Välj din plats:

Land

KUKA Industries Roboter verputzt Staplergabeln bei Kaup

KUKA putsar truckgafflar hos Kaup

Kaup tillverkar och säljer 40 000 påbyggnadsenheter för gaffeltruckar till välkända truckleverantörer. Där ingår ungefär 8 000 truckgafflar. Efter svetsningen krävdes tidigare ett slitsamt manuellt putsarbete för att uppnå en perfekt finish. Denna uppgift automatiseras av en unik anläggning från KUKA som saknar motstycke på marknaden.


Utgångssituationen

Företaget Kaup ligger i den tyska staden Aschaffenburg. Med en yta på 43 000 kvadratmeter tillverkar det en rad olika ”händer” för truckar från alla välkända tillverkare, bl.a. påbyggnadsdelar såsom flerpallsaggregat, spännarmar, kartong- och fatklämmor. 8 000 standardiserade truckgafflar tillverkas med hjälp av en gaffelsvetsrobot på en anläggning, som har utvecklats och installerats av KUKA. Gaffelns L-formade råstycke uppstår genom den optimerade svetsningen av bägge plåtar med tjocklekar mellan 40 och 80 mm. I de nästkommande stegen bereds gafflarna till rätt storlek och svetsfogarna putsas för en optimal finish.

Uppgiften

Putsningen av de förberedda gaffelråstyckena brukade bokstavligt talat vara riktigt tungt arbete, som hos Kaup till stor del fick utföras av två medarbetare i olika skift. ”2014 insåg vi att det snart var dags för dessa medarbetare att äntligen gå i pension”, förklarar produktionschefen Ernesto Martin. ”Idag är det nästan omöjligt att hitta personal som är villig att utföra ett så pass ansträngande arbete varje dag. Det rör sig trots allt om fler än 40 gafflar om dagen! Detta var en av anledningarna till att vi diskuterade en automatiserad lösning med vår långvariga partner KUKA.

En annan anledning är att vi – precis som är fallet på många andra företag – aldrig riktigt lyckades ringa in tidsbehovet för putsningen när vi beräknade cykeltiderna. Varje sekund räknas under svetsningen, men den manuella putsningen tog helt enkelt den tid som behövdes. Med andra ord utgjorde dessa sidoarbeten en flaskhals i produktionscykeln.”

Lösningen

Det är ingen lätt uppgift, eftersom det önskade resultatet, som gör efterbearbetningen överflödig, beror på otroligt många parametrar, förlopp, mätvärden, analyser av verktygsslitage samt erfarenhet. KUKA  utformade och installerade anläggningen på grundval av kundens inrapporterade erfarenheter och erfarenheterna från de egna automatiseringsspecialisterna.

Roboten utgör huvudelementet i tvåstationsanläggningen. Med hjälp av ett verktygsväxlingssystem kan den utföra alla nödvändiga putsarbeten. Vid varje station lastar en operatör två gaffelråstycken med hjälp av en kran.
Anlage mit Messtaster um vor Schleifvorgang Parameter anzugleichen
Med hjälp av en mätgivare, som roboten tar från verktygsväxlingsstationen, fastställs är-värdena för varje gaffel.
På sådana arbetsstycken går det inte att utesluta vissa toleranser under förtillverkningen. Därför hämtar roboten en radiostyrd mätgivare från verktygsväxlingsstationen och åker sedan till de relevanta ställena. Mätresultaten används som grundval för det lagrade komponentprogrammet. Det görs ett verktygsbyte där vinkelslipen används med slipborste. Dessa drivs med tryckluft, precis som de efterföljande verktygen. På så sätt utförs arbetet mer flexibelt vad gäller komponenttoleranser. Programmet varierar presstrycket beroende på verktyg och arbetsstycke.

Om slipstenen underskrider en lägsta diameter till följd av slitage byts den ut mot en ny i verktygsväxlingsstationen. Roboten genomför finslipningen på gaffelns inre kälsvets med hjälp av en slipborste, som den tar upp efter att ha lagt tillbaka slipstenen.

Referensanläggning för KUKA

Den nya robotanläggningen putsar du toleranser från den föregående mekaniska bearbetningen samt från komponenttoleranser med hjälp av pneumatiska verktyg. Den största utmatningen var att fastställa de respektive parametrarna. Eftersom det inte fanns någon liknande anläggning att jämföra med skapades så småningom referensprogram som Kaup utökade och anpassade för nya uppgifter och arbetsstycken med hjälp av sin interna expertis. I applikationerna finns information om verktygets infallsvinkel, presstryck, frammatning, slitage per slipcykel, förväntad livslängd samt anpassade oscillerande rörelser för att frigöra porer i slipstenar och sandpapper genom slipning.
Werkzeugwechselstation mit Messeinrichtung und Fächerschleifer
Verktygsväxlingsstation med mätanordning för kontroll av slipstenarnas diameter.

Tack vare KUKA kunde vi automatisera ett illa omtyckt, kroppsligt ansträngande, högljutt och dammigt steg i produktionen. I fortsättningen kommer medarbetarna endast att utföra dessa putsuppgifter på särskilda specialstycken. Vi lyckades även öka hastigheten med ca 50 procent med den nya anläggningen – numera tar en cykel bara 8 minuter.

Ernesto Martin, produktionschef på Kaup

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.