เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

The reach of KUKA robots: all the way to Australia

Augsburg / Melbourne, May 2014 – With its industrial robots, KUKA spans not just many different sectors but the entire globe. With the newest KUKA subsidiary, the Augsburg technological leader is now represented in Australia as well.

15 พฤษภาคม 2557


Reaching new heights Down Under 

The market, located 16,000 km away, has had access to KUKA robots through commercial agents since 2009. Strong growth, increasing demand and greater awareness have provided the basis for expanding Down Under operations with a subsidiary.

“The successive expansion of KUKA’s market share places particular emphasis on the food & beverage, pharmaceuticals and education sectors,” explains Greg Sale. The Australian – a sales professional with many years of robotics expertise – is CEO of KUKA Robotics Australia, based in Melbourne.

With its innovative products and solutions, KUKA is not just set to respond to the global trend towards robot-based automation – with 28 subsidiaries and over 3,400 employees worldwide, KUKA is a forward thinker and trailblazer for intelligent and pioneering automation solutions. For every sector. For every production process. On every continent

เราใช้คุกกี้

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้