Vyberte si svou polohu:

Země

Roboty pro svařování v ochranné atmosféře KUKA 

Maximální produktivita a zároveň minimální provozní náklady: Svařovací roboty KUKA zaručují maximální efektivitu a dokonale zpracované svary, a to i při nepřetržitém provozu.


Maximální hospodárnost a flexibilita: Roboty pro svařování v ochranné atmosféře pro výzvy jakéhokoli druhu

Profitujte ze speciálních robotů pro svařování v ochranné atmosféře s nosnostmi od 6 do 22 kg, dosahem až 3 100 mm ve dvou konstrukčních provedeních, tj. jako robot s centrální rukou nebo robot s dutou hřídelí. Širokou nabídku společnosti KUKA kompletuje inovativní svařovací software jako KUKA.ArcTech a také řada polohovačů a lineárních jednotek pro ideální kompletní řešení v oblasti automatizace svařování a optimální výkonnost vašeho zařízení.

Najděte dokonalý nástroj na svařování vhodný pro váš projekt:

Naše roboty jsou přizpůsobeny nepřetržitému provozu s nízkými náklady na provoz a údržbu – ideální předpoklady pro náročné svařování.

Více než jen svařovací roboty

Kromě ryzích aplikací svařování v ochranné atmosféře nabízí KUKA rozsáhlý sortiment dalších modelů robotů pro řadu dalších procesních úkolů, např. pro vykládání a nakládání s nosností až 1 300 kg. 

KUKA vás podpoří před výrobou, během výroby i v postvýrobní fázi jedinečným spektrem poradenských a servisních služeb.


Dokonalá kvalita: Roboty pro svařování v ochranné atmosféře


Snadné programování a ovládání pomocí svařovacího softwaru KUKA.ArcTech

S inovativním softwarem KUKA.ArcTech lze úkoly obloukového svařování snadno ovládat pomocí intuitivních příkazů a strukturovaných nabídek přes modul KUKA smartPAD a rychle naprogramovat pomocí stavových tlačítek EasyTeach.

Rychlá integrace

Konfigurace typu Drag-&-Drop pomocí předkonfigurovaných profilů různých výrobců svářecích zdrojů (Binzel, ESAB, EWM, Fronius, Kemppi, Lincoln, Lorch, Megmeet, Migatronic, Miller nebo SKS) zaručují vysokou kompatibilitu a minimalizují rizika a doby uvádění do provozu.

Maximální kvalita svařování

Díky vynikající přesnosti dráhy a opakování, jakož i stabilní robotické mechanice jsou roboty KUKA zárukou maximální kvality svařování i při náročném nepřetržitém provozu.

Nízké provozní náklady a maximální disponibilita

Osvědčená robotická technologie KUKA garantuje vysokou disponibilitu zařízení v 3směnném provozu při minimálních nárocích na údržbu.

Ruční zaučování robotů pro svařování v ochranné atmosféře KUKA

S balíkem bezdrátového řízení KUKA ready2_pilot lze manuální vedení robota zvládnout obratem ruky. Funkce ručního vedení robota KUKA všech nosností je možné bez znalostí v oblasti programování. Jednotlivé body pohybu robota nebo celé dráhy lze ručně vést a ukládat jediným stisknutím tlačítka.

Ve spojení s KUKA.ArcTech je také možné na svařovacím hořáku přímo naprogramovat příkazy technologie sváření, a to pomocí tlačítek myši 6D.


Robotický navigátor zvyšuje produktivitu díky úsporám času a pomáhá díky intuitivnímu ručnímu ovládání zabraňovat chybám.

Máte zájem o naše roboty pro svařování v ochranné atmosféře?

Rádi vám poradíme a najdeme optimální komponenty pro vaše individuální požadavky na svařování. Ve skladu jsou k dispozici i repasované svařovací roboty.

Efektivní svařování v ochranné atmosféře díky správnému softwaru

KUKA.ArcTech: Integrovaná jednoduchost, výkonnost a kvalita

S pomocí softwarových produktů řady KUKA.ArcTech můžete svařovací aplikace programovat a ovládat pohodlně, intuitivně a při současném zajišťování kvality.

Využijte řízení parametrů svařování KUKA.ArcTech k jednoduché a rychlé definici svařovací úlohy. Každý soubor svařovacích dat lze opatřit mezními hodnotami procesu za účelem zajišťování kvality.

