Vyberte si svou polohu:

Země

Strategie společnosti KUKA

Společnost KUKA se soustřeďuje na rozvíjení svého vedoucího postavení v oblasti inovací a technologií, aby mohla profitovat z globálních trendů a optimálně využívat vlastního know-how. Přitom koncern nadále pracuje na efektivních strukturách. Cílem strategie společnosti KUKA je stát se vedoucím dodavatelem robotických automatizačních řešení na růstových trzích. Jde o trvale udržitelný úspěch podniku díky ziskovému růstu a zvyšování hodnoty podniku.

Společnost KUKA určuje trendy v robotické automatizaci. Trendy, které mění budoucnost.

Společnost KUKA se pohybuje ve velmi dynamickém, inovacemi poháněném tržním prostředí, které se neustále mění. V důsledku narůstající digitalizace výroby a kooperativního propojení zaměstnanců se stroji dojde k zásadní proměně pracovního světa. Robot v něm bude rozhodující součástí továrny budoucnosti, v jejímž středu bude stát člověk.

Robotická automatizace je megatrendem. Aby mohl profitovat z globálních trendů a optimálně využívat vlastního know-how, soustřeďuje se koncern na posilování svého vedoucího postavení v oblasti inovací a technologií, přičemž se orientuje podle globálních růstových trhů a nadále pracuje na efektivních strukturách.

Rozvíjení vedoucího postavení v oblasti inovací a technologií

Společnost KUKA reprezentuje inovace v automatizaci. Jako vedoucí evropský dodavatel průmyslových robotů a automatizovaných výrobních řešení se společnost KUKA svými výrobky bezprostředně podílí na čtvrté průmyslové revoluci, tzv. Průmyslu 4.0. Pouze s výkonnými, efektivními, flexibilními a hlavně spolehlivými výrobními systémy mohou vzniknout perspektivní automatizační koncepce, které zohlední potřeby zaměstnanců ve výrobě.

Společnost KUKA disponuje již dnes důležitými součástmi pro realizaci Průmyslu 4.0:

  • spolehlivé robotické systémy pro spolupráci člověka s robotem
  • mobilita s integrovanou navigací
  • modulární řízení pro propojení se světem IT

Kromě toho pracuje společnost KUKA se zákazníky a partnery na obchodních modelech pro využívání a realizaci Průmyslu 4.0.
Díky senzitivním a mobilním robotickým systémům se otevírají zcela nové možnosti ve výrobě.

Diverzifikace obchodní činnosti na nové trhy a regiony

Společnost KUKA má vedoucí postavení na trhu automobilového průmyslu. Další šance k růstu se ale naskýtají i na trzích mimo automobilový průmysl, a sice ve všeobecném průmyslu.

Trhy všeobecného průmyslu, které jsou předmětem zájmu společnosti KUKA, jako je elektronické obchodování, spotřební zboží nebo elektronika, se vyznačují především vysokým růstovým a ziskovým potenciálem.

Společnost KUKA se ve své strategii soustřeďuje na rozvíjení těchto nových trhů. Rádi bychom využili regionálních možností růstu, a to hlavně v silně rostoucích asijských a severoamerických zemích. Strategie s úspěchem zavedené v Evropě by se při tom měly rozšířit i na tyto trhy.

Vor allem in Märkten wie E-Commerce, Consumer Goods und Electronics ergeben sich Wachstumschancen.
Společnost KUKA se ve své strategii soustřeďuje na rozvíjení nových trhů a regionů.

Nepřetržité zavádění trvale udržitelných, efektivních nákladových struktur 

Již několik let kontroluje společnost KUKA interní procesy v rámci programu trvale udržitelné efektivity a zlepšování. Jde při tom o ziskový růst, který je založen na efektivní organizaci podniku, trvale udržitelné orientaci výrobků a procesů na potřeby zákazníků, stejně jako na kvalitě a efektivitě.
Na podporu ziskového růstu jsou prosazována různá opatření v oblasti provozní dokonalosti.