Vyberte si svoje miesto:

Štát

Snímačom riadené robotické aplikácie

KUKA ponúka inovatívne technológie v oblasti citlivej automatizácie pre maximálnu flexibilitu aj v meniacich sa procesných podmienkach – od malých robotov až po roboty s vysokým užitočným zaťažením.


Naučíme vášho robota KUKA vidieť a cítiť

Roboty s integrovanými snímačmi a s riadením v reálnom čase – vďaka rýchlej výmene údajov medzi snímačom a riadením sú roboty schopné reagovať na zmeny v prostredí a určiť dráhu pohybu až počas pohybu. To umožňuje aplikácie, ktoré ďaleko presahujú jednoduché manipulačné úlohy.

KUKA vás podporuje pri vývoji a implementácii vysoko flexibilných automatizačných riešení, ktoré sú o krok vpred pred konkurenciou. Zvýšte flexibilitu a presnosť svojej robotickej automatizácie pomocou know-how priamo od výrobcu.

Priemyselné spracovanie obrazu: Najvyššia presnosť a rýchlosť vďaka senzorom riadenému riadeniu priemyselných robotov v reálnom čase pre aplikácie pick-and-place

Rozpoznávanie komponentov prebieha prostredníctvom integrovanej kamery alebo vlastného systému spracovania obrazu.

Softvér na priemyselné spracovanie obrazu

Chceli by ste, aby bol váš robot riadený kamerovým systémom, alebo by ste chceli kontrolovať či merať svoje konštrukčné diely? KUKA ponúka riešenia pre celé spektrum priemyselného spracovania obrazu, od kontroly kvality cez 2D pick & place až po komplexné uchopenie voľných predmetov v krabiciach.

Okrem technológií KUKA pripájame k vášmu systému cez rozhrania vyrobené na mieru aj snímače a kamerové systémy tretích strán.

Silovo-momentová senzorika (KMS): Priemyselné roboty pracujú s citom vďaka navádzaniu robotov pomocou snímačov

Silovo-momentová senzorika (KMS): Priemyselné roboty pracujú s citom vďaka navádzaniu robotov pomocou snímačov

Silovo-momentová senzorika pre priemyselné roboty KUKA

Pracujete s citlivými konštrukčnými dielmi alebo potrebujete definované spojovacie prostriedky? Naučíme vášho robota cítiť! Na riešenie vašich aplikácií citlivého spájania, od haptického testovania až po úlohy spracovania materiálu riadené silou, ponúkame hardvérové a softvérové služby z jedného zdroja. Podporujeme vás pri pripájaní vami dodanej silovo-momentovej senzoriky k vášmu robotu KUKA pomocou softvéru KUKA.ForceTorqueControl.

Okrem toho pomocou softvéru KUKA.RobotSensorInterface pripojíme k vášmu riadeniu KUKA rôzne meraciu senzoriku, ako napríklad snímače vzdialenosti. Okrem toho vám náš odborný personál pomôže pri programovaní vašej aplikácie riadenia v reálnom čase a poskytnú vám cenné rady, ako optimálne realizovať vašu automatizačnú úlohu pomocou silovo-momentovej senzoriky.

Priamo po úspešnej registrácii budete mať prístup k rozsiahlym funkciám. Overením vášho účtu získate okrem toho informácie a benefity špecifické pre danú spoločnosti. Tento proces slúži na bezpečnosť Vášho individuálneho prihlásenia a môže trvať niekoľko dní.

Robotický systém založený na snímačoch presne podľa vašich požiadaviek

KUKA vás sprevádza počas celého procesu vývoja vašej aplikácie založenej na snímačoch: od prvej fázy plánovania cez programovanie robota až po posledný vytvorený výrobok. 

Pomocou našich služieb možno aplikácie a roboty programovať bez prerušenia výroby. Podporíme vás pri príprave výmeny výrobkov a pri uvádzaní do prevádzky offline, ako aj pri rýchlej a flexibilnej reakcii na krátkodobé zmeny vo výrobnom procese. 

 • Plánovanie

  - Poradenstvo počas koncepčného návrhu
  - Poradenstvo pri výbere snímačov a technológií
  - Vykonávanie analýz uskutočniteľnosti

 • Realizácia

  - Podpora pri programovaní aplikácií
  - Uvedenie systémov do prevádzky
  - Vedenie školení špecifických pre danú aplikáciu
  - Podpora pri uvedení do prevádzky vašej aplikácie
 • Optimalizácia

  - Rozšírenie funkcií
  - Podpora parametrizácie systému snímačov
  - Modernizácia existujúcich systémov pomocou systémov snímačov

Požadujete individuálne riešenie?

Radi vám poradíme pri plánovaní, realizácii a optimalizácii vašej aplikácie robota riadeného snímačom.