Vyberte si svou polohu:

Země

KR AGILUS lepí závitové šrouby u firmy WKT Kunststofftechnik GmbH

Závitové tyče, strojírenství, tepelná a elektrická izolace: V této výrobní oblasti se pohybuje firma WKT Kunststofftechnik GmbH od roku 1994.


S hlavním sídlem v Geeste-Dalum a přibližně 70 zaměstnanci zásobuje kromě zákazníků elektrické energetické techniky i typické oblasti použití, jako vysokonapěťová zařízení a transformátory, lékařskou techniku a výrobu letadel a také železniční techniku a rozvodny. V každé z těchto oblastí platí pro WKT Kunststofftechnik: Plast namísto ocele.
Robot KUKA KR AGILUS vyrábí závitové šrouby a kontroluje výsledek.

Automatizace s maximální přesností

Montáž a slepování různých plastových součástek stojí na počátku každého produktu. Jednou z těchto přípravných prací je spojování tří součástek matice (v provedení čtyřhran a šestihran), závitové tyče a podložky. Výsledek: mnohostranně použitelný plastový závitový šroub pro různé velikosti a délky závitů. Protože duroplast nelze svařovat, spojuje součástky speciální lepidlo. Pracovní krok, který vyžaduje především jedno: maximální přesnost. Cílem firmy WKT bylo zautomatizovat tento pracovní krok, snížit procento chyb na nulu a tím zvýšit produktivitu.

Robot KUKA kontroluje práci samostatně

Nejdříve robot podá čtyřhrannou nebo šestihrannou matici a umístí ji do přidržovacího zařízení. Potom se na uchycené závitové tyči srazí hrana a otočí se o 180 stupňů, aby se mohlo v dalším kroku nanést na spodní stranu lepidlo. Následně se tato strana závitové tyče regulovaným momentem síly našroubuje do matice.

Ze dvou součástek - matice a závitové tyče - tak vznikne spojený díl. V posledním kroku se doplní podložka. K tomu uchopí robot podložku a nechá ji sklouznout po závitové tyči na matici.

V několika málo krocích tak vznikne v přidržovacím zařízení hotový závitový šroub. Pomocí videotechniky je robot schopen produkt samostatně kontrolovat. Během několika sekund tak je možné zkontrolovat přesnost práce a rozlišit mezi zmetkem a dobrý dílem. Hotový šroub se vyjme z přidržovacího zařízení, aby zaujal svou konečnou polohu ve vytvrzovacím zařízení.

Robot KR AGILUS je rychlý, kompaktní a přesný

Firma WKT se rozhodla pro malý robot KUKA KR 6 R900 sixx. Vysoká přesnost opakování a preciznost charakterizuje typovou řadu KR AGILUS. S nosností šest kilogramů a dosahem 900 mm umožňuje malý robot kvalitu výroby na nejvyšší úrovni. A to v nejkratším čase.

Díky své rychlosti a vysoké přesnosti je robot KR AGILUS schopen umísťovat i nejmenší dílce, jako jsou podložky, na montážním dílu rychle, ale přesně. Navíc lze kompaktní systém skládající se z robotu a příslušného řídicího systému KR C4 použít na velmi malém prostoru. 
Kompaktní systém skládající se z robotu a řídicího systému lze použít na velmi malém prostoru.

Spolehlivý systém se zajištěním kvality

Uvedení do provozu a sériová výroba u firmy WKT se uskutečnila v březnu 2014. Od té doby disponuje podnik spolehlivým systémem, který je individuálně použitelný a snadno se ovládá. Použití kamerové technologie ke kontrole produktu zajišťuje 100% kvalitu. Úspěšnost, která by nebyla u manuálních řešení dosažitelná.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.