เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

การควบคุมหุ่นยนต์ที่ออกมาจาก Cloud

บริษัท robomotion GmbH และ SOTEC Software Entwicklungs GmbH อยากจะทำให้สาธารณชนเข้าถึง Cloud ได้มากขึ้น เพื่อสิ่งนี้แอพพลิเคชั่นหุ่นยนต์ที่สามารถควบคุมได้ด้วยสมาร์ทโฟนจึงได้รับการพัฒนา ในการใช้งานร่วมด้วยจึงมีหุ่นยนต์ตัวใหม่ของ KUKA KR 3 AGILUS

24 พฤษภาคม 2560


การควบคุมหุ่นยนต์ที่จะได้รับประสบการณ์

“ร่วมกันกับบริษัท SOTEC Software Entwicklungs GmbH พวกเราได้ทำการพัฒนาการควบคุมของหุ่นยนต์ ที่ซึ่งไม่ใช่การควบคุมผ่านโปรแกรมหน่วยความจำทางกายภาพอย่างที่ผ่านมา แต่ ควบคุมจาก Cloud ต่างหาก“ ดร.อันเดรอัซ วอล์ฟ ผู้จัดการของบริษัท robomotion GmbH อธิบาย หุ่นยนต์ของ KUKA KR 3 AGILUS ที่ได้ปรับสร้างขึ้น จึงสามารถควบคุมได้ด้วยสมาร์ทโฟนของตัวเอง แอพพลิเคชั่นถูกนำมาใช้งานในงานแสดงสินค้าและงานต่าง ๆ และมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สนใจเข้าใกล้ ข้อดีของ Cloud มากยิ่งขึ้น

แอพพลิเคชั่นหุ่นยนต์ทำให้การควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่าย
ในวิดิโอคุณจะเห็นว่า KR 3 AGILUS ถูกควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนอย่างไร

KUKA ทำงานด้านความกลมกลืนกันของเทคโนโลยีสารสนเทศและกลศาสตร์

กระบวนการด้านอุตสาหกรรมจะทำให้เป็นรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน Cloud มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ ระบบเชื่อมต่อกันที่ชาญฉลาดจะผลักดันในเรื่องของผลิตภาพ ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพ หุ่นยนต์ที่ซึ่ง KUKA ได้ผลิตไว้แล้วจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้

เราใช้คุกกี้

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้