เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Change in Executive Board

In consideration of the new structure of the IWKA Group management, the Executive Board wil l no longer comprise the function "Technology"

9 ธันวาคม 2548


In itsmeeting on December 9, 2005 the Supervisory Board of IWKAAktiengesellschaft therefore revoked the appointment of Prof. GuntherReinhart as a member of the Executive Board, effective by the end ofDecember 31, 2005. The Supervisory Board extends his thanks to Prof.Reinhart for his work rendered.

 

Karlsruhe, December 9, 2005
The Executive Board

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้