Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA Industries Roboter verputzt Staplergabeln bei Kaup

KUKA začisťuje vidlice vysokozdvižných vozíkov vo firme Kaup

Firma Kaup vyrába a predáva známym výrobcom vysokozdvižných vozíkov ročne 40 000 nadstavbových zariadení pre vysokozdvižné vozíky. Do toho spadá asi 8 000 vidlíc vysokozdvižných vozíkov, ktoré sa musia vyrobiť. Po zváraní boli doteraz nutné zdĺhavé manuálne začisťovacie práce pre optimálnu konečnú úpravu. Jedinečné zariadenie od spoločnosti KUKA teraz automatizuje túto prácu, pre ktorú predtým na trhu neexistovali žiadne referencie.


Východisková situácia

V Aschaffenburgu vyrába podnik Kaup na ploche 43 000 m² najrozličnejšie „ruky“ pre vysokozdvižné vozíky všetkých známych výrobcov, napríklad aj nadstavbové diely ako viacpaletové zariadenia, upínacie ramená, svorky na kartón a sudy. 8 000 štandardizovaných vidlíc na vysokozdvižné vozíky vzniká prostredníctvom vidlicového zváracieho robota na zariadení, ktoré bolo vyvinuté a nainštalované spoločnosťou KUKA. Vďaka automatizovanému zváraniu oboch plechov s hrúbkami medzi 40 a 80 mm vzniká surový diel vidlice v tvare L. V nasledujúcich krokoch sú vidlice rovnané na rozmer a miesta zvarov sú vylepšené na konečnú úpravu.

Úloha

Začisťovanie pripravených surových dielov vidlíc bola v minulosti ťažká práca v najpravdivejšom zmysle slova, ktorú vo firme Kaup manuálne vykonávali v podstate dvaja pracovníci na striedavej zmene. „V roku 2014 sme si boli vedomí, že sa čoraz viac blížil termín, kedy nás obaja pracovníci opustia a odídu na zaslúžený dôchodok“, vysvetľuje vedúci výroby Ernesto Martin. „Dnes je sotva možné nájsť pracovníkov, ktorí by takú fyzicky náročnú prácu vykonávali deň za dňom. Hovoríme tu o viac ako 40 vidliciach denne! Toto bol jeden z dôvodov, aby sme s naším dlhoročným partnerom KUKA hovorili o automatizovanom riešení. Ďalší dôvod je, že potreba času na začisťovanie u nás – ako aj u mnohých iných podnikov – nikdy skutočne nevstúpila do výpočtov dôb taktu. Pri procesoch zvárania sa počítajú sekundy, ale manuálne začisťovanie trvalo tak dlho ako trvalo. Takto vedľajšie práce v konečnom dôsledku predstavovali úzke miesto vo výrobnom cykle.“

Riešenie

Nie je to jednoduchá úloha, pretože želaný výsledok, ktorý robí neskoršiu nadprácu zbytočnou, je závislý od enormne veľa parametrov, postupností, nameraných hodnôt, analýz opotrebovania nástroja a skúseností. KUKA skoncipovala a nainštalovala zariadenie na základe dovezených skúseností zo strany zákazníka a vlastného špecialistu na automatizáciu.
V 2-stanicovom zariadení tvorí robot centrálny prvok. Pomocou systému na výmenu nástroja je schopný vykonať všetky vyskytujúce sa začisťovacie práce. Na každú stanicu vloží robotník pomocou žeriava po dva surové diely vidlice.
Anlage mit Messtaster um vor Schleifvorgang Parameter anzugleichen
Pomocou meracieho dotyku, ktorý robot prevzal zo stanice výmeny nástrojov, sa zistia skutočné hodnoty každej vidlice.
Pri takýchto obrobkov sa nedá zabrániť určitým toleranciám pred dodaním, preto si robot vyberie zo stanice na výmenu nástrojov rádiový merací dotyk a nabehne na relevantné body. Výsledky merania slúžia ako korektív pre založený program konštrukčného dielu. Nasleduje výmena nástroja tak, že sa použije brúska s vejárovým kotúčom. Tá bude ako nasledujúce nástroje poháňaná stlačeným vzduchom. Takto budete pracovať flexibilne ohľadne tolerancií konštrukčných dielov. Program mení prítlak podľa daného nástroja a obrobku.
Ak priemer brúsneho kameňa poklesne z dôvodu opotrebovania pod minimálny priemer, vymení sa v stanici na výmenu nástrojov za nový. Jemné brúsenie vykonáva robot po vnútornom kuželi vidlice pomocou vejárového kotúča, ktorý uchytí po vrátení brúsneho kameňa.

Referenčné zariadenie pre KUKA

Nové robotické zariadenie nezačisťuje len tolerancie po predchádzajúcom mechanickom obrábaní ako aj tolerancie konštrukčného dielu prostredníctvom pneumatických nástrojov. Najväčšou výzvou bolo zisťovanie jednotlivých parametrov. Približne porovnateľné zariadenie neexistovalo a tak vznikli nakoniec referenčné programy, ktoré spoločnosť Kaup s vlastným know-how následne rozširuje a prispôsobuje iným úlohám a obrobkom. V aplikáciách sú zadané informácie ako uhol pristavenia nástroja, prítlak, posuv, úber na jeden cyklus brúsenia, očakávaná životnosť ako aj prispôsobené oscilačné pohyby, aby sa póry brúsneho kameňa a brúsnych papierov voľne vybrúsili.
Werkzeugwechselstation mit Messeinrichtung und Fächerschleifer
Stanica na výmenu nástrojov s meracím zariadením na kontrolu priemeru brúsnych kameňov.

Jeden veľmi nepopulárny, fyzicky náročný, hlasný a prašný výrobný krok sme automatizovali pomocou KUKA. Ľudia budú takéto úlohy začisťovania odteraz vykonávať len vtedy, keď pôjde o vypadnuté špeciálne obrobky. Súčasne sme s novým zariadením zvýšili rýchlosť o približne 50 percent, pretože cyklus trvá len 8 minút.

Ernesto Martin, vedúci výroby v spoločnosti Kaup

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.