Vyberte si svou polohu:

Země

Roboty KUKA montují a svařují tlumiče výfuků u firmy Roth-Technik

Rozsáhlé řešení automatizace zdvojnásobuje u firmy Roth-Technik produkci tlumičů výfuku pro výrobce užitkových automobilů.


Takovéto komplexní a mnohadílné robotické zařízení je v Rakousku ojedinělé: „Line 8“ firmy Roth-Technik zahrnuje celkem deset svařovacích a manipulačních robotů KUKA v jedné výrobní lince. Srovnatelná řešení se vyskytují pouze v automobilovém průmyslu. Firma Roth-Technik z dolnorakouského St. Aegyd se tím odvážně vydává na zcela nové cesty ve výrobě. Firma Roth-Technik je hlavním dodavatelem a systémovým partnerem evropského průmyslu užitkových vozidel a od roku 1983 vyrábí výfuky pro nákladní automobily, traktory, stohovače, autobusy atd. Pomocí této komplexní výrobní linky se vyrábí nová generace tlumičů výfuku pro firmu MAN, která odpovídá normě výfukových emisí EURO 6.
Robot KUKA svařuje tlumič výfuku u firmy Roth-Technik.

Inovativní řešení automatizace pomocí robotů KUKA

Stále se zvyšující kvalitativní nároky automobilového průmyslu na subdodavatele byly jedním z důvodů pro inovativní řešení automatizace pomocí robotů KUKA. Kromě toho je ze strany průmyslu očekávána vyšší kapacita pro větší počty kusů, nové zákonné předpisy pro emisní limity při čištění výfukových plynů navíc požadují nové projekty, a tím enormní flexibilitu ve výrobě. V neposlední řadě hmotnost dílů používaných při výrobě tlumičů výfuku u firmy Roth-Technik se pohybuje v rozmězí 120 až 150 kg, což přesahuje manipulační schopnosti lidských pracovníků. Naléhavě byla nutná automatizace. „Line 8“ se používá pro výrobu různých variant tlumičů výfuků, tzn. rozšíření a přestavba výrobní linky pro jiné typy produktů musí být snadné. Kromě toho má být možné libovolně zvýšit počet kusů. Doba taktu přitom musela být znatelně zkrácena. Při plném vytížení to znamená zdvojnásobení produkovaného počtu kusů ze 60 na 120 za jednu směnu. Navíc musely být do nového řešení integrovány dva stávající stroje, které byly považovány za fixní veličiny. Automatizační linka musela propojit jak zařízení pro manipulační úkoly, tak i zařízení pro úkoly obloukového svařování. Kromě toho musí být možné manipulovat díly o hmotnosti od 150 kg až díly, které neváží téměř nic.

Montážní a svařovací roboty jako tým

Výrobní linka obsahuje celkem 20 různých stanic, z toho 12 čistě svařovacích. Tři roboty KR 270 R2700 ultra jsou namontované na lineární jednotce KUKA KL 1500 a dopravují tlumiče výfuku k různým pracovním stanicím. Pro připevnění menších jednotlivých dílů na tlumič výfuku jsou do svařovacích buněk integrovány dva malé manipulační roboty typu KR 5 R850. Roboty berou jednotlivé díly ze zásobníku a drží je přesně u tlumiče výfuku, kde jsou svařovacím robotem přilepeny, nebo přivařeny. Výrobní linku doplňuje pět svařovacích robotů KR 16 L8 arc HW. Tento typ robotu firmy KUKA je považován za specialistu ve svařování v ochranné atmosféře, především při svařování větších součástí. Konstrukce HollowWrist se 60 mm velkým průchozím otvorem integruje hořáky a přívody médií nejrůznějších výrobců, takže jsou svařovací pakety vždy chráněny a je navíc zaručena vyšší tuhost a nižší vibrace.

Škálovatelná nosnost a dosah

Použití tří robotů KR 270 R2700 ultra přináší rozhodující výhody. Roboty mohou manipulovat díly v oblasti dosahu 2700 mm a s mezní zátěží až do 270 kg. Mezní zátěž a dosah lze přesně odstupňovat tak, aby vyhovovaly jakémukoli rozsahu použití.

Řada KR QUANTEC se vyznačuje zejména konstrukcí robotů: štíhlé, s objemem o 25 % menším než předcházející řada KUKA, proto vyžadují méně prostoru a se zlepšenou přístupností. Tužší mechanika, zvýšená přesnost dráhy a vyšší modularita činí z tohoto robota s klubovým ramenem technickou špičku na trhu.

Roboty KUKA KR QUANTEC manipulují těžké tlumiče výfuku k pracovním stanicím.

Nejlepší přesnost opakování a nejvyšší kvalita

Pro připevnění různých menších dílů na tlumič výfuku jsou do svařovacích buněk integrovány dva malé manipulační roboty typu KR 5 R850. Obecně se tento typ robotu používá tam, kde je potřebná nejvyšší rychlost a přesnost. Výrobní linku doplňuje pět svařovacích robotů KR 16 L8 arc HW. Tento typ robotu KUKA je považován za specialistu ve svařování v ochranné atmosféře, především při svařování větších součástí. Přesnost opakování tohoto nového typu robotu se pohybuje kolem +/- 0,04 mm, díky čemuž je nejlepší ve své třídě. Nové řešení není jen efektivnější, ale také usnadňuje práci pracovníkům a chrání produkt. Tím je možné vyhovět vyšším požadavkům na kvalitu. Protože již není nutná ruční manipulace se stále těžšími díly, je možné se vyvarovat poškození. 
Svařovací roboty KR 16 L8 arc HW od firmy KUKA mají nejlepší přesnost opakování ve své třídě.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.