Vyberte si svoje miesto:

Štát

Silný kolega: Výkonný robot od firmy KUKA pomáhá podniku střední velikosti při paletizaci

Ve společnosti Gopeng Kalsium v Malajsii pomáhá paletizační robot z konstrukční řady KR QUANTEC při paletování pytlů ve výrobě vápencového prášku. Šetří se tím nejen čas, ale navíc se výrazně zvyšuje bezpečnost při práci u výrobce vápencového, hořčíkového a dolomitického vápencového prášku.


Náročná každodenní práce až po uvedení paletizačního robotu KUKA do provozu

Extrémní horko, prach a zejména fyzická námaha – tak donedávna vypadala náročná každodenní práce zaměstnance Bom Bahadura v Malajsii. Ve společnosti Gopeng Kalsium měl za úkol plnit pytle kamenným práškem a stohovat je na palety. Dvanáct mužů pracovalo nepřetržitě ve třech směnách. „V jedné směně jsme ve čtyřech zvládli asi 1200 pytlů, přičemž každý pytel vážil 50 kilogramů“, vzpomíná Bom Bahadur. Nyní ho a jeho kolegy při práci podporuje paletizační robot z konstrukční řady KR QUANTEC PA od firmy KUKA.
Paletizační robot od firmy KUKA zvedá břemena bez velké námahy.
„Nový robot ve stejné době stohuje dvakrát tolik pytlů, tedy celkem 2400“, říká Bom Bahadur. V každé směně je jeden pracovník odpovědný za řízení robotu, ostatní přebírají různé úkoly v technické oblasti.

Optimalizovaná bezpečnost při práci při vyšší výkonnosti

Podnik střední velikosti Gopeng Kalsium používá paletizačního robota s cílem usnadnit pracovníkům práci a dlouhodobě zajistit produktivitu. Mezi hlavní výzvy patří: Řešení by mělo být kompatibilní se stávajícím průmyslovým zařízením a jeho softwarem. „Rozhodli jsme se pro robota KUKA typu KR 180 z konstrukční řady KR QUANTEC PA. Společnost Gopeng Kalsium dosud nedisponovala žádnými automatizovanými procesy. Řešení od firmy KUKA je ideální,protože není komplikované a umožňuje snadnou integraci“, vysvětluje Yivian Ho, Chief Marketing Officer společnosti Smartsense, malajského systémového partnera firmy KUKA, který zodpovídal za integraci paletizačního robota a za realizaci celého zařízení.
Řešení od firmy KUKA je ideální, protože není komplikované a umožňuje snadnou integraci“, vysvětluje Yivian Ho, Chief Marketing Officer společnosti Smartsense, malajského systémového partnera firmy KUKA

Průmysl 4.0 místo náročné fyzické práce

Zaměstnanci společnosti Gopeng Kalsium musí pytle už jen naplnit vápencovým práškem. Místo aby pytle tahali, jednoduše je pokládají na dopravní pás, který je přepravuje k robotu KUKA. Paletizační robot zvedá břemena z dopravního pásu pomocí uchopovacího ramene a pokládá je na připravenou paletu. Senzory na ramenu robota při tom měří poziční a výkonová data v reálném čase a předávají je do počítače zařízení. Tam jsou data uložena do cloudu a následně zpřístupněna pracovníkům pro mobilní zařízení.
Pracovníci už jen pokládají pytle na dopravní pás, který břemena přepravuje přímo k robotu.
Senzorová data paletizačního robotu poskytují informace, které lze snadno přenést do stávajícího softwaru zařízení. Kromě toho je intuitivní uživatelské rozhraní snadno pochopitelné: Stačí jedna hodina zaučování a pracovníci jsou schopni využívat všechny funkce v plném rozsahu.

Člověk a robot spolupracují ruku v ruce

Řešení pomáhá společnosti Gopeng Kalsium na cestě k Průmyslu 4.0“, říká Ho Jan Neng, Technical Director společnosti Smartsense. Cloudové napojení aplikace tak například zajišťuje větší bezpečnost: Na začátku každé směny zaměstnanci kontrolují funkčnost pomocí kontrolního seznamu na mobilním zařízení. Poruchy nebo odchylky je možno zdokumentovat pomocí kamery smartphonu a odeslat servisnímu technikovi prostřednictvím Instant Messengeru. „Pro podniky střední velikosti je inteligentní technika velkým krokem směrem ke koncepci „Smart Factory“ a tím také k větší výkonnosti při stejném stavu potřebného personálu – což je důležitý aspekt pro obstání v mezinárodní hospodářské soutěži.“
Pracovník odečítá senzorová data z paletizačního robotu

Nový robot ve stejné době stohuje dvakrát více pytlů než dvanáct pracovníků předtím – to je velký přínos pro nás všechny.

Bom Bahadur, Gopeng Kalsium

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.