Vyberte si svou polohu:

Země

Coating Robot

Roboty KUKA v montáži firmy NEUE HALBERG GUSS

25 robotů KUKA montuje ve společnosti NEUE HALBERG-GUSS plně automaticky komplety jader pro klikové skříně.


Firma NEUE HALBERG-GUSS GmbH s 2 250 zaměstnanci vyrábí a vyvíjí ve svých závodech v Saarbrückenu a v Lipsku bloky motorů, hlavy válců pro průmyslové motory z litiny a lité klikové hřídele. Tento podnik je technologickým lídrem evropského trhu.

Sortiment jeho výrobků sahá od drobných tříválců pro osobní vozy až po velkoobjemové osmiválcové agregáty pro užitková vozidla. Součástí výrobního programu jsou rovněž skladovací tunely ze sférické litiny a hliníkové opěrné desky. Mezi jeho zákazníky patří renomovaní výrobci osobních i užitkových vozů, jako např. Volkswagen, Daimler, BMW, Audi, MAN, Scania nebo Iveco.

Plně automatická montáž pomocí maximálně tří různých velikostí robotů

Podnik hledal automatizované řešení kompletní montáže kompletů jader pro klikové skříně pro závod v Saarbrückenu. „Jako zkušený a kompetentní vývojový partner doprovázíme své zákazníky od prvotních představ o výrobku až po stádium připravenosti k sériové výrobě.

Zkonstruovat komplety jader tak, aby byla možná jejich plně automatická montáž, je přitom mimořádná výzva,“ prohlašuje Peter Koch, projektový manažer ve společnosti NEUE HALBERG-GUSS. Automatizace s využitím robotů je při tom podle jeho názoru tím nejvíce flexibilním, produktivním a kvalitním řešením. Při montáži kompletů jader pro klikové skříně se mají používat roboty o nanejvýš třech různých velikostech.

Coating Robot
25 robotů KUKA zajišťuje plně automatické provedení všech kroků při montáži s nejvyšší přesností

Ty jednak musí být co nejlépe vybaveny pro náročné podmínky v prostředí slévárny, jednak musí umožňovat mimořádně prostorově nenáročné a kompaktní buňkové uspořádání.

Vhodný robot KUKA pro každý pracovní krok

25 robotů KUKA zajišťuje v závodech plně automatické provedení všech kroků při montáži s nejvyšší přesností. V procesu montáže přicházejí jako první na řadu roboty KR QUANTEC Foundry. Ty nejdříve vyjmou kompletní sadu jader tvořenou pláštěm chladiče, vyvažovacími hřídelemi, kanálovými jádry, jádrem vodního čerpadla, jádrem termostatu, jádrem kola, jádrem klikové skříně a jádrem podkladu ze stroje na vstřelování jader a položí je na otočné stoly.

Stoly se poté otočí o 180 stupňů k menším robotům KR 5 arc. Flexibilní roboty KR 5 arc a KR AGILUS se pak uplatní při následující dílčí montáži a odstraňování otřepů, a to jak v horní části, tak po stranách na soklu a ve svislé poloze. Roboty odstraňují otřep, montují jádro termostatu a vrtají s nejvyšší přesností otvory na vodním čerpadle, na prostoru kola a klikové skříni, na jádru pláště chladiče a na jádru klikové skříně a jádru podkladu.

Po otočení obou otočných stolů zpět do výchozí polohy uchopí tři další roboty KUKA řady KR QUANTEC jednotlivá jádra a položí je na další otočný stůl pro dílčí montáž. Po dalším otočení o 180 stupňů další dva roboty KR 300 smontovaný komplet jader odloží.

Další robot komplet odebere a pojíždí s ním pod stacionární šroubovací stanici. Po sešroubování jej položí šestiosý robot na další otočný stůl, který smontovaný komplet otočí k mycí buňce. Dopravený komplet zde uchopí robot KR 300 a ponoří jej do myčky. Posouváním a otáčením zajistí rovnoměrné mytí kompletu a pak nechá komplet okapat. Umytý komplet je opět položen na otočný stůl a znovu se otáčí o 90 stupňů k ruční kontrolní stanici.

Coating Robot
Dva roboty KUKA KR 300 zaručují ideální doby taktů při nanášení šlichty

Po schválení pracovníkem uchopí poslední robot celé skupiny komplety jader a ukládá je do regálu s osmi místy. Když jsou tato místa naplněna mokrými promytými komplety jader, odvezou se regály do sušárny a poté následuje uskladnění dokončených výrobků ve skladu s výškovými regály.

25 robotů ladí jako orchestr

Díky svému širokému portfoliu robotů může společnost KUKA nabídnout vhodné řešení jak pro různé pracovní úkony, tak pro spolupráci jednotlivých robotů. Ve společnosti NEUEN HALBERG-GUSS nyní 25 robotů souzní jako orchestr. Celkem dvanáct robotů KR 300 R2500 ultra F, jedenáct KR 5 arc a dva KR 6 R900 sixx plně automaticky montuje od roku 2013 komplety jader pro klikové skříně.

Společnost NEUE HALBERG-GUSS využívá skutečné odborníky - roboty řady Foundry, typy KR 300 R2500 ultra F. Roboty řady KR QUANTEC ultra se vyznačují vysokou nosností, maximální výkonností a nejúspornější konstrukcí na trhu. Ideálně se hodí pro manipulaci s těžkými součástmi a velmi přesné obrábění.

V provedení Foundry mají roboty zápěstí odolné vůči kyselinám i louhům, nečistotám, prachu a krátkodobě vydrží teploty až 180 °C. Roboty KR 5 arc a modely KR AGILUS přesvědčí v montážním procesu maximální přesností, flexibilitou i rychlostí. Tyto typy ze segmentu malých robotů s nižší nosností lze včlenit do kompaktního buňkového uspořádání linky, které je mimořádně nenáročné na místo.


Robotická výrobní linka nám jak v oblasti produktivity, tak v oblasti kvality přinesla zvýšení o 50 procent

Peter Koch, vedoucí projektu u firmy NEUE HALBERG-GUSS

Vysoká kvalita při nízkých nákladech

Dnes tato skupina robotů smontuje na každé výrobní lince asi 400 kompletů jader za směnu. Navíc se podařilo významně snížit výrobní náklady. Automatizace s využitím robotů navíc v Saarbrückenu zaručuje konstantní vysokou kvalitu smontovaných kompletů jader pro klikové skříně.

Různé typy robotů souzní ve výrobní lince jako orchestr

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.