać wszystkie informacje dotyczące oferty kursów: klienci mogą zasięgnąć informacji o treściach konkretnych seminariów, miejscach i terminach zajęć oraz o opłatach za uczestnictwo i dostępności miejsc. „Oferujemy obecnie około 250 seminariów w różnych lokalizacjach w 23 krajach i w 15 językach”, wyjaśnia Katja Westphal, kierowniczka projektu w KUKA College. „Wszystkie kursy na całym świecie można przejrzeć online i bezpośrednio zarezerwować – niezależnie od tego, skąd klient odwiedza naszą stronę internetową”.

Dopasowane szkolenia dotyczące robotów dla każdej grupy docelowej

W Niemczech oferta internetowa KUKA College jest dostępna już od początku 2016 r. Następnie udostępniono ją europejskim, a później znacznej części światowych lokalizacji. Od niedawna szkolenia dotyczące robotów można zamawiać również w Japonii i Korei Południowej w katalogu online. Tym samym rezerwacja seminariów nie tylko została globalnie ujednolicona, ale też wyraźnie uproszczona. Program szkoleniowy KUKA College jest skierowany zarówno do operatorów instalacji i techników serwisowych, jak i programistów i konstruktorów: dla każdej grupy docelowej dostępne jest dopasowane seminarium, w zależności od stosowanego układu sterowania i typu robota. „Opinie uczestników szkoleń były dotychczas bardzo pozytywne”, mówi Katja Westphal. „Chwalą oni przede wszystkim wysoką jakość kursów oraz łatwą obsługę i przejrzystość naszej strony internetowej”.

Plan dalszej rozbudowy programów szkoleniowych w zakresie techniki robotycznej

Ze względu na pozytywny odbiór KUKA College planuje już na początku 2020 r. rozszerzyć program seminariów o ofertę szkoleń cyfrowych, jak na przykład krótkie szkolenia online. Są one udostępniane klientom w „LearnerPortal”, platformie szkoleniowej KUKA, częściowo nieodpłatnie. Treści cyfrowe mają obejmować szeroki zakres zagadnień – od szkoleń z podstaw robotyki aż po tematy specjalne, jak na przykład pomiar narzędzia. Więcej informacji na temat KUKA College oraz całego programu szkoleń na temat techniki robotycznej znajduje się w KUKA College Portal.