MIG/MAG svařování automobilových součástí 

Svařovací software a senzorika pro maximální produktivitu a flexibilitu vaší svařovací aplikace 

 • KUKA.ArcSense

  Sledování svaru pomocí senzoru světelného oblouku (TAST): Jako volitelné vybavení k softwaru KUKA.ArcTech analyzuje KUKA.ArcSense skutečné parametry svařování a kompenzuje tak automaticky tolerance, které vznikají např. v důsledku deformace teplem nebo nepřesností dílů. Pomocí senzoriky světelného oblouku jsou štěrbiny spojovány na k tomu určeném místě. Softwarové řešení KUKA.ArcSense zaručuje maximální kvalitu a reprodukovatelnost během svařování a lze jej kombinovat se všemi svařovacími roboty KUKA.
 • KUKA.ArcTech AdaptiveWelding

  Automatické přizpůsobení naprogramovaných parametrů svařování: Díky konfigurovatelnému rozhraní se přizpůsobují parametry svařování různým konstrukčním tolerancím a výrobním nepravidelnostem od obroku k obrobku, např. šířka spáry svaru. Přitom nehraje roli, zda k odchylkám dochází před nebo během svařování. Průběžné přizpůsobování předem definovaných hodnot zajišťuje konstantní a spolehlivě vysokou kvalitu svaru a zvyšuje produktivitu aplikace.

  Zde se dozvíte více.

 • KUKA.ArcTech MultiLayer

  Jednoduché programování několikavrstvých svarů: S pomocí KUKA.ArcTech MultiLayer můžete velmi rychle vytvořit program robotu několikavrstvého svaru jen prostřednictvím programování souřadnic bodu kořenové vrstvy. Uzpůsobení souřadnic bodu programu vícevrstvého svařování se provádějí už jen v kořenové vrstvě, změny se přenášejí automaticky na následující vrstvy. Předem definované hodnoty pro přesazení a také plánované parametry svařování je možné uložit v databázi podle jednotlivé výplňové a krycí vrstvy.

 •  KUKA.SeamTech Finding

  Hledání dílů a svarů pomocí inteligentního liniového laseru: Na základě měření může laserový senzor zaznamenat několik informací o geometrii dílu, na jejichž základě KUKA.SeamTech Finding rychle a přesně vypočítá korekci dílu, svaru nebo jednotlivých bodů dráhy. Vyskytující se odchylky je možné kompenzovat v až 6 dimenzích.

  Zde se dozvíte více.

 • KUKA.SeamTech Tracking

  Sledování hran a svarů během svařování: S pomocí inteligentního senzoru liniového laseru a díky zvlášť výkonnému ethernetovému rozhraní v reálném čase může KUKA.SeamTech Tracking provést přesnou korekci naprogramované svářecí dráhy. Robot tak může i při vysokých rychlostech svařování samostatně přizpůsobovat pozici a délku svaru v závislosti na daném dílu.

  Zde se dozvíte více.

 • KUKA.TouchSense

  Hledání dílů a svarů svařovacím hořákem nebo externím senzorem: KUKA.TouchSense kompenzuje odchylky tvaru a polohy obrobků srovnávacími měřeními před svařováním . Vyskytující se odchylky je možné kompenzovat v až 6 dimenzích. Kombinace s rychlými měřicími vstupy umožňuje vyšší rychlost hledání a přesnější výsledky měření. Zjišťování polohy dílce lze provést buď taktilně nebo bezdotykově.

  dozvíte se více

 • KUKA.Tracc TCP 

  Automatická kontrola tzv. TCP (Tool-Center-Point):  KUKA.Tracc TCP zjišťuje skutečné hodnoty TCP a zajišťuje, aby svařování proběhlo na k tomu určeném místě. Produktivita svařovací buňky je tak automaticky udržována na nejvyšší úrovni a zabraňuje se časově náročnému ručnímu opětnému programování např. po kolizi nebo po výměně krčku hořáku z důvodu opotřebení. Zvláštností při tom je, že KUKA Tracc TCP při absolutně přesném referenčním měření TCP zjišťuje jeho absolutní hodnotu a proto zohledňuje výrobní tolerance svařovacího hořáku.

 • KUKA.Sim

  Offline programování svařovacích zařízení a svařovacích robotů: KUKA.Sim podporuje simulaci i tvorbu jednoduchých robotických sekvencí. Rozsáhlá knihovna dílů a funkce plug and play umožňují studia koncepcí a analýzy dosažitelnosti bez uvádění dob taktu. Spojení s KUKA.OfficeLite v reálném čase umožňuje analýzu dob taktu, tvorbu programů robotu a také definování kinematik. Simulace lze kdykoli uložit v podobě souboru s videem nebo jako 3D soubor ve formátu PDF a přehrát.

   

Příklady

Seznamte se podrobněji s rozmanitými možnostmi použití robotů pro svařování v ochranné atmosféře od firmy KUKA.

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie