Vyberte si svou polohu:

Země

Společnost Siemens sází ve výrobě elektromotorů na flexibilní buňku KUKA pro spolupráci člověka a robotu

Oblast podnikání Motion Control, divize firmy SIEMENS Digital Factory (DF) s hlavním sídlem v Erlangenu, je specializovaná na výrobu výkonných motorů, měničů a řídicích systémů


S rozsáhlou nabídkou průběžně integrovaného hardwaru a softwaru a také technologických služeb podporuje divize Digital Factory (DF) vyrábějící podniky na celém světě v tom, aby zvýšily flexibilitu a efektivitu svých výrobních procesů a uváděly nové produkty rychleji na trh. V pobočce Bad Neustadt an der Saale provozuje Siemens hlavní podnik na výrobu elektromotorů. Zde se mimo jiné vyrábí i motory pro četné roboty KUKA.

S odbornými zkušenostmi z výroby několika set tisíc elektromotorů a cca 1700 zaměstnanci je hlavní podnik inovativním příkladem Hightech made in Germany. Nyní podporuje Siemens výrobu motorů v Bad Neustadt flexibilním robotem lehké konstrukce LBR iiwa od firmy KUKA, který dokáže v hlavním podniku pracovat i ruku v ruce se svými lidskými kolegy.

De cobot LBR iiwa werkt bij Siemens in Bad Neustadt hand in hand met zijn menselijke collega's in de Lead Factory
LBR iiwa pracuje u firmy Siemens v Bad Neustadt ruku v ruce se svými lidskými kolegy v hlavním podniku

Automatizace manipulace dílců

V rámci výroby statorů hledal Siemens v pobočce Bad Neustadt pružné řešení, aby zautomatizoval doposud ručně prováděnou, jednoduchou činnost předávání a umisťování dílců – při zajištění vysoké kvality a neomezené trvalé přístupnosti prostoru dílny pro pracovníky.

KUKA LBR iiwa pracuje autonomně a kooperativně 

Společně s firmou KUKA Systems GmbH z Augsburgu a její sekcí Advanced Technology Solutions vyvinul Siemens flexibilní buňku s robotem lehké konstrukce LBR iiwa od firmy KUKA. V podniku firmy Siemens v Bad Neustadt přebírá robot, jako pružný záskok na pojízdném podvozku, úkol odebírat díl, který se má obrábět – stator skládající se ze základního tělesa vyrobeného z vylisovaného plechu pro elektrotechniku a hliníkového štítu ložiska – z držáku obrobku a přivést ho do obráběcího stroje, který provádí třískové obrábění statorů.

Ale nejen to, robot se používá i na kontrolu kvality. Podává opracované díly a skenuje čárový kód. Po očištění dílců ofukováním je robot lehké konstrukce podá do naklápěcího zařízení měřicí stanice. 

De kleine cobot haalt de te bewerken delen uit een werkstukdrager en brengt ze naar de draaimachine
Malý robot bere díly, které se mají obrábět, z držáku obrobku a podává je do obráběcího stroje
Tam se zjišťují případné odchylky. Díky propojení technologie je možné pomocí přesného dimenzování a identifikace každého dílu okamžitě vypočítat případnou nutnou korekci a realizovat ji v systému. Zcela ve smyslu Industrie 4.0 se tedy systém organizuje samostatně. Následně odloží robot díl do plastové krabice, aby jej bylo možné odevzdat. Díly, které se musí ve stroji upravovat, se dostávají do přechodného odkládacího prostoru, takzvané zóny HRC, pro kterou je definována spolupráce člověka s robotem. Zde se může dělník bezpečně zdržovat společně s robotem a v případě potřeby části dílců odebírat nebo upravovat.

Žádné ochranné oplocení díky vysoce citlivé robotické technologii

Díky své citlivosti je lehký robot LBR iiwa, který neváží ani 30 kg, ve firmě Siemens předurčen ke spolupráci člověka a stroje. Se svými sedmi osami je obratnější a pohyblivější než většina modelů svého druhu. Současně zajišťují senzory točivého momentu ve všech osách, že je robot citlivý – dokáže tedy rozpoznat překážky v prostoru a reagovat na ně. KUKA tímto dokazuje, že automatizace prostřednictvím robotů a vysoká flexibilita se navzájem nevylučují. Díky použití citlivé robotické technologie je možná spolupráce člověka a robotu. Tím odpadá doposud nutné opláštění a také přídavná senzorika pro rozpoznání dílů.

In de MRS-zone kunnen mens en cobot dankzij de sensitieve eigenschappen van laatstgenoemde veilig samenwerken
V zóně HRC může člověk a robot díky jeho citlivým schopnostem bezpečně spolupracovat

Na počátku jsme přemýšleli o tom, že necháme proces provádět běžným průmyslovým robotem, ale k tomu bychom museli kvůli bezpečnosti vybavit buňku ochranným oplocením. Chtěli jsme ale větší flexibilitu, aby mohl kdykoli zasáhnout i pracovník a podle situace vystřídat robota.

Jochen Weber, pracovník odpovědný v hlavním podniku firmy Siemens za zavádění produktů a vývoj výrobní technologie

Zdařilé, pružné řešení

Proto jsme se rozhodli pro flexibilní lehký robot LBR iiwa a mobilní řešení KUKA „koncepci záskoku“, aby bylo možné podle situace použít robot nebo s ním také jednoduše odjet. Torsten Franz, manažer projektu v týmu vývoj technologie, dodává: „Aplikace HRC byla i pro nás nová. Chtěli jsme se s novým systémem sami něco nového naučit a krok za krokem se dále vyvíjet. To se ve společném projektu s firmou KUKA velmi dobře zdařilo. Řešení přesvědčí.“
Sensitive stator handling with LBR iiwa collaborative robot

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.