Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

Formsprutning av plast med robotbaserad formsprutningsmaskin

Formsprutning av plastdelar är den högsta disciplinen inom formsprutning. Det familjeägda företaget Hauff har helt automatiserat sin tillverkning av överkorgshjul till diskmaskiner. Detta möjliggörs av en KUKA-robot och en multifunktionell produktionskub.


Formsprutning med plast och stort kunnande i Pforzheim

Varje gång Jörg Vetter kör till sin arbetsplats i industriområdet i sydtyska Pforzheim vandrar hans blick upp mot byggnadens fönster. ”Det är lika kul varje gång att se den i arbete.” Cellen som får den tekniska chefen hos Hermann Hauff GmbH & Co. KG att le är en formsprutningsmaskin av typen Arburg Allrounder Cube 2900. Sedan 2019 har Hauff använt denna maskin för att tillverka överkorgshjul till diskmaskiner. De aktuella plastkomponenterna består av två hopkopplade delar – ett fritt rörligt hjul och en fast hylsa. Hjulen, som är helt avgörande för att disk enkelt ska kunna sättas i och tas ut ur en diskmaskin, gjuts i formsprutningsmaskinen. Gjutning och montering sker i en helautomatiserad process som Hauff utvecklat tillsammans med Arburg, som är en tillverkare av formsprutningsmaskiner.
KR QUANTEC PA formar plast med en formsprutningsmaskin.

Unik anläggning med storformatiga formsprutningsmaskiner

”Vår anläggning med tillhörande processer är unik i världen”, förklarar Jörg Vetter. "Vi har lyckats spara in på fyra till fem formsprutningsmaskiner och avlastar våra medarbetare från monotona arbetsuppgifter.” Enbart till BSH Hausgeräte GmbH tillverkar Hauff varje år cirka 60 miljoner komponenter med Cube. Under de kommande tre åren ska produktionen ökas till 75 miljoner komponenter. Familjeföretaget grundades 1966 av Hermann Hauff i Pforzheim och tillverkar idag under ledning av döttrarna Andrea Hauff och Carmen Hauff-Bischoff högkvalitativa formsprutade precisionsdetaljer i plast liksom formar för formsprutning. Hauffs kunder kommer från hushålls- och vitvarusektorn, fordonsindustrin och den medicintekniska industrin.
Företaget Hauff från Pforzheim tillverkar plastdelar med hjälp av formsprutningsmaskiner

Dold mästare som ställer mycket höga krav på formsprutad plast

”Vår plastbearbetning tar vid där andra producenter slutar”, förklarar Jörg Vetter när han beskriver företagets filosofi. Efter 20 år i företaget vet han: ”Att tillverka plastskedar är både enkelt och billigt. Men att tillverka krävande, detaljrika och högteknologiska komponenter med en skottvikt på mellan 0,0004 och 400 gram är endast möjligt om kvaliteten stämmer – och det kan inte vem som helst leverera.” Att företaget kan uppnå denna höga produktionskvalitet i Pforzheim, och det varje dag, har de också Robomotion GmbH att tacka för.
Högkvalitativ plastbearbetning med lämpliga verktyg
Detta teknikföretag är specialiserat på att designa och konstruera kundanpassade automationslösningar och då framför allt till plastindustrin. Företagets robotspecialister är därför hett eftertraktade hos Hauff och en uppskattad partner vid utveckling av automatiserade produktionsprocesser.

En autonom process som ett ”One Piece Flow”

”Vår uppgift var att stöpa om vår kunds tillverkning och montering av överkorgshjul till diskmaskiner, nå högre kvantiteter och effektivitet och samtidigt utnyttja det begränsade produktionsutrymmet optimalt”, berättar robomotions VD Andreas Wolf. ”Manuella processer skulle elimineras och en autonom produktionslösning tas fram – från formsprutningsmaskinen till pallen, i form av ett ’one piece flow’, det vill säga som en kontinuerlig, oavbruten process.” Tillsammans med Jörg Vetter och hans team analyserade robomotion hela processen och utvecklade ett system som både integrerar formsprutningsmaskinen, verktyget, de tillhörande robotcellerna liksom gripdon och palleteringsrobotar.
Precision och snabbhet vid formsprutning av plast

En skräddarsydd maskin för formsprutning av plast

”Det tog mer än två år att utveckla hela anläggningen; bara programvaran tog ett år”, berättar Jörg Vetter. ”Det blev många avvägningar och omprövningar.” Med sin ”Cube” lyckades maskintillverkaren Arburg skapa ett verktyg som både tillverkar och monterar de båda komponenterna – allt anpassat till Hauffs kravspec. Namnet på formsprutningsmaskinen ”Reverse Cube 2900” beskriver väl vad den gör: Stålkuben är roterbar i båda riktningarna runt sin centrala axel. Tack vare det kan en särskild gripmekanism sätta ihop de gjutna delarna i två arbetsmoment innan de hamnar på ett transportband för vidaretransport till förpacknings- och palleteringscellen. ”Detta är unikt i världen och finns bara här”, berättar Vetter stolt.
Från tillverkning till förpackning: Robotarna arbetar snabbt och effektivt

Formsprutning av plast med formsprutningsrobotar

”För att kunna utnyttja vårt begränsade produktionsutrymme så effektivt och driftsäkert som möjligt valde vi att integrera KUKA-robotar i processen. Detta öppnade upp för många designlösningar”, berättar Andreas Wolf. Formsprutningsmaskinen arbetar tillsammans med en sexaxlad robot av typen KR QUANTEC, en robot som erbjuder maximal repeternoggrannhet och kontinuerligt hög precision. Parallellt med insprutningscykeln tar roboten ut hjulen från kubens nedre del, sätter in hjulen i hylsorna och tar därefter ut de färdiga plastkomponenterna och lägger dem på transportbandet för vidaretransport till förpackningscellen. På detta sätt tillverkas 24 högkvalitativa överkorgshjul var 9,5:e sekund.
Överkorgshjul till diskmaskiner tillverkas med hjälp av KR QUANTEC PA

Plastbearbetning med KR QUANTEC PA

Transportbandet förbinder produktionscellen med förpacknings- och palleteringscellen där en av de snabbaste palleteringsrobotarna på marknaden, en KR QUANTEC PA, utför flera moment i förpackningsprocessen. ”Den slimmade palleteringsroboten är extremt mångsidig och dynamisk och har mycket få störande konturer”, berättar Andreas Wolf. Hos Hauff viker roboten transportlådorna och placera dem under transportbandet. När lådorna har fyllts stänger roboten dem och staplar dem på en europapall. Tre pallar med vardera 45 kartonger fyllda med 70 200 plasthjul lämnar fabriken varje dag.
Från formsprutning av plast till palletering med robotar
”Anläggningen är helt autonom och driften sker utan uppsikt”, förklarar Andreas Wolf. ”Vi har planerat in en bufferttid på åtta timmar. Sedan måste en medarbetare ta bort de färdigpackade pallarna från anläggningen. Detta innebär: Formsprutningsmaskinen klarar sig på egen hand ett helt arbetsskift.”

Undvika kostsamma fel genom simulering under planeringsfasen

För att kunna implementera en så komplex lösning i en redan driftsatt anläggning krävs noggrann planering. Därför valde Andreas Wolf att utveckla den nya anläggningen med hjälp av KUKA.Sim, en smart planeringsprogramvara för offlineprogrammering av KUKA-robotar. ”Just eftersom utrymmet i produktionshallen är så begränsat var det viktigt att testa anläggningen och dess funktioner innan de blev verklighet. Vi kunde till exempel analysera cykeltiden redan under konstruktionsfasen och ta hänsyn till denna i anläggningsritningen och övrig dimensionering. Det var ”learning by doing” – men i ett virtuellt rum”, berättar Wolf. ”Utan KUKA.Sim hade konfigurationen av anläggningen tagit mycket längre tid och även blivit avsevärt dyrare, eller kanske till och med ha misslyckats. Ett medelstort företag som vårt kan inte kosta på sig sådan osäkerhet.”
KUKA.Sim gjorde det möjligt att integrera KUKA-roboten och den nya formsprutningsmaskinen i anläggningen

Automatiserad plastbearbetning som entusiasmerar

Jörg Vetters djupa förståelse för Cube-anläggningen och dess möjligheter underlättade när han skulle förklara fördelarna med Hauffs automationssatsning för företagets medarbetare. ”Vi behövde så klart övertyga en och annan medarbetare om att den nya tekniken inte är en nackdel, utan att den gör deras arbete enklare och mer varierat”, berättar företagets tekniska chef. Detta är en viktig faktor – särskilt i tider då bristen på kvalificerad arbetskraft ökar. ”Vi optimerar kontinuerligt. Jag har redan tänkt några steg framåt och diskuterar nu med vår ledning och våra tekniska partner hur vi skulle kunna tillverka så många produkter som möjligt på en enda maskin. Om vi ser nya möjligheter som lönar sig kommer vi också att satsa på dem.”

En supersnabb robot som minskar cykeltiderna i produktionen och höjer produktionskvaliteten – utan att hamna ur takt.

Andreas Wolf, VD för robomotion GmbH

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.

Vi använder cookies

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar