Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA OccuBot: inteligentný testovací systém

KUKA OccuBot je plnoautomatizovaný merací systém. Šesťosový robot s najvyššou presnosťou kontroluje, aké stabilné sú sedadlá vo vozidlách a lietadlách pri mechanickom trvalom zaťažení. Nábytkársky priemysel používa OccuBot na účely kontroly sedacieho nábytku.


Takto funguje OccuBot

Testovací systém OccuBot pozostáva celkove zo šiestich komponentov, ktoré prostredníctvom snímačov sily a momentov a Dummy simulujú pohyby ľudí a zaťaženie. Touto formou kontroly je možné optimálne simulovať realistické situácie podobné skutočnej praxi, napríklad nastupovanie a vystupovanie.

OccuBot okrem toho vykonáva aj testy opotrebovania materiálu. Plynulými rotačnými pohybmi napríklad kontroluje, ako rýchlo sa oderie látka operadla sedadla.

Prednosti KUKA OccuBot

  • Najvyšší stupeň flexibility a presnosti:
    Prostredníctvom šiestich rozsahov merania je možné pomocou OccuBot zisťovať sily a momenty pri najvyššom stupni flexibility a presnosti. Získate údaje o všetkých vznikajúcich silách a momentoch na povrchu, kde sa Dummy dotkne sedadla. 
  • Priebežné prispôsobenie:
    Pri každom testovacom cykle, ktorý Dummy prejde, sa sily a momenty prispôsobia v súlade s opotrebovaním formy. Ethernetové rozhranie umožní pripojenie externého systému zberu údajov. Pomocou tohto systému môžete pozorovať opotrebovanie počas celej doby chodu a uložiť do pamäte relevantné testovacie údaje.
  • Jednoduchá parametrizácia a účinné procesy:
    Polohy Dummy sa voľne definujú na základe časovej pečiatky. Vďaka krivkám môže sa robot môže presunúť do každej polohy v presne definovanom časovom priebehu. Umožňujú to rôzne funkcie – napríklad editor pre jednoduchú definíciu súradnicového systému Base, funkcie „Hľadať/Udržiavať“ pre konštantné sily alebo spracovanie viacnásobných testovacích objektov.

OccuBot v akcii

Možnosť flexibilného využitia: Okrem zaťažiteľnosti automobilového sedadla OccuBot kontroluje aj funkčnosť ohrievania sedadla.

OccuBot: Komponenty a rozsah dodávky

OccuBot sa skladá zo šiestich komponentov. Súhra týchto komponentov z neho robí plnoautomatizovaný testovací systém s možnosťou priameho použitia. Nasledujúce komponenty sú súčasťou rozsahu dodávky:

 Robot: KR 210 R2700 prime

Základom testovacieho systému KUKA OccuBot je KR 210 R2700 prime, priemyselný robot zo série KR QUANTEC. Šesť osí, ktoré sa môžu voľne pohybovať v priestore, umožňujú maximálnu flexibilitu. Zabezpečujú rozsiahlu dostupnosť všetkých nastaviteľných polôh sedadla a vďaka svojej robustnosti sú optimálne vybavené pre náročné podmienky testovania trvalého zaťaženia.
KR 210 R2700 prime zo série KR QUANTEC je základom systému OccuBot.

Riadenie: Štandardné KR C4 ed 2015

Ovládanie KR QUANTEC vykonávajú doplňujúce komponenty KR C4 ed 2015. V prípade tohto riadiaceho systému ide o robustný skriňový modul, ktorý okrem svojho osvedčeného štandardu špeciálne pre testovací systém OccuBot obsahuje presne prispôsobený snímač sily a momentov a príslušnú snímačovú skrinku.

Riadenie KUKA KR C4 ed 2015 je srdcom systému OccuBot. 

Snímač: Snímač sily a momentov FT-NET Omega 160

Veľmi presné meranie realizovaných pohybov a zaťažení sa pri OccuBot realizuje prostredníctvom snímača sily a momentov FT-NET Omega 160. Snímač je upevnený na prírube KR QUANTEC. V pravidelných intervaloch, taktoch po dvanásť milisekúnd, snímač sníma údaje meracej techniky a polôh robota, tieto údaje zaprotokoluje a okamžite ich spracuje.
Snímač OccuBot FT-NET Omega 160 sníma všetky merané údaje v 12-milisekundových taktoch.

Obsluha: KUKA SmartPad

Obsluha systému OccuBot je vďaka KUKA SmartPad je veľmi jednoduchá a pohodlná: Konfigurácie testu pre sedadlo jednoducho zadajte priamo pri programovaní. Vďaka intuitívnej ovládacej ploche a príjemne veľkému 8,4 cólovému antireflexnému dotykovému displeju riadenia KR C4môžete bez prepnutia riadiť až osem osí. 

 
KUKA smartPAD má jednoduché použitie a ponúka maximálnu mobilitu.

Dummy: KUKA Dummy OccuForm

Pre čo najrealistickejšiu simuláciu vznikajúcich síl a momentov sa pri testovaní OccuBot používa KUKA Dummy OccuForm. Vďaka presnému meraniu snímača dostávate presné údaje zo všetkých bodov, na ktorých sa Dummy dotkne sedadla. Inteligentné programovanie umožňuje vlastné kompenzovanie statických síl Dummy - týmto spôsobom môžu vznikať dodatočné dynamické sily.
Pri každej kontrole OccuBot podáva plný výkon: KUKA Dummy OccuForm.

Softvér: KUKA.OccuBot 3.1

Softvér použitý na testy OccuBotKUKA.OccuBot 3.1 okrem konfiguračného nástroja obsahuje aj aplikačný softvér KUKA.User Tech 3.2 a KSS 8.3. Obidva komponenty sú bezpodmienečne potrebné, voliteľné je možné nainštalovať aj KUKA.DIS 3.0. Tento tretí softvér umožňuje záznam údajov a ich export pomocou USB rozhrania na počítač